Đồ án nhập môn KTHH CH2000 Tổng quan về công nghệ sản xuất phân đạm

37 37 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 17:39

Đồ án nhập môn KTHH CH2000 Khái quát về ngành kĩ thuật hóa học trong nước và trên thế giới Khái quát về quá trình sản xuất phân đạmGiới thiệu chung về lịch sử, tình hình phát triển phân đạmLý thuyết tổng hợp và các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tổng hợp ... lượng để xuất Phân DAP sản xuất nước nhà máy DAP Đình Vũ 330.000 tấn/năm, từ năm 2015 có thêm nhà máy DAP Lào Cai công suất 330.000 tấn/năm Năm 2015 sản lượng nước đạt gần triệu DAP/năm, đáp ứng... Urê sản phẩm tạo thành qua phản ứng tổng hợp ammoniac lỏng khí CO2 Trong tháp tổng hợp urê, ammoniac CO2 phản ứng tạo thành amoni cacbamat, phần ammonium cacbamat tách nước tạo thành urê Các phản... vào nhà sản xuất không ảnh hưởng tới chất lượng Trên thị trường lưu hành hai loại phân bón ammonphot DAP(18-46-0)và MAP(10-50-0) Phân dễ chảy nước Vì vậy, người ta thường sản xuất dạng viên đựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án nhập môn KTHH CH2000 Tổng quan về công nghệ sản xuất phân đạm, Đồ án nhập môn KTHH CH2000 Tổng quan về công nghệ sản xuất phân đạm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay