Chuyên đề nguyên hàm luyện thi THPT quốc gia 2018 PDF

43 63 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 17:43

...  g  x  dx Sự tồn nguyên hàm Định lí: Mọi hàm số f  x  liên tục K có nguyên hàm K Bảng nguyên hàm số hàm số sơ cấp Nguyên hàm hàm số Nguyên hàm hàm số hợp Nguyên hàm hàm số hợp u  u  x...[ Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12…] Chuyên đề: Chủ đề 1: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN - ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ỨNG DỤNG NGUYÊN HÀM_CÁC PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NGUYÊN HÀM I – TỔNG QUAN LÝ THUYẾT: Nguyên hàm. .. C , hàm số G  x   F  x   C nguyên hàm f  x  K 2) Nếu F  x  nguyên hàm hàm số f  x  K nguyên hàm f  x  K có dạng F  x   C , với C số Do F  x   C , C   họ tất nguyên hàm
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề nguyên hàm luyện thi THPT quốc gia 2018 PDF, Chuyên đề nguyên hàm luyện thi THPT quốc gia 2018 PDF

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay