MẠCH TRÒ CHƠI đoán số (có sơ đồ mạch và layout)

27 43 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 16:53

MẠCH TRÒ CHƠI đoán số (có sơ đồ mạch và layout) .....................MẠCH TRÒ CHƠI đoán số (có sơ đồ mạch và layout) .....................MẠCH TRÒ CHƠI đoán số (có sơ đồ mạch và layout) .....................MẠCH TRÒ CHƠI đoán số (có sơ đồ mạch và layout) .....................MẠCH TRÒ CHƠI đoán số (có sơ đồ mạch và layout) .....................MẠCH TRÒ CHƠI đoán số (có sơ đồ mạch và layout) ..................... ĐỒ ÁN MẠCH TRỊ CHƠI ĐỐN SỐ MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT IC Integrated Circuit LED Light Emitting Diode DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ĐỒ ÁN Trang 6/ 22 CHƯƠNG1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Nội dung đề tài 1.1.1 Ý tưởng thiết kế Áp dụng kiến thức học môn kĩ thuật số để thiết kế mạch trò chơi đốn số theo u cầu đề tài Mạch xây dựng bao gồm có hai khối, khối thứ dành cho người chơi setup số muốn lên LED đoạn thứ nhất, khối thứ hai khối đếm với IC 555 với dao động nhanh sau người chơi nhấn nút dừng lại số lên LED đoạn thứ hai, trùng với số ban đầu ta chọn có tín hiệu từ đèn LED đơn sáng lên báo hiệu người chơi chiến thắng Mạch xây dựng phải đảm bảo yêu cầu đồ án − Thiết kế mô khối nguồn − Mạch có nút nhấn người chơi bấm chọn số từ đến hiển thị lên LED đoạn thứ − Mạch chọn số ngẫu nhiên, hiểnn thị số ngẫu nhiên lên LED đoạn thứ hai − So sánh kết hai LED đoạn, hiển thị LED đơn báo thắng thua 1.1.2 Mục đích Phát huy thành ứng dụng kĩ thuật số nhằm tạo mạch trò chơi mang tính giải trí cao, phục vụ cho việc vui chơi người Việc thực đề tài giúp em rèn luyện khả thực hành thân, so sánh kết lý thuyết thực hành MẠCH TRỊ CHƠI ĐỐN SỐ ĐỒ ÁN Trang 7/ 22 1.2 Cấu trúc báo cáo Đề tài thực trình chương Chương Giới thiệu đề tài Chương Thiế kế mạch Chương Thi công mạch Chương Kết luận MẠCH TRỊ CHƠI ĐỐN SỐ ĐỒ ÁN Trang 8/ 22 CHƯƠNG2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 đồ khối hệ thống Hình 2-1: đồ khối hệ thống Chức khối hệ thống Khối nguồn: có nhiệm vụ cung cấp điện áp cho mạch hoạt động Khối lấy Input: cung cấp liệu đầu vào thứ nhất, người chơi đặt tùy ý Khối tạo số Random: đếm với dao động nhanh, người chơi chủ động ngắt đếm nút nhấn thời điểm tạo liệu thứ hai cho mạch MẠCH TRỊ CHƠI ĐỐN SỐ ĐỒ ÁN Trang 9/ 22 Khối so sánh kết quả: có nhiệm vụ so sánh liệu thứ khối Input tạo với liệu thứ hai khối tạo số Random tạo Khối hiển thị:có nhiệm vụ hiển thị kết từ liệu đầu hai khối Input khối tạo số Random cung cấp cho người chơi nhìn cách trực quan, sinh động 2.2 Thiết kế chi tiết Hình 2-2: đồ nguyên lý hệ thống Phía Khối Nguồn: Nguồn điện xoay chiều 220V  vào biến áp chuyển đổi điện áp xoay chiều 220VAC thành 12VAC  qua chỉnh lưu cầu biến đổi điện áp AC thành DC  qua ổn áp IC7805 cho điện áp 5VDC để cấp điện cho toàn mạch MẠCH TRỊ CHƠI ĐỐN SỐ ĐỒ ÁN Trang 10/ 22 Hình 2-3:Mơ khối nguồn Khối lấy input: Gồm IC 555 tạo xung ổn định , IC 74LS192 IC đếm BCD kết nối với IC 74LS47 để giải mã hiển thị LED đoạn, mạch có nút nhấn cho người chơi bấm nút chọn số từ đến hiển thị LED đoạn thứ Hình 2-4: Khối lấy Input Khối tạo số Random: gồm IC 555 để tạo xung vuông cấp xung liên tục cực nhanh cho IC 74LS192 đếm có nút nhấn để ngắt xung để số BCD kết nối với IC 74LS47 để giải mã hiển thị LED đoạn thứ hai MẠCH TRỊ CHƠI ĐỐN SỐ ĐỒ ÁN Trang 13/ 22 Hình 2-8:Sơ đồ chân xung hoạt động IC 74LS192 Điện áp hoạt đông 5VDC Là IC đếm tiến, đếm lùi bits có chân sau: Chân MR (Master Reset) (14) nối đất chạy bình thường nối nguồn chuyển sang chế độ Reset Chân PL (11) mức cao khơng làm gì, mức thấp nhận liệu từ D0->D3 Chân UP (5), DN (4) có xung vào UP đếm tiến, vào DN đếm lùi Các chân TCU (12), TCD (13) gọi chân carry dùng để nối IC khác Các chân Q0->Q3 chân ngõ liệu MẠCH TRỊ CHƠI ĐỐN SỐ ĐỒ ÁN Trang 14/ 22 Bảng 2-1: Bảng trạng thái chân liệu ngõ IC 74LS192 Các chân MR, PL, CPU, CPD Bảng 2-2: Trạng thái chân vào để tạo chế độ cho IC 74LS192 MẠCH TRỊ CHƠI ĐỐN SỐ ĐỒ ÁN Trang 15/ 22 2.3.2 IC giải mã 74LS47 Hình 2-9:Sơ đồ chân IC 74LS47 Là IC tác động mức thấp nên ngõ mức tắt mức sáng tương đương với đoạn a,b,c,d,e,f,g LED đoạn Anot chung trạng thái ngõ tương ứng với số thập phân Chức chân: Ngõ bào BI nối mức hoạt động bình thường, nối mức ngõ tắt bất chấp trạng thái ngõ vào Ngõ vào BI/RBO nối lên mức LT mức ngõ sáng Ngõ vào RBI nối mức dùng để xóa số Chân 16 chân VCC nguồn 5V Chân chân GND 0V Chân 1, 2, 6, chân ngõ vào BCD Chân 9->15 chân ngõ nối với LED đoạn MẠCH TRÒ CHƠI ĐOÁN SỐ ĐỒ ÁN Trang 16/ 22 2.3.3 IC so sánh 74LS85 Hình 2-10:Sơ đồ chân IC so sánh 74LS85 Hình 2-11:cấu trúc bên IC 74LS85 MẠCH TRỊ CHƠI ĐỐN SỐ ĐỒ ÁN Trang 17/ 22 IC 74LS85 IC so sánh số nhị phân bit Mỗi số có bốn đầu vào song song (A0 -A3, B0 -B3); A3, B3 đầu vào quan trọng Ba đầu cung cấp: " Lớn B" (OA> B), "Nhỏ B" (OA
- Xem thêm -

Xem thêm: MẠCH TRÒ CHƠI đoán số (có sơ đồ mạch và layout), MẠCH TRÒ CHƠI đoán số (có sơ đồ mạch và layout), CHƯƠNG2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG, 2 Thiết kế chi tiết, 3 Chọn linh kiện chính, 5 Kết quả mô phỏng, CHƯƠNG3. THI CÔNG MẠCH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay