THIẾT kế MẠCH đèn LED NHẤP NHÁY THEO NHẠC DÙNG AN6884 (có sơ đồ mạch và layout)

23 185 2
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 16:53

THIẾT kế MẠCH đèn LED NHẤP NHÁY THEO NHẠC DÙNG AN6884 (có sơ đồ mạch và layout) THIẾT kế MẠCH đèn LED NHẤP NHÁY THEO NHẠC DÙNG AN6884 (có sơ đồ mạch và layout) THIẾT kế MẠCH đèn LED NHẤP NHÁY THEO NHẠC DÙNG AN6884 (có sơ đồ mạch và layout) THIẾT kế MẠCH đèn LED NHẤP NHÁY THEO NHẠC DÙNG AN6884 (có sơ đồ mạch và layout) ... chân 1.4 Sơ đồ chi tiết MẠCH ĐÈN LED NHẤP NHÁY THEO NHẠC ĐỒ ÁN Trang 15/21 Hình 2.2- 1: Sơ đồ mạch điều khiển Sử dụng LM7804 AN6884 để tao mạch nguồn điều khiển đèn LED Hình 2.2- 2: Mạch in mạch. .. THEO NHẠC ĐỒ ÁN Trang 18/21 CHƯƠNG KẾT QUẢ 1.6 Kết Hình 3.1- 1: Mạch kết Mạch nhấp nháy, ánh sáng mạnh yếu tùy theo ta điều chỉnh biến trở Đạt kết ánh sáng tốt 1.7 Kết MẠCH ĐÈN LED NHẤP NHÁY THEO. .. 1.1.5 Các loại âm giải tần MẠCH ĐÈN LED NHẤP NHÁY THEO NHẠC ĐỒ ÁN Trang 6/21 Có loại âm : bass, mid treble âm có giải tần số riêng MẠCH ĐÈN LED NHẤP NHÁY THEO NHẠC ĐỒ ÁN Trang 7/21 Hình 1.2.2-
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT kế MẠCH đèn LED NHẤP NHÁY THEO NHẠC DÙNG AN6884 (có sơ đồ mạch và layout), THIẾT kế MẠCH đèn LED NHẤP NHÁY THEO NHẠC DÙNG AN6884 (có sơ đồ mạch và layout), CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠCH ĐÈN LED NHẤP NHÁY THEO NHẠC, CHƯƠNG 2. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI, 4 Sơ đồ chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay