Hương liệu mỹ phẩm Tiểu luận tìm hiểu về quy định đối với các sản phẩm mỹ phẩm

42 74 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 17:52

... trực thuộc Trung ương (trừ hình thức quảng cáo thực theo Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007 liên Bộ Văn hố Thơng tin, Bộ Y tế, Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông... chứa” “+ /- - Nêu đầy đủ tỷ lệ phần trăm thành phần có quy định giới hạn nồng độ, hàm lượng Phụ lục (Annexes) Hiệp định mỹ phẩm ASEAN Giữa hàng đơn vị hàng thập phân đánh dấu dấu phẩy (“,”) - Tên... Những chất sau không coi thành phần mỹ phẩm: - Tạp chất nguyên liệu sử dụng - Các ngun liệu phụ sử dụng mục đích kỹ thuật khơng có mặt sản phẩm thành phẩm - Nguyên liệu sử dụng với số lượng cần thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Hương liệu mỹ phẩm Tiểu luận tìm hiểu về quy định đối với các sản phẩm mỹ phẩm, Hương liệu mỹ phẩm Tiểu luận tìm hiểu về quy định đối với các sản phẩm mỹ phẩm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay