Đồ án nhập môn KTHH CH2000 Tổng quan về công nghệ sản xuất phân đạm

37 14 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 17:39

Đồ án nhập môn KTHH CH2000 Khái quát về ngành kĩ thuật hóa học trong nước và trên thế giới Khái quát về quá trình sản xuất phân đạmGiới thiệu chung về lịch sử, tình hình phát triển phân đạmLý thuyết tổng hợp và các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tổng hợp TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KỸ THUẬT HĨA HỌC BỘ MƠN HỮU CƠ – HĨA DẦU ĐỒ ÁN MÔN HỌC TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN ĐẠM Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thành Trung Lớp: KTHH06 – K60 MSSV: 20153986 Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Anh Vũ HÀ NỘI 2016 MỤC LỤC Phần I: Khái quát ngành kĩ thuật hóa học nước giới Kỹ thuật hóa học gì? Ứng dụng kỹ thuật hóa học? Chương trình đào tạo kỹ thuật hóa học trường đại học Bách Khoa Hà Nội Phần II: Khái quát trình sản xuất phân đạm Giới thiệu chung lịch sử, tình hình phát triển phân đạm 1.1 Khái niệm phân loại phân đạm 1.2 Lịch sử hình thành phát triển phân đạm 1.3 Tình hình phân đạm nước ta 1.4 Nhu cầu sử dụng phân đạm nước ta Công nghệ sản xuất phân đạm 2.1 Lý thuyết tổng hợp yếu tố ảnh hưởng tới trình tổng hợp 2.1.1 Lý thuyết tổng hợp urê 2.1.2 Ảnh hưởng tỷ lệ NH3/CO2 2.1.3 Ảnh hưởng tỷ lệ H2O/CO2 2.1.4 Ảnh hưởng nhiệt độ áp suất 2.1.5 Sự hình thành biuret 2.2 Các phương pháp sản xuất urê 2.3 Công nghệ tổng hợp urê 2.4 Công nghệ tạo hạt 2.4.1 Bốc 2.4.2 Kết tinh với tái nóng chảy 2.4.3 Tạo hạt 2.5 Quy trình sản xuất urê – Xưởng sản xuất urê nhà máy phân đạm Hà Bắc 2.5.1 Sơ đồ công nghệ dây chuyền sản xuất urê 2.5.2 Mô tả khái quát dây chuyền sản xuất 2.5.3 Thiết bị sở hạ tầng 2.5.4 Dây chuyền sản xuất amoniac 2.5.5 Xưởng tổng hợp urê Phần III: Kết luận 1 2 3 6 9 9 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 15 17 20 20 30 32 Phần I: Khái quát ngành kĩ thuật hóa học nước giới Kỹ thuật hóa học gì? Kỹ thuật hóa học nhánh khoa học ứng dụng (vật lý hóa học) khoa học sống (vi sinh vật học hóa sinh) với tốn học ứng dụng kinh tế để tạo ra, chuyển hóa, vận chuyển, sử dụng hóa chất, vật liệu lượng cách Về bản, kỹ sư hóa học thiết kế quy trình quy mơ lớn để chuyển đổi hóa chất, vật liệu thơ, tế bào sống, vi sinh vật lượng thành dạng sản phẩm hữu ích Kỹ thuật hóa học quan tâm đến vật liệu có giá trị tiên phong khoa học công nghệ nano tế bào nhiên liệu, kĩ thuật y sinh,… Kỹ thuật hóa học chủ yếu liên quan đến thiết kế, cải tiến bảo trì q trình hóa học sinh học chuyển cho quy mô lớn sản xuất Kỹ sư hóa học đảm bảo cho quy trình vận hành cách an toàn, bền vững kinh tế Kỹ sư kỹ thuật hóa học sử dụng nhiều với tên kỹ sư trình Một thuật ngữ liên quan nhiều “Cơng nghệ hóa học” Kỹ sư hóa học thiết kế quy trình để đảm bảo hoạt động kinh tế nhất, điều có nghĩa toàn dây chuyền sản xuất phải quy hoạch kiểm sốt chi phí Các q trình sử dụng kỹ sư hóa học (chưng cất lọc) gọi hoạt động đơn vị bao gồm phản ứng hóa học, nhiệt lực chuyển giao hoạt động Hoạt động đơn vị nhóm lại với cấu hình khác với mục đích tổng hợp hóa học phân tích hóa học Ba định luật vật lý sử dụng bảo toàn khối lượng, bảo toàn động lượng bảo toàn lượng Sự chuyển động khối lượng lượng q trình hóa học đánh giá cách sử dụng cân khối lượng cân lượng Luật áp dụng cho phận rời rạc thiết bị, hoạt động đơn vị toàn nhà máy Khi làm kỹ sư phải sử dụng nguyên tắc nhiệt động học, động học phản ứng, chất lỏng tượng vận chuyển Chúng công cụ trợ giúp mơ q trình Thiết kế làm việc thông qua số giai đoạn, khái niệm q trình phản ứng hóa học, sơ đồ sản xuất thiết kế bao gồm tất dòng vật chất q trình này: từ vật liệu, trình sản phẩm trung gian, hoạt động đơn vị, chất thải, sản phẩm cuối Thiết kế sơ thực để ước tính chi phí, khơng gian yêu cầu môi trường để tiếp tục đánh giá tính khả thi ý tưởng Sau giai đoạn đòi hỏi phải thiết kế đặc điểm kỹ thuật tất phần phần thiết bị q trình cuối tính tốn chi phí lập kế hoạch dự án Giám sát thử nghiệm, công việc mô theo,chạy trình đảm bảo tiếp tục, có cải tiến liên tục cho sống trình Ứng dụng kỹ thuật hóa học? Kỹ thuật hóa học ứng dụng nhiều loại sản phẩm, ngành cơng nghiệp hóa học có phạm vi lớn, sản xuất hợp chất vô cơ, hữu công nghiệp, gốm sứ, lượng hóa dầu, hóa chất nơng nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu,…), chất dẻo, chất đàn hồi, chất nổ, chất tẩy rửa, hóa chất oleo, nước hoa, hương liệu phụ gia, dược mỹ phẩm,… Chế biến gỗ, chế biến thực phẩm, công nghệ môi trường, kỹ thuật dầu khí, thủy tinh, sơn chất phủ, keo chất kết dính,… có liên quan chặt chẽ với Kỹ thuật hóa học đại bao gồm nhiều trình trình cũ Kỹ sư hóa học tham gia vào sản xuất đa dạng hàng hóa chun mơn hóa, chun mơn hóa chất Sản phẩm bao gồm vật liệu hiệu suất cao cần thiết cho hàng không vũ trụ, điện tử, y sinh, quân ứng dụng Ví dụ như: sợi siêu bền, thuốc nhuộm tế bào, lượng mặt trời, vật liệu sinh học giả phân người, dược phẩm,… Ngồi kỹ thuật hóa học thường gắn với sinh học kỹ thuật y sinh Nhiều kỹ sư hóa học làm việc dự án sinh học biopolymers hiểu biết protein lập đồ gen người Ngày nay, lĩnh vực công nghệ hóa học tới chế biến khống sản, … Chương trình đào tạo kỹ thuật hóa học trường đại học Bách Khoa Hà Nội Ngành Kỹ thuật hóa học ngành học liên quan đến phát triển hiểu biết thiết kế cách có hệ thống hệ thống, q trình hóa học phục vụ cho việc chuyển hóa từ nguyên liệu đến sản phẩm Đây ngành kỹ thuật quan trọng, kết hợp kiến thức hóa học tốn học với nguyên tắc kỹ thuật có cân nhắc yếu tố kinh tế thực Các lĩnh vực hoạt động ngành khác từ nhỏ đến lớn Một đặc thù chủ yếu kỹ thuật hóa học chuyển kết nghiên cứu quy mơ phòng thí nghiệm sang sản xuất thương mại quy mơ lớn.Kỹ thuật hóa học bao gồm ngun lý ứng dụng loạt ngành công nghiệp đa dạng hóa dầu, gốm sứ, lọc dầu, kim loại bản, nhựa, công nghệ sinh học, chế biến thực phẩm, dược phẩm, thủy tinh hóa chất nói chung Tại trường đại học Bách Khoa, hệ đại học bao gồm hệ: • • Cử nhân: Kỹ thuật hóa học, hóa học, cơng nghệ kỹ thuật hóa học, kĩ thuật in truyền thông (4 năm) Kỹ sư: Kỹ thuật hóa học, kỹ thuật in truyền thơng (5 năm) Ngành kỹ thuật hóa học (có 10 chun ngành) - Cơng nghệ hóa lý Cơng nghệ hữu – hóa dầu Cơng nghệ chất vơ Công nghệ vật liệu silicat Công nghệ xenluloza giấy Cơng nghệ điện hóa bảo vệ kim loại Q trình – thiết bị cơng nghệ hóa học Cơng nghệ vật liệu polyme compozit Cơng nghệ hóa dược hóa chất bảo vệ thực vật Máy thiết bị cơng nghiệp hóa chất – dầu khí Chương trình đào tạo cử nhận kỹ sư kỹ thuật hóa học nhằm đào tạo chung kiến thức hóa học, cơng nghệ hóa học thuộc chun ngành khác trên, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho xã hội Sau kết thúc chương trình cử nhân, sinh viên nhận cử nhân tiếp tục theo chương trình kỹ sư thuộc 10 chuyên ngành kể Phần II: Khái quát trình sản xuất phân đạm Giới thiệu chung lịch sử, tình hình 1.1 Khái niệm phân loại phân đạm phát triển phân đạm Phân đạm tên gọi chung loại phân bón vơ cung cấp đạm cho Đạm chất dinh dưỡng cần thiết quan trọng Đạm nguyên tố tham gia vào thành phần clorophin, prôtit, axit amin, enzyme nhiều loại vitamin Bón đạm thúc đẩy q trình tăng trưởng cây, làm cho nhiều nhánh, phân cành, nhiều; có kích thước to, màu xanh; quang hợp mạnh, làm tăng suất Phân đạm cần cho suốt trình sinh trưởng, đặc biệt giai đoạn sinh trưởng mạnh Trong số nhóm trồng đạm cần cho loại ăn rau cải, cải bắp, v.v Có loại phân đạm thường dùng sau dây: • Phân urê Phân urê (CO(NH2)2) có 44-48% nitơ nguyên chất Loại phân chiếm 59% tổng số loại phân đạm sản xuất nước thể giới Urê loại phân có tỷ lệ nitơ cao Trên thị trường có bán loại phân urê có chất lượng giống nhau: Loại tinh thể màu trắng, hạt tròn, dễ tan nước, có nhược điểm hút ẩm mạnh Loại có dạng viên, nhỏ trứng cá Loại có thêm chất chống ẩm nên dễ bảo quản, dễ vận chuyển nên dùng nhiều sản xuất nông nghiệp Phân urê có khả thích nghi rộng có khả phát huy tác dụng nhiều loại đất khác loại trồng khác Phân bón thích hợp đất chua phèn Phân urê dùng để bón thúc Có thể pha loãng theo nồng độ 0.5– 1.5% để phun lên Trong chăn nuôi, urê dùng trực tiếp cách cho thêm vào phần thức ăn cho lợn, trâu bò Phân cần bảo quản kỹ túi pơliêtilen khơng phơi nắng Bởi tiếp xúc với khơng khí ánh nắng urê dễ bị phân huỷ bay Các túi phân urê mở cần dùng hết thời gian ngắn Trong trình sản xuất, urê thường liên kết phần tử với tạo thành biuret Đó chất độc hại biuret trồng Vì vậy, phân urê khơng có 1,5% biuret (theo tiêu chuẩn Việt Nam) • Phân amoni nitrat Phân amơn nitrat (NH4NO3) có chứa 33–35% nitơ nguyên chất Ở nước giới loại phân chiếm 11% tổng số phân đạm sản xuất hàng năm Phân dạng tinh thể muối kết tinh có màu vàng xám Amơn nitrat dễ chảy nước, dễ tan nước, dễ vón cục, khó bảo quản khó sử dụng Là loại phân sinh lý chua Tuy vậy, loại phân bón q có chứa NH4+ NO3-, phân bón cho nhiều loại trồng nhiều loại đất khác Amơn nitrat bón thích hợp cho nhiều loại trồng cạn thuốc lá, bơng, mía, ngơ… Phân dung để pha thành dung dịch dinh dưỡng để tưới nhà kính tưới bón thúc cho nhiều loại rau, ăn • Phân amoni sunphat Còn gọi phân SA, sunphat đạm (NH4)2SO4 có chứa 20–21% nitơ nguyên chất Trong phân có 24-25% lưu huỳnh (S) Trên giới loại phân chiếm 8% tổng lượng phân hoá học sản xuất hàng năm Phân có dạng tinh thể, mịn, màu trắng ngà xám xanh Phân có mùi nước tiểu (mùi amôniac), vị mặn chua Cho nên nhiều nơi gọi phân muối diêm Sunphat đạm loại phân bón tốt có N lưu huỳnh hai chất dinh dưỡng thiết yếu cho Phân dễ tan nước, khơng vón cục Thường trạng thái tơi rời, dễ bảo quản, dễ sử dụng Tuy nhiên, để môi trường ẩm phân dễ vón cục, đóng lại thành tảng khó đem bón cho Có thể đem bón cho tất loại trồng, nhiều loại đất khác nhau, miễn đất không bị phèn, bị chua Nếu đất chua cần bón thêm vơi, lân dung đạm sunphat amôn Phân dung tốt cho trồng đất đồi, loại đất bạc màu (thiếu S) Đạm sunphat dùng chuyên để bón cho loại cần nhiều S it N đậu đỗ, lạc, v.v loại vừa cần nhiều S vừa cần nhiều N ngô Cần lưu ý đạm sunphat loại đạm có tác dụng nhanh, chóng phát huy tác dụng trồng, thường dung để bón thúc bón thành nhiều lần để tránh đạm Khí bón cho cần ý phân dễ gây cháy Không nên sử dụng phân đạm sunphat để bón đất phèn, phân dễ làm chua thêm đất • Phân amoni clorua Phân ( NH4Cl) có chứa 24-25% nitơ nguyên chất Đạm clorua có dạng tinh thể min, màu trắng vàng ngà Phân dễ tan nước, hút ẩm, khơng bị vón cục, thường tơi rời nên dễ sử dụng Là loại phân sinh lý chua Vì vậy, nên bón kết hợp với lân loại phân bón khác Đạm clorua khơng nên dung để bón cho thuốc lá, chè, khoai tây, hành, tổi, bắp cải, vừng, v.v • Phân xianamit canxi Phân có dạng bột khơng có tinh thể, màu xám tro màu trắng, đốt khơng có mùi khai Xianamit canxi có chứa 20 – 21% N nguyên chất, 20 – 28% vơi, – 12% than Vì có than phân có màu xám đen Cũng có loại phân tỷ lệ than thấp khơng có than nên phân có màu trắng Cần ý chống ẩm cho phân bảo quản, phân hút ẩm bị biến chất, hạt phân phình to lên làm rách bao bì làm hỏng dụng cụ đựng Phân dễ bốc bụi Khi bám vào da làm hỏng da, phân bay vào mắt làm hỏng giác mạc mắt, sử dụng phân phải cẩn thận Phân có phản ứng kiềm, khử chua, dùng tốt loại đất chua Xianamit canxi thường dùng để bón lót Muốn dùng để bón thúc phải đem ủ trước bón Bởi phân phân giải tạo số chất độc làm hỏng móng chân trâu bò, hại da chân người nông dân Thường sau – 10 ngày chất độc hết Thưởng xianamit canxi trộn ủ với phân rác làm cho phân chóng hoai mục Phân khơng dùng để phun lên • Phân amoni photphat Là loại phân vừa có đạm, vừa có lân Trong phân có tỷ lệ đạm 10-18%, tỷ lệ lân 44-50% Phơtphat đạm có dạng viên, màu xám tro trắng,nói chung màu sắc tùy thuộc vào nhà sản xuất không ảnh hưởng tới chất lượng Trên thị trường lưu hành hai loại phân bón ammonphot DAP(18-46-0)và MAP(10-50-0) Phân dễ chảy nước Vì vậy, người ta thường sản xuất dạng viên đựng bao nilông Phân dễ tan nước phát huy hiệu nhanh Phân dùng để bón lót, bón thúc tốt Phân loại dễ sử dụng Phân DAP loại phân trung tính nên sử dụng loại đất khác nhau, phân MAP loại chua sinh lý(pH: 4-4.5) nên khơng thích hợp loại đất chua Phân có tỷ lệ đạm thấp so với lân, cần bón phối hợp với loại phân đạm khác, bón cho loại cần nhiều đạm 1.2 Lịch sử hình thành phát triển phân đạm Ngành phân bón gắn liền với lịch sử ngành hóa chất Việt Nam Phơi thai từ thời kháng chiến chống Pháp, nhiên sau hòa bình lập lại ngành có điều kiện phát triển Đánh dấu bước ngoặt phát triển ngành phân bón năm 1959, khởi cơng xây dựng nhà máy supe phốt phát Lâm Thao Tháng năm 1962, nhà máy thức vào hoạt động xuất xưởng phân lân supe phục vụ nông nghiệp Từ sản lượng nghìn phốt phát năm 1955 năm 1960 đạt 541,4 nghìn tấn, apatit 490 nghìn phốt phát nghiền 49.7 nghìn ( tăng 90 lần ) Đến nay, lực sản xuất phân vô loại đạt đến triệu tấn/năm Đáp ứng khoảng 80% nhu cầu thị trường 1.3 Tình hình phân đạm nước ta Nơng nghiệp ngành kinh tế có vai trò quan trọng kinh tế Việt Nam, với 60% dân số sống nghề nơng Vì nhu cầu phân đạm cho nông nghiệp lớn Ngành phân bón có nhiều bất cập, nước có đến 500 doanh nghiệp sản xuất phân vơ Trong khơng cơng ty, doanh nghiệp làm ăn chộp giật biến ngành trở nên hỗn loạn, kiểm soát Hiện trạng sản xuất quản lý phân đạm Việt Nam thể số điểm sau: • Quá nhiều đơn vị sản xuất phân đạm với quy mô nhỏ, sở hạ tầng kém, • máy móc đơn giản, v.v nên tạo sản phẩm có chất lượng Có nhiều loại phân đạm nên khó quản lý hướng dẫn nông dân sử dụng Phân urê lực nước đến thời điểm 2340 triệu tấn/ năm, bao gồm Đạm Phú Mỹ 800.000 tấn, Đạm Cà Mau 800.000 tấn, Đạm Hà Bắc 180.000 tấn, Đạm Ninh Bình 560.000 Như vậy, urê sản xuất nước phục vụ đủ cho nhu cầu sản xuất nơng nghiệp mà có lượng để xuất Phân DAP sản xuất nước nhà máy DAP Đình Vũ 330.000 tấn/năm, từ năm 2015 có thêm nhà máy DAP Lào Cai cơng suất 330.000 tấn/năm Năm 2015 sản lượng nước đạt gần triệu DAP/năm, đáp ứng đủ nhu cầu nước Phân SA nước ta chưa có nhà máy sản xuất SA nhu cầu nước ta nhập 100% từ nước ngồi Mặc dù mơi trường kinh tế khó khăn gần làm suy yếu hầu hết ngành kinh tế, song tình hình kinh doanh ngành phân đạm tương đối tốt Nguyên nhân chủ yếu nhu cầu phân đạm ổn định liên tục Cụ thể, 60% dân số làm việc ngành nơng nghiệp, diện tích đất canh tác tăng trung bình 1% năm, nhu cầu lương thực tăng với tốc độ lớn tốc độ tăng trưởng dân số Do đó, nhà máy phân đạm nước dễ dàng giới thiệu sản phẩm họ Tuy nhiên, mức lợi nhuận cao biến động tăng trưởng lợi nhuận ghi nhận Điều giá ohaan bón nước bị phụ thuộc vào giá phân bón thị trường giới vón bị giao động đáng kể từ khủng hoảng kinh tế năm 2008 Đặc biệt sản xuất dư thừa làm hạn chế tăng trưởng lợi nhuận ngành phân bón Biên lợi nhuận ròng tăng trưởng lợi nhuận giảm từ mức 12.9% 60% năm 2011 xuống 10.46% 1.17% năm 2012 Rõ ràng cung vượt cầu, áp lực thị trường giá bán lợi nhuận theo bị sụt giảm theo 1.4 Nhu cầu sử dụng phân đạm nước ta Trước năm 1989, nước ta thiếu lương thực triền miên, năm phải nhập lương thực với số lượng lớn, có năm triệu Năng suất lúa thấp, trung bình giai đoạn 1981-1985 đạt 24,25 tạ/ha Sản xuất nơng nghiệp mang nặng tính tự cung tự cấp, nơng dân chủ yếu sử dụng phân hữu phân chuồng, phân bắc, phân xanh,… bón cho trồng Tỉ lệ sử dụng phân vô (đạm) thấp, chủ yếu dựa vào số nhà máy nước với sản lượng không đáng kể nhà nước bao tiêu sản phẩm Tổng lượng chất dinh dưỡng hoàn trả lại cho đất thấp nhiều so với lượng chấy dinh dưỡng mà nông sản lấy Năm 1985-1986 tổng lượng chất dinh dưỡng (N + P2O5 + K2O) sử dụng 385,5 nghìn ( tương đương 1,1 triệu phân bón loại ) diện tích đất nơng nghiệp khoảng 6990 nghìn Tỉ lệ chất dinh dưỡng cân đối 1:0,23:0,05, tương đối nhiều 10 ứng đưa trở lại tháp tổng hợp, đồng thời nồng độ Urê tăng lên (99,8 %) đưa vào tháp tạo hạt Nhờ lực ly tâm vòi phun, dòng Urê bị cắt ngang rơi xuống tạo thành hạt Quạt gió (N = 108.000 m3/h) đặt đỉnh tháp hút gió làm nguội hạt Urê trình rơi Hạt Urê rơi xuống phễu đáy tháp qua hệ thống băng tải tiếp tục làm nguội đến cơng đoạn đóng bao, đóng thành bao Urê qui cách 50 kg/bao, chuyển vào kho chứa sản phẩm 2.5.3 Thiết bị a Xưởng nước sở hạ tầng Là đơn vị phụ trợ cung cấp loại nước (Bao gồm : Nước nguyên, nước Công nghiệp, nước Sinh hoạt, nước Tuần hồn, nước mềm hố học) đầy đủ, liên tục đảm bảo chất lượng cho dây chuyền Hoá, Nhiệt Điện có nhiệm vụ nước cho tồn hệ thống dây chuyền sản xuất b Phân xưởng than Là đơn vị sản suất phụ trợ nằm dây truyền sản xuất Urê có nhiệm vụ tiếp nhận than từ phương tiện chuyên chở - Công ty Đạm phương tiện chuyên chở xà lan Than cẩu công suất 1.000 tấn/ngày chuyển tải vào kho chứa hệ thống băng tải Than từ kho cẩu bốc đổ vào bunke cung cấp than cho Nhiệt Điện sản xuất Tạo khí chế tạo khí than c Xưởng nhiệt điện Là đơn vị sản xuất dây truyền Urê có nhiệm vụ nhận than từ Phân xưởng Than, nhận nước mềm từ Xưởng Nước, sản xuất Hơi nước loại để sản xuất điện cung cấp cho dây truyền sản xuất Urê d Xưởng tạo khí Chế khí nguyên liệu cho trình tổng hợp NH3 Phân xưởng bao gồm cương vị sau: - Cương vị lò tạo khí - Cương vị lọc bụi điện - Cương vị bơm dầu cao áp - Cương vị nước tuần hồn - Cương vị thu hồi nhiệt khí thổi gió 23 2.5.4 Dây chuyền sản xuất a Công đoạn tinh chế khí amoniac Tinh chế khâu cơng nghệ quan trọng dây chuyền sản xuất Amôniắc (NH3), dùng nguyên liệu than đá, khí hố theo phương pháp gián đoạn tầng cố định chế khí than ẩm Trong khí than ẩm khơng chứa thể khí cần cho tổng hợp NH3 nh H2, N2, mà chứa kèm theo nhiều tạp chất hoá học, học khác nh khí CO, CO2, CH4, Ar, H2S, COS, Lưu huỳnh hữu cơ, tro bụi dầu mỡ, trừ CH4 Ar phóng khơng cương vị tổng hợp NH3, thành phần khác phải loại bỏ khâu tinh chế khí, lượng nhỏ CO, CO2 H2S dung dịch đồng hạ nồng độ xuồng mức vi lượng (CO + CO2) < 20 PPm, H2S < PPm, hỗn hợp khí N2, H2 tơng đối khiết đưa tới làm khí nguyên liệu cho cương vị tổng hợp NH3 Công đoạn Tinh chế bao gồm cơng đoạn sau: + Khử H2S Khí than ẩm + Biến đổi CO + Khử H2S khí biến đổi + Khử CO2 CO2 thu hồi có độ 98%, nhiệt độ 40 oC làm nguyên liệu cho tổng hợp Urê sản xuất CO2 lỏng, rắn Khâu khử H2S khí than ẩm có hệ thống thiết bị thu hồi S, lưu huỳnh thành phẩm dùng cho số ngành công nghiệp khác b Khử lưu huỳnh khí nhiên liệu Cơng ty phân đạm hố chất Hà Bắc sản xuất NH3 khí ngun liệu từ than đá, khí hố gián đoạn tầng cố định để khí than ẩm (khí 24 ngun liệu), khí ngun liệu có chứa lượng định hợp chất lưu huỳnh mà chủ yếu H2S, ngồi có số hợp chất lưu huỳnh hữu CS2, COS, thioalcohol, thio-phene(C4H4S) Nói chung hàm lượng lưu huỳnh hữu khoảng 810% so với lưu huỳnh vô Hợp chất lưu huỳnh khí ngun liệu khơng gây ăn mòn thiết bị, đường ống mà làm xúc tác tổng hợp NH bị ngộ độc (Xúc tác dùng tổng hợp NH3, đòi hỏi hàm lượng lưu huỳnh khí vào tháp nhỏ mức độ định) làm hỏng dung dịch khử CO2 Vì phải tìm cách khử S tồn khí ngun liệu, q trình loại bỏ hợp chất lưu huỳnh gọi tắt "khử S" Ngoài S làm nguyên liệu quan trọng số ngành cơng nghiệp Có nhiều phương pháp khử bỏ S, vào hình thái vật lý chất khử bỏ S chia thành phương pháp khử S kiểu khơ khử S kiểu ớt Khử S kiểu khô: Dùng chất khử S dạng rắn bột Fe2O3, Than hoạt tính để khử H2S lượng nhỏ hợp chất S hữu khí nguyên liệu Ưu điểm phương pháp vừa khử S vô S hữu cơ, độ tinh khiết cao khử nồng độ hợp chất S xuống dới PPm Nhược điểm khử khí có hàm lượng H2S thấp Chất khử khó tái sinh, thường sau hấp phụ bão hồ H2S thải bỏ, gây nhiễm mơi trường Khử S kiểu ướt: Chủ yếu dùng để khử H2S có khí ngun liệu hợp chất S dạng hữu khó Dựa vào tính chất phản ứng khác chất lỏng H2S chia phương pháp ướt thành loại: Phương pháp hấp thụ hoá học, phương pháp hấp thụ vật lý phương pháp hấp thụ vật lý hố học 25 Cơng ty Đạm Hoá Chất Hà Bắc sử dụng dung dịch keo Tananh để hấp thụ H2S Dung dịch keo Tananh: + Dung dịch keo Tananh (Hay gọi keo thuộc da) chiết xuất từ thực vật có chứa nhiều Tananh từ củ : Cây chay, si, sắn, củ nâu v.v đem nghiền nhỏ, ngâm nước, lọc Là hợp chất hữu có chứa nhiều gốc OH- + Na2CO3 chất hấp thụ chủ yếu hay gọi chất xúc tác trình hấp thụ H2S + NaVO3 chất ức chế chống tạo kết tủa V-O-S, chất ức chế chống ăn mòn Cơ chế phản ứng Dung dịch sơđa hấp thụ H2S tạo thành hợp chất hydro-sunfua Na2CO3 + H2S = NaHS + NaHCO3 (1) Trong pha lỏng hợp chất hydrosulfide kết hợp với vanadat natri NaVO tạo thành muối piro-vanadat mang tính khử đồng thời lưu huỳnh nguyên tố tách 2NaHS + NaVO3 + H2O = Na2V4O9 + 4NaOH + 2S (2) Hay nói cách khác vanadi hoá trị V+5 (VO3-) bị oxy hoá dạng vanadi hoá trị V+4 (ở dạng V2O9-2) 2HS - + VO3- + H2O = V4O9-2 + OH- + 2S (3) Vanadi dạng V+4 (V4O9-2) mang tính khử kết hợp với Tananh trạng thái oxy hoá tạo thành Tananh trạng thái khử, V+4 chuyển thành V+5 mang tính oxy hố 26 Na2V4O9 + 2Tananhoxh + NaOH = NaVO3 + 2TananhKhử (4) Trong tháp tái sinh Tananh dạng khử bị O khơng khí oxy hố tạo thành Tananh dạng oxy hoá TananhKhử + O2(kk) = TananhOxh + H2O (5) Lượng Na2CO3 tiêu hao phản ứng (1) bù đắp lại lượng NaOH tạo thành từ phản ứng (2) NaOH + NaHCO3 = Na2CO3 + H2O (6) Trong dung dịch, tốc độ NaSH bị Tananh oxy hoá diễn chậm, nhng bị NaVO3 oxy hoá nhanh Vì cho thêm NaVO3 vào dung dịch tốc độ phản ứng diễn nhanh, Na 2V4O9 sinh phản ứng (2) bị oxy khơng khí oxy hố trực tiếp Nhng bị Tananh dạng oxy hố oxy hố ngay, Tananh dạng khử bị O khơng khí oxy hố trực tiếp oxy hố tái sinh Cho nên q trình hấp thụ loại bỏ lưu huỳnh, Na2CO3 đóng vai trò chất hấp thụ Tananh đóng vai trò chất mang O2 Khi thể khí có chứa nhiều O 2, CO2, HCN xảy phản ứng không mông muốn sau: 2NaHS + O2 = Na2S2O3 + H2O (7) Na2CO3 + CO2 + H2O = NaHCO3 (8) Na2CO3 + 2HCN = 2NaHCN + H2O + CO2 (9) NACN + S = NACNS (10) NACNS + O2 = Na2SO4 + CO2 + SO2 + N2 (11) Các phản ứng làm tiêu hao cấu tử có lợi cho q trình hấp thụ Na2CO3 làm giảm khả hấp thụ H2S dung dịch, sản xuất cần phải cố gắng hạ thấp nồng độ O2 HCN khí nguyên liệu 27 c Thao tác cương vị H2S thấp áp Cương vị dùng dung dịch Tananh để khử bỏ khí H2S hỗn hợp khí than ẩm từ lọc bụi điện tới, sau khử H2S hàm lượng H2S khí than lại 100 - 150 mg/Nm3, vào đoạn I máy nén để tăng áp đưa biến đổi CO Dung dịch sau hấp thụ đưa tái sinh thu hồi lưu huỳnh làm sản phẩm phụ khơi phục lực hấp thụ, tuần hồn sử dụng lại d Biến đổi CO Cương vị dùng nước cao áp để chuyển hoá CO khí than ẩm thành khí CO2 H2 với có mặt xúc tác lò Biến đổi Khí H2 làm ngun liệu cho q trình tổng hợp NH3, khí CO2 chất dễ loại bỏ phương pháp hấp thụ Khí khởi cương vị khí biến đổi, có hàm lượng CO 2.0% đưa qua cương vị để tiếp tục làm thành khí nguyên liệu để tổng hợp NH3 e Khử CO2 dung dịch kiềm nóng Cương vị dùng dung dịch K2CO3 nóng để khử bỏ khí CO2 hỗn hợp khí biến đổi, khí sau khử CO2 gọi khí tinh chế tiếp tục đưa khử CO CO2 vi lượng bước tiếp theo, để làm nguyên liệu cho trình tổng hợp NH3 Tận dụng nhiệt độ khí biến đổi nước kg/cm2, gia nhiệt cho dung dịch sau hấp thụ để thực q tình tái sinh, khơi phục lại lực hấp thụ dung dịch Thu hồi lượng khí CO2 khỏi dung dịch trình tái sinh, làm nguyên liệu để snar xuất urê sản phẩm khác CO2 lỏng – rắn, sôđa, NH4HCO3, CaCO3,v.v,… f Hấp thụ chế lạnh 681 Hấp thụ khí NH3, chế tạo NH3 lỏng dùng để làm lạnh bốc 402 hệ thống tổng hợp NH3 Khí NH3 từ thùng cao vị thuộc hệ thống tổng hợp NH3 qua nhiệt trao đổi nhiệt, làm lạnh cho NH3 lỏng từ thùng chứa cấp thùng cao vị, thân khí NH3 gia nhiệt lên vào thiết bị hấp thụ NH3, lợi dụng nước NH3 loãng đáy tháp chưng cất tới, gia nhiệt cho nước NH3 đặc trao đổi nhiệt kiểu soắn, nhiệt độ nước NH3 loãng giảm xuống, giảm áp vào hấp thụ 28 Ở nước NH3 lỗng thực q trình hấp thụ khí NH3, phía ngồi thiết bị hấp thụ làm lạnh gián tiếp nước để lấy nhiệt phản ứng hấp thụ, nước NH3 loãng hấp thụ khí NH3 trở thành nước NH3 có nồng độ cao, gọi nước NH3 đặc, nước NH3 đặc tạo thành từ phía đáy thiết bị hấp thụ chảy vào thùng chứa nước NH3 đặc Từ nước NH3 đặc bơm ly tâm nhiều cấp tăng áp lên áp suất 20 atm, nước NH3 vào trao đổi nhiệt kiểu xoắn, nước NH3 gia nhiệt tới 950C đưa vào tháp chưng cất, NH3 bốc thành khí có nồng độ cao 99,8%, có áp suất cao vào thiết bị làm lạnh nước ngưng tụ thành NH3 lỏng, chảy vào thùng chứa, nước NH3 đặc sau bốc thành nước NH3 loãng, khỏi đáy tháp chưng qua thiết bị trao đổi nhiệt xoắn gia nhiệt cho nước NH3 đặc tiếp tục tuần hoàn thiết bị hấp thụ thực chu trình tuần hồn NH3 lỏng từ thùng chứa qua lạnh, qua van giảm áp thùng cao vị, từ đưa vào đáy thiết bị bốc hơi, NH3 bốc thu nhiệt khí tuần hồn, NH3 lỏng bốc thành khí vào thùng cao vị để phân ly giọt NH3 lỏng theo NH3, NH3 khí từ thùng cao vị quay trở lại thiết bị lạnh, vào thiết bị hấp thụ, trình tuần hồn kép kín hệ thống g Khử vi lượng CO CO2 Nguyên lý hấp thụ CO dung dịch Acetat-Amooniac-Đồng Trong điều kiện tồn NH3 tự do, phức Cu+ tác dụng với CO để tạo thành phức chất oxit carbon acetat amoniac đồng I Cu(NH3)2AC + CO + NH3 Cu(NH3)4AC + Q (1) Đây q trình hấp thụ hóa học bao gồm cân phản ứng pha khí – lỏng cân hóa học pha lỏng Đầu tiền CO thể khí tiếp xúc với đồng hóa trị thấp Cu+ tạo thành hợp chất liên kết đồng thời tỏa nhiệt Đây phản ứng thuận nghịch toả nhiệt, giảm thể tích nên hạ thấp nhiệt độ, nâng cao áp suất, tăng nồng độ Cu+ NH3 tự dung dịch có lợi cho phản ứng hấp thụ Số thể tích khí CO đơn vị thể tích dung dịch đồng hấp thụ gọi lực hấp thụ dung dịch đồng Nhìn vào phản ứng (1) ta thấy phân tử khí CO phải tiêu tốn phân tử Cu+ Vì 63,5 gam kim loại Cu+ hấp thụ 22,4 m3 khí CO Nhưng thực tế hiệu suất đạt khoảng 45.55% 29 h Công đoạn nén khí ngun liệu H2-N2 Q TRÌNH NÉN KHÍ Máy nén dùng để nén khí nguyên liệu cho Tổng hợp NH3 loại máy nén kiểu piston ký hiệu H22III-165/320 6M25-185/315 (máy nén lắp hạng mục Dự án cải tạo kỹ thuật) Đây loại máy nén cấp, có xilanh, hình chữ H cân đối xứng hàng, động truyền động 2.500 KW, lượng khí hút vào đoạn I : 9.000 Nm3/h, tốc độ quay 333 vòng/phút, hành trình pistơng 420 mm Máy nén khí kiểu piston nén khí nhờ di động pistong lòng xi lanh, vào số lần hút khí đẩy khí lần piston di động qua lại mà chia máy nén piston làm hai loại tác dụng đơn tác dụng kép i Tổng hợp ammoniac Phản ứng hóa học tổng hợp NH3 theo phương trình phản ứng sau: 3H2 + N2 2NH3 + 9.374 cal/mol (1) Đặc điểm phản ứng tổng hợp NH3 là: - Là phản ứng giảm thể tích Từ phương trình phản ứng (1) ta thấy: thể tích H2 thể tích N2 tham gia phản ứng tạo thành thể tích NH3, trình phản ứng thể tích bị thu nhỏ lại - Là phản ứng tỏa nhiệt Theo phản ứng (1) nhiệt lượng tỏa đồng thời với tạo thành NH3, nhiệt phản ứng có quan hệ với nhiệt độ áp suất - Là phản ứng thuận nghịch Đồng thời với phản ứng, phân tử H2 N2 để tạo thành NH3 có phản ứng phân giải NH3 thành N2 H2 - Để phản ứng tiến hành nhanh theo chiều thuận cần phải có chất xúc tác Qua thực tế chứng minh, phản ứng tổng hợp NH3 chất xúc tác phản ứng chiều thuận diễn với tốc độ chậm kéo dài nhiều năm đạt trạng thái cân Nhưng có lượng chất xúc tác thích hợp giảm bớt lượng cần thiết cho việc kết hợp H2 N2, giảm phản ứng nghịch mà tăng nhanh tốc độ phản ứng thuận 30 Có nhiều chất làm xúc tác cho trình tổng hợp NH3 nguyên tố Fe,Pt,Mn,…Những loại xúc tác lấy sắt làm thành phần thường dùng rộng rãi giới loại có ưu điểm: Nguồn ngun liệu Fe dồi  Giá thành rẻ, dễ kiếm  Ở nhiệt độ thấp có hoạt tính tốt  Khả chống độc mạnh  Tuổi thọ cao Lưu trình tổng hợp NH3  - Hỗn hợp khí H2-N2 có nhiệt độ 35-40oC từ đường ống chung đoạn VI máy nén đến, qua thiết bị phân ly dầu để loại bỏ dầu, nước loại tạp chất khác, khí tuần hồn từ phân ly dầu sau tuabin ra, vào phân tháp ba kết hợp, vào bên ống trao đổi nhiệt làm lạnh – 401 Hồn hợp khí làm lạnh khí lên từ phân ly NH3 – 403 phần đáy tháp kết hợp, vào ống trao đổi nhiệt bốc NH3 -402 Tại thiết bị 402 NH3 lỏng ngồi ống, nhận nhiệt, bốc hơi; hỗn hợp khí tiếp tục xuống, làm lạnh xuống -2oC, NH3 ngưng tụ NH3 lỏng tách 403 (phân ly lần 2) Hỗn hợp khí lại vào ống trung tâm bốc ngưng tụ, lên vào không gian ống trao đổi nhiệt làm lạnh 401 để trao đổi nhiệt với khí ống, nhiệt độ tăng lên đếnkhoảng 30oC khỏi tháp ba kết hợp Hỗn hợp khí khỏi tháp ba kết hợp chia làm hai đường: Đường van V4 khống chế vào tháp tổng hợp, theo khe vành khăn vỏ tháp tổng hợp vỏ rọ xúc tác, từ xuống để làm lạnh vỏ tháp đáy tháp tổng hợp (ra tháp lần thứ nhất) Đường thứ qua van điều tiết V1 hỗn hợp với khí tháp tổng hợp lần vào trao đổi nhiệt khí – khí Khí tháp lần thứ chia thành đường: Một đường qua van V6 vào đỉnh tháp tổng hợp, khống chế điều chỉnh nhiệt độ tầng xúc tác thứ hai (tầng hướng kính thứ nhất) Đường thứ qua van điều tiết V5 vào tháp tổng hợp lần từ phía tháp Đường thứ qua van V2 khống chế vào không gian ống trao đổi nhiệt khí- khí trao đổi nhiệt gián tiếp với khí hỗn hợp khí từ lò phía ống Ra khỏi trao đổi nhiệt khí- khí, nhiệt độ hỗn hợp khí tăng lên đến 160-180oC, chia làm đường vào tháp tổng hợp: 31 Đường thứ đường van V9 khống chế qua không gian phận trao đổi nhiệt tháp, tiến hành trình trao đổi nhiệt với khí sau phản ứng ống, nhiệt độ hỗn hợp khí tăng 380-400oC qua ống trung tâm vào tầng xúc tác thứ (tầng hướng trục) Đường thứ đường phụ van V10 khống chế, vào từ đáy tháp tổng hợp qua trao đổi nhiệt tháp, với khí đường qua ống trung tâm vào tầng xúc tác thứ Đường phụ có tác dụng điều chỉnh nhiệt độ tầng xúc tác thứ Đường thứ đướng khí kích lạnh 1, qua van điều tiết V8 vào đỉnh tháp tổng hợp, không gian ống trao đổi nhiệt tầng hướng trục tầng hướng kính thức Khí lạnh trao đổi nhiệt gián tiếp với hỗn hợp khí phản ứng khỏi tầng hướng trục để điều chỉnh nhiệt độ tầng hướng kính thứ Khí lạnh sau trao đổi nhiệt xong, qua khe hở hòa trộn với hỗn hợp khí ống trung tâm vào tầng xúc tác thứ (tầng hướng trục) Đường khí kích lạnh 2, phần hỗn hợp khí tháp lần 1, qua van điều tiết V6 vào đỉnh tháp tổng hợp trộn lẫn với khí khỏi tầng xúc tác thứ (tầng hướng kính thứ 1), để điều chỉnh nhiệt độ tầng xúc tác thứ (tầng hướng kính thứ 2) Hỗn hợp khí vào tầng xúc tác thứ thực phản ứng tổng hợp ống trao đổi nhiệt phần đáy tháp để trao đổi nhiệt gián tiếp với khí đường vào tháp tổng hợp lần khơng gian ống Khí sau phản ứng có nhiệt độ khoảng 330OC, tháp lần đưa vào nồi nhiệt thừa Hỗn hợp khí ống gia nhiệt cho nước mềm để sản xuất nước có áp suất 1,27 MPa Ra khỏi nồi nhiệt thừa, khí tổng hợp có nhiệt độ khoảng 2200C vào trao đổi nhiệt khí - khí bên ống, gia nhiệt cho khí cha phản ứng ngồi ống, khí tổng hợp làm lạnh đến nhiệt độ khoảng 100oC vào làm lạnh nước tuần hoàn (ống lồng ống) Khí tổng hợp khỏi làm lạnh nước có nhiệt độ khoảng 35 - 40oC, phần khí NH3 ngưng tụ thành NH3 lỏng tách thiết bị phân ly I (phân ly lần 1), NH3 lỏng đưa đến thùng chứa trung gian Hỗn hợp khí sau khỏi thiết bị phân ly lần I vào máy nén Tuabin tuần hoàn để bù áp suất trở lực hệ thống tổng hợp NH3 gây nên, tiếp tục qua phân ly dầu để phân ly dầu, nước tạp chất khác Hỗn hợp khí khỏi phân ly vào đỉnh tháp kết hợp tiếp tục tuần hoàn trở lại hệ thống - Khí thải bỏ khí thùng chứa 32 Để trì hàm lượng khí trơ khơng đổi khí tuần hồn, phải liên tục gián đoạn phóng khơng lượng khí tuần hồn sau phân ly I (408) Khí phóng khơng đưa đến cương vị 671 để thu hồi H2 quay trở lại đoạn IV máy nén 667 làm khí nguyên liệu Khí thùng chứa từ thùng chứa trung gian hay kho cầu đưa cương vị 671 để chế nước NH3 hay tận dụng đưa 669 để bổ sung vào dung dịch đồng - NH3 khí NH3 lỏng NH3 lỏng qua phân ly I II giảm áp xuống 2,35 MPa vào thùng chứa trung gian Sau NH3 lỏng tiếp tục đưa tới chứa kho cầu nhờ chênh lệch áp suất thùng chứa kho cầu NH3 lỏng từ hệ thống hấp thụ chế lạnh cấp vào thùng cao vị 409/670 Tại NH3 lỏng đưa xuống thiết bị bốc làm lạnh – 402, NH3 lỏng bốc để làm lạnh ngưng tụ NH3 hỗn hợp khí, NH3 hố thành khí, tập trung thùng cao vị 409 tiếp tục tuần hoàn hệ thống hấp thụ chế lạnh tạo thành chu trình kín Trên đường ống chung cấp NH3 cho bốc làm lạnh 402/670, đường cấp từ hệ thống hấp thụ chế lạnh 681 có đường cấp từ máy băng hệ thống 669 để điều chỉnh phụ tải hệ thống hấp thụ chế lạnh - Khí bảo vệ máy nén tuần hồn Tuabin Khí bảo vệ khí từ đường ống chung đến, qua thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm, trao đổi nhiệt với khí NH3 khỏi thùng cao vị 409, nhiệt độ khí hạ từ 35 - 400C xuống 150C, qua phân ly - tách dầu nước, tiếp tục vào sấy Silicagen 412 để sấy khơ triệt để khí Khí qua khe hở Stato Rơto máy nén tuần hồn Tuabin làm nhiệm vụ cách điện động cơ, sau hỗn hợp khí khơ kết hợp với khí tuần hồn vào buồng nén máy nén Tuabin 2.5.5 Xưởng tổng hợp urê a Cơ sở trình tổng hợp urê Điều chế urê cách cho phản ứng hoá học NH3 CO2 theo phương trình tổng quát sau : 2NH3 + CO2 → CO(NH2)2+ H2O + Q Phản ứng diễn theo giai đoạn: - Đầu tiên tạo thành carbamát amôn: 2NH3 + CO2 → NH4CO2NH2 + Q - Sau nước bị tách thu urê 33 NH4CO2NH2 → CO(NH2)2 + H2O - Q Phản ứng tơng đối chậm nên phản ứng khống chế q trình tổng hợp - Pha khí gồm : NH3, CO2, H2O Pha lỏng gồm muối chảy lỏng : Amoni cácbamát, urê, Amoni cácbonát H2O Phản ứng xẩy chủ yếu pha lỏng khối lượng chất ban đầu cao áp suất tháp tăng giảm khối lượng cacbamat Amon phân giải thành Amoniac oxit bon, đồng thời tăng mức độ chuyển hoá cácbamat Amon thành urê Theo phương pháp có nhiều quy trình cơng nghệ sản xuất khác nhau: Chu trình sản xuất khơng tuần hồn Amoniac Chu trình sản xuất bán tuần hồn Chu trình sản xuất tuần hồn tồn hay gọi phương pháp tuần hồn lỏng ( cơng nghệ tuần hồn lỏng tồn có cơng nghệ Striping CO2, cơng nghệ tỏ ưu việt lưu trình đơn giản, thiết bị chắn đáng tin cậy, định mức tiêu hao giảm tới mức tối ưu nên xu hướng nước hay dùng ) Lưu trình cơng nghệ - b NH3 lỏng có áp suất 1,95 - 2,0 MPa, nhiệt độ từ 20 - 30 oC từ kho cầu thuộc Xưởng Tổng hợp NH3 cấp đến công đoạn, đưa qua đồng hồ đo lưu lượng FI721 vào lọc 704 để lọc tạp chất vào thùng chứa NH3-705, thùng chứa 705 mức 2/3 dịch diện, từ thùng chứa NH dẫn tới bơm, nhờ bơm NH3 Piston cao áp 706 nâng áp suất lên 20,0 MPa qua thiết bị gia nhiệt NH3 lên nhiệt độ khoảng 150oC đa vào tháp tổng hợp 708 Khí CO2 từ phân xưởng Tinh chế (Xưởng tổng hợp NH 3) cấp sang có chất lượng sau: CO2 98 %, H2S 20 mg/Nm3, áp suất: 300 - 600 mm, H2O, nhiệt độ: 30 - 40oC Khí CO2 trước khí vào máy nén bổ sung lượng khơng khí nén để khống chế nồng độ O2/CO2 = 0,5% thể tích, nén qua đoạn 1, lên áp suất P = 3,36 MPa, đưa sang tháp khử H 2S, tháp khử bảo đảm hàm lượng H2S 5mg/Nm3 tiếp tục đưa vào nén đoạn đoạn nâng áp suất khí lên 20,0 MPa nhiệt độ 110 oC đưa sang tháp tổng hợp 708 Tại tháp tổng hợp Urê(708) xảy phản ứng tổng hợp Hiệu suất chuyển hoá 65 - 68%, thời gian lưu lại nguyên vật liệu từ 45 - 60 phút tuỳ theo phụ tải, dung dịch khỏi 708 gồm có Urê, cacbamat, NH tự nước, 34 qua van tiết lưu (PIC727) áp suất giảm xuống 16,5 - 17 atm, nhiệt độ 120oC đưa vào thiết bị dự phân ly(710A) phần khí tách qua làm lạnh 731B với khí phân giải 710 qua 731 để vào hấp thụ 715, phần dịch tiếp tục vào phân giải đoạn I (710) pha khí tách ra, bay lên phần trên, lại dung dịch đưa sang thiết bị gia nhiệt (711), dung dịch đun nóng lên đến nhiệt độ 155160oC (bằng nước 1,27 MPa) đưa sang phân ly 712 lượng khí có nhiệt độ cao đưa trở lại thiết bị 710 trợ nhiệt cho dung dịch từ 710A xuống với lượng khí 710 bay lên Dịch 712 qua van tiết lu lần thứ hai LIC722 áp suất giảm xuống 0,25 - 0,35 MPa, nhiệt độ từ 110 - 120 oC đưa sang phân giải đoạn II (713) phần khí tách ra, bay lên đỉnh thiết bị, dung dịch qua thiết bị 714 dùng nước 1,27 MPa tăng nhiệt lên 145 - 150 oC đưa vào phần dới 713 khí tập trung đỉnh, dịch urê phần đáy qua tiết lu lần LI724 áp suất thờng vào thiết bị bốc nhanh (730) vào cô đặc đoạn I (731), phần dới gia nhiệt khí hỗn hợp từ 710, đoạn dùng nước 1,27 MPa tăng nhiệt độ dung dịch Urê lên 120 130oC Qua phân ly dịch Urê tiếp tục qua gia nhiệt thiết bị 733 để nâng nhiệt độ lên 135-140oC, lại vào thiết bị phân ly 734 phần khí bốc lên đỉnh, dung dịch Urê lúc có nồng độ 99,8% xuống bơm Urê đậm đặc (735) bơm lên đỉnh tháp, nhờ vòi phun tạo hạt, hạt Urê rơi từ đỉnh tháp xuống, đỉnh tháp có lắp quạt gió, hút gió ngược từ dới lên để làm lạnh hạt Urê, rơi xuống đá Dịch 721 bơm 722 nâng áp lên 1,7 MPa đưa vào hấp thụ khí trơ 719, hấp thụ khí khơng ngưng tụ 717-718 Dung dịch hấp thụ 719 đưa phần đỉnh tháp hấp thụ đoạn I (715) để rửa lượng Cacbamat tích tụ tầng đĩa Khí NH từ đáy tháp 715 bay lên phần đỉnh rửa NH3 lỏng để khử triệt để lượng CO 2, để lượng khí NH3 từ 715 lên 717 làm lạnh ngưng tụ thùng cha 705 với NH từ kho cầu đưa vào Khí khơng hấp thụ hết 719 721 tập trung đưa vào hấp thụ tầng khí cuối 723, dịch đưa thùng chứa 725, khí lại hấp thụ 723 thải ngồi trời.y tháp, nhờ hệ thống sàng phân loại để loai bỏ hạt không hợp cách, hạt Urê hợp cách dẫn vào băng tải số 1, đến làm lạnh phun chất trợ gia chống đóng cục, qua hệ thống băng tải, sản phẩm Urê chuyển sang phận đóng bao, xếp dỡ xếp vào kho Phần khí khơng ngưng từ thiết bị 730, 731, 734 bơm tuy-e 742, 744, 746 hút qua làm lạnh, ngưng tụ 739, 740, 741 dịch ngưng tập chung thùng chứa 747 Dung dịch 747 nhờ bơm 748 bơm lên để hấp thụ tháp hấp thụ 720, 721, với khí phân giải 713 đưa sang, dung dịch 720 bơm 722 A, B tăng áp lên 1,7 MPa đưa vào tháp hấp thụ 715 với khí 710, 712 qua trao đổi nhiệt với dung dịch Urê 731 trở 715 Khí từ hấp thụ tiếp sang thiết bị hấp thụ 721 35 Phần III Kết luận Qua trình làm đề tài em bổ sung cho nhiều kiến thức bổ ích ngành hóa học đặc biệt trình sản xuất phân đạm Em biết thêm cụ thể lý thuyết tổng hợp urê, yếu tố ảnh hưởng đến trình tổng hợp Các cơng nghệ sản xuất urê đại giới với ưu điểm hiệu suất cao Được hỗ trợ từ buổi thực tập, tham quan thực tế nhà máy phân đạm Hà Bắc nên em có thêm thơng tin thú vị trình sản xuất phân đạm urê Tuy nhiên, q trình làm đề tài nguồn thơng tin chủ yếu internet nên có thơng tin khơng xác sai lệch 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO Thông tin mạng internet http://iasvn.org/homepage/Thi-truong-phan-bon-nam-2015-va-du-bao2016-7947.html http://123doc.org/document/321812-tim-hieu-quy-trinh-cong-nghe-trongnha-may-phan-dam-va-hoa-chat-ha-bac.htm https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_v%C3%B4_c%C6%A1 http://www.tienganhkythuat.com/sinh-hoa/quy-trinh-san-xuat-phan-damure/ http://apromaco.vn/tong-quan-thi-truong-phan-bon-hien-nay/ Báo cáo ngành phân bón Kiến thức từ buổi tham quan thực tế nhà máy Hà Bắc ... lượng để xuất Phân DAP sản xuất nước nhà máy DAP Đình Vũ 330.000 tấn/năm, từ năm 2015 có thêm nhà máy DAP Lào Cai công suất 330.000 tấn/năm Năm 2015 sản lượng nước đạt gần triệu DAP/năm, đáp ứng... Urê sản phẩm tạo thành qua phản ứng tổng hợp ammoniac lỏng khí CO2 Trong tháp tổng hợp urê, ammoniac CO2 phản ứng tạo thành amoni cacbamat, phần ammonium cacbamat tách nước tạo thành urê Các phản... vào nhà sản xuất không ảnh hưởng tới chất lượng Trên thị trường lưu hành hai loại phân bón ammonphot DAP(18-46-0)và MAP(10-50-0) Phân dễ chảy nước Vì vậy, người ta thường sản xuất dạng viên đựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án nhập môn KTHH CH2000 Tổng quan về công nghệ sản xuất phân đạm, Đồ án nhập môn KTHH CH2000 Tổng quan về công nghệ sản xuất phân đạm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay