LED MA TRẬN NHẤP NHÁY THEO NHẠC (có sơ đồ mạch và layout)

22 26 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 16:52

LED MA TRẬN NHẤP NHÁY THEO NHẠC (có sơ đồ mạch và layout) LED MA TRẬN NHẤP NHÁY THEO NHẠC (có sơ đồ mạch và layout) LED MA TRẬN NHẤP NHÁY THEO NHẠC (có sơ đồ mạch và layout) LED MA TRẬN NHẤP NHÁY THEO NHẠC (có sơ đồ mạch và layout) LED MA TRẬN NHẤP NHÁY THEO NHẠC (có sơ đồ mạch và layout) LED MA TRẬN NHẤP NHÁY THEO NHẠC (có sơ đồ mạch và layout) ĐỒ ÁN LED MA TRẬN NHẤP NHÁY THEO NHẠC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 2.2.1 Sơ đồ khối nguồn 2.3.1 Sơ đồ khối xử lí 2.3.2 Sơ đồ cấu tạo LM939 .3 2.4.1 Khối điều khiển 2.4.2 Sơ đồ cấu tạo IC NE 555 2.4.3 Sơ đồ tính xung vng IC NE 555 2.5 LED ma trận 3.1 Sơ đồ toàn mạch 3.3 Kết mô .9 4.1.1 Ảnh thật biến trở 50k .10 4.1.2 Ảnh thật Domino cổng 10 4.1.3 Ảnh thật LED ma trận 11 4.1.4 Ảnh thật rào 11 4.1.5 Ảnh thật dây bus đực 12 4.1.6 Ảnh thật điện trở 12 4.1.7 Ảnh thật biến trở cúc áo 13 4.1.8 Ảnh thật IC NE 5555 .13 4.1.9 Ảnh thật IC LM 393 .14 4.2.1 Mạch pcb 15 4.2.2 Ảnh thật mạch nguồn .15 4.2.3 Ảnh thật mạch 16 4.2.4 Mặt sau mạch .16 ĐỒ ÁN Trang 5/18 CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Giới thiệu mạch LED ma trận nhấp nháy theo nhạc: Ngày nay, thời đại ngày phát triển kéo theo nhu cầu cấp thiết mặt sống Yếu tố giải trí ln người hướng đến trọng không riêng mặt hình thức mà quan tâm đến mặt thẩm mỹ Âm nhạc không mang đến giai điệu du dương mang đầy cảm xúc cho người nghe mà bên cạnh mang đến nhiều màu sắc mẻ Bắt lấy thị yếu thẩm mỹ người đại, từ khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, thực đồ án có tên “ LED MA TRẬN NHẤP NHÁY THEO NHẠC” Đã có nhiều đề tài thực làm đèn LED nhấp nháy, với đề tài có khác biệt ứng dụng vô đơn giản IC NE 555 LM393 để tạo hiệu ứng đặc sắc cho LED, nhấp nháy chuyển đổi ánh đèn theo điệu nhạc 1.2 Các yêu cầu kĩ thuật: Tín hiệu ( nhạc) từ điện thoại chuyển đến mạch qua Jack cắm tai nghe đường kính 3.5mm Mạch sử dụng IC NE 555 nhằm tạo hiệu ứng nhấp nháy LED ma trận Đồng thời, xử lí tín hiệu từ điện thoại IC LM393 để xác định LED sáng tắt Cuối cùng, sau qua xử lí tín hiệu, LED ma trận hiển thị nhấp nháy theo nhạc đặt vào CHƯƠNG THIẾT KẾ MẠCH 2.1 Sơ đồ khối mạch: LED ma trận nhấp nháy theo nhạc ĐỒ ÁN Trang 6/18 Nguồn 5V Tín hiệu từ điện thoại Khối xử lí tín hiệu 2.2 Khối nguồn: 2.2.0 Sơ đồ khối nguồn Điện áp nguồn 220 qua biến áp thành 12 nối qua cầu Diode thành 12 Tiếp theo, điện áp qua tụ C1 C2 để bớt nhấp nhơ Sau đó, qua IC 7805 thành áp cuối qua tụ C3, C4 để hoàn toàn phẵng 2.3 Khối xử lí tín hiệu từ điện thoại: LED ma trận nhấp nháy theo nhạc ĐỒ ÁN Trang 7/18 2.3.1 Sơ đồ khối xử lí tín hiệu từ điện thoại Khối xử lí tín hiệu từ điện thoại gồm IC LM 393 đặt cạnh IC LM393: (IC Opamp so sánh kênh tích hợp) IC cấu tạo từ opamp so sánh áp độc lập, thiết kế với nguồn đơn dải điện áp rộng nguồn đôi IC LM393 sử dụng rộng rãi chuyển đổi tương tự sang số, mạch so sánh áp, mạch tạo thời gian trễ, 2.3.2 Sơ đồ cấu tạo LM393 IC LM393 có chân: Chân 1: Ngõ Opamp so sánh thứ LED ma trận nhấp nháy theo nhạc ĐỒ ÁN Trang 8/18 Chân 2: Ngõ vào đảo Opamp so sánh thứ Chân 3: Ngõ vào không đảo Opamp so sánh thứ Chân 4: Nối đất Chân 5: Ngõ vào không đảo Opamp so sánh thứ Chân 6: Ngõ vào đảo Opamp so sánh thứ Chân 7: Ngõ Opamp so sánh thứ Chân 8: Nguồn Vcc 2~36V Nếu V(+)>V(-) Vout mức cao Nếu V(+)
- Xem thêm -

Xem thêm: LED MA TRẬN NHẤP NHÁY THEO NHẠC (có sơ đồ mạch và layout), LED MA TRẬN NHẤP NHÁY THEO NHẠC (có sơ đồ mạch và layout)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay