MẠCH TRÒ CHƠI đoán số (có sơ đồ mạch và layout)

27 73 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 16:53

MẠCH TRÒ CHƠI đoán số (có sơ đồ mạch và layout) .....................MẠCH TRÒ CHƠI đoán số (có sơ đồ mạch và layout) .....................MẠCH TRÒ CHƠI đoán số (có sơ đồ mạch và layout) .....................MẠCH TRÒ CHƠI đoán số (có sơ đồ mạch và layout) .....................MẠCH TRÒ CHƠI đoán số (có sơ đồ mạch và layout) .....................MẠCH TRÒ CHƠI đoán số (có sơ đồ mạch và layout) ..................... ... VDC MẠCH TRỊ CHƠI ĐỐN SỐ ĐỒ ÁN Trang 23/ 22 3.2 Mạch Hình 3-18 :Mạch PCB khối mạch Hình 3-19: Mạch mơ dạng 3D MẠCH TRỊ CHƠI ĐỐN SỐ ĐỒ ÁN Trang 24/ 22 3.3 Mạch thực tế Hình 3-20: Hoạt động mạch. .. ngồi Hình 2-12 :Sơ đồ chân LED đoạn Anot chung MẠCH TRỊ CHƠI ĐỐN SỐ ĐỒ ÁN Trang 18/ 22 2.3.5 IC 555 Hình 2-13 :Sơ đồ chân IC 555 Hình 2-14:Cấu tạo bên IC 555 MẠCH TRỊ CHƠI ĐỐN SỐ ĐỒ ÁN Trang 19/... thiệu đề tài Chương Thiế kế mạch Chương Thi công mạch Chương Kết luận MẠCH TRỊ CHƠI ĐỐN SỐ ĐỒ ÁN Trang 8/ 22 CHƯƠNG2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 Sơ đồ khối hệ thống Hình 2-1: Sơ đồ khối hệ thống Chức khối
- Xem thêm -

Xem thêm: MẠCH TRÒ CHƠI đoán số (có sơ đồ mạch và layout), MẠCH TRÒ CHƠI đoán số (có sơ đồ mạch và layout), CHƯƠNG2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG, 2 Thiết kế chi tiết, 3 Chọn linh kiện chính, 5 Kết quả mô phỏng, CHƯƠNG3. THI CÔNG MẠCH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay