MẠCH ĐỒNG hồ số HIỂN THỊ THỜI GIAN THỰC TRÊN LCD DÙNG PIC16F877A (có code và sơ đồ mạch)

41 297 3
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 16:53

MẠCH ĐỒNG hồ số HIỂN THỊ THỜI GIAN THỰC TRÊN LCD DÙNG PIC16F877A (có code và sơ đồ mạch) MẠCH ĐỒNG hồ số HIỂN THỊ THỜI GIAN THỰC TRÊN LCD DÙNG PIC16F877A (có code và sơ đồ mạch) MẠCH ĐỒNG hồ số HIỂN THỊ THỜI GIAN THỰC TRÊN LCD DÙNG PIC16F877A (có code và sơ đồ mạch) MẠCH ĐỒNG hồ số HIỂN THỊ THỜI GIAN THỰC TRÊN LCD DÙNG PIC16F877A (có code và sơ đồ mạch) .. .Đồ án MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH Đồ án CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ MẠCH ĐỒNG HỒ SỐ HIỂN THỊ THỜI GIAN THƯC TRÊN LCD DÙNG PIC 16F877A 1.1 Giới thiệu Mạch đồng hồ số hiển thị thời gian thực LCD dùng. .. 22: Sơ đồ nguyên lý khối nguồn 16 Đồ án 2.2.2 Khối điều khiển hiển thị Hình 2- 23: Sơ đồ nguyên lý khối vi điều khiển hiển thị 2.3 Mạch Layout (PCB) 2.3.1 Layout mạch nguồn Hình 2- 24: Layout mạch. .. cho hiển thị xác thời gian thực sử dụng IC DS1307 Ngồi ta tùy chỉnh thời gian theo ý muốn nút nhấn cài đặt, tăng, giảm ok 1.2 Mô tả chức hoạt động mạch Thời gian tự động lưu vào nhớ ta cài đặt thời
- Xem thêm -

Xem thêm: MẠCH ĐỒNG hồ số HIỂN THỊ THỜI GIAN THỰC TRÊN LCD DÙNG PIC16F877A (có code và sơ đồ mạch), MẠCH ĐỒNG hồ số HIỂN THỊ THỜI GIAN THỰC TRÊN LCD DÙNG PIC16F877A (có code và sơ đồ mạch)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay