bài giảng chuyên đề gdcd 6 quyền và nghĩa vụ học tập

30 49 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 16:50

TRNG THCS QUNG TN NHIệT LIệT CHàO MừNG CáC THầY, CÔ GIáO Về Dự CHUYấN MÔN: GIáO DụC CÔNG D¢N N¡M HäC 2017 - 2018 Người thực hiện: Nguyễn Văn Long KIỂM TRA BÀI CŨ ? Người xe đạp phải chấp hành quy định tham gia giao thông? ? em hay đánh giá ý thức thực luật giao thơng thân.Em phải làm để góp phần đảm bảo trật tự an tồn giao thơng? ĐÁP ÁN * người bộ: - Người phải hè phố, lề đường Trường hợp đường khơng có hè phố, lề đường người phải sát mép đường - Nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường dành cho người qua đường người phải tuân thủ * Người xe đạp: - Người xe đạp không dàn hàng ngang, lạng lách đánh võng; không vào phần đường dành cho người hương tiện khác; không sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác; không mang vác chở vật cồng kềnh; không buông hai tay xe bánh - Trẻ em 12 tuổi không xe đạp người lớn - Cuộc sống huyện đảo Cơ Tơ trước Nhóm 1: Cuộc sống Đây khó khăn: rừng bị chặt phá, đồng huyện đảo Cô Tô trước ruộng thiếu nước bị bỏ hoang, trình độ ? dân trí thấp, trẻ em thấthọc nhiều - Ngày nay, Cô Tơ tất trẻ em Nhóm 2: Điều đặc biệt đến tuổi học đến trường thay đổi ngày - Tháng 10 năm 2000, Cô Tô cơng Cơ Tơ ? nhận hoàn thành mục tiêu quốc gia chống mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học Nhóm 3: Gia đình, nhà trường xã hội làm để tất trẻ em Cô Tô đến trường? - Hội khuyến học thành lập Ban đại diệncha mẹ học sinhđến nhà vận động, HS gia đình khó khăn,gia đình thươngbinh, liệt sĩ trợ cấp, thầy giáo tình nguyện lại dạy học lâu dài, trường học khang trang Cuộc sống huyện đảo Cô Tô trước : “Non sơng Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay khơng, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với cường quốc năm châu hay khơng, nhờ phần lớn vào cơng học tập cháu…” Lớp học dành cho trẻ em khiếm thính, khiếm 16thị Chúng em chào ạ!" " 17 LỚP HỌC DÀNH CHO TRẺ KHUYẾT TẬT 18 19 Bài tập tình An khoa tranh luận với An nói, học tập quyền mình, muốn học hay không quyền người không ép buộc học Khoa nói, tớ chẳng muốn học lớp tí tồn bạn nghèo, quê quê Chúng phải học lớp riêng không học Em nêu suy nghĩ ý kiến An Khoa? Những quy định pháp luật quyền nghĩa vụ học tập Hiến pháp 1992 “ Học tập quyền nghĩa vụ cơng dân Cơng dân có quyền học văn hóa học nghề nhiều hình thức”…(trích điều 59 ) Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em (12-8-1991) “ Trẻ em có quyền học tập có bổn phận học hết chương trình giáo dục phổ cập.Trẻ em học bậc tiểu học trường , lớp quốc lập khơng phải trả học phí Cha mẹ, người đỡ đầu có trách nhiệm tạo điều kiện tốt cho em học tập Nhà nước có sách đảm bảo quyền học tập trẻ em, khuyến khích trẻ em học tập tốt tạo điều kiện để trẻ em phát triển khiếu.”(điều 10 ) Luật Phổ cập giáo dục tiểu học (1991) “Nhà nước thực sách phổ cập giáo dục tiểu học bắt buộc từ lớp đến hết lớp tất trẻ em Việt Nam độ tuổi từ đến 14 tuổi “ (điều ) Luật giáo dục (02-12-1998) “ Học tập quyền nghĩa vụ công dân Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tơn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hồn cảnh kinh tế bình đẳng hội học tập …”(trích điều 9) Tìm câu ca dao, tục ngữ, câu danh ngơn nói học tập - Học, học nữa, học (Lê-nin) - Ăn vóc, học hay (Ca dao) - Các điều biết giọt nước Các điều chưa biết đại dương (J.NIU.TON) Tự học Học lớp Đôi bạn tiến 25 Học qua Internet HỌC TỪ XA Lớp học tình thương 26 Học qua sách báo Lớp học bổ túc Thầy Nguyễn Ngọc Ký “Hiếm có khách kỷ XX sánh với Hồ Chí Minh trình độ học vấn, tầm hiểu biết rộng lớn thông minh đời”… TẤM GƯƠNG SÁNG VỀ HỌC TẬP 28 BẢN ĐỒ TƯ DUY *Bản thân *Gia đình 1.Ý nghĩa QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ HỌC TẬP Có kiến thức, có hiểu biết, phát triển tồn diện, trở thành người có ích *Xã hội Xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc Xây dựng đất nước giàu đẹp Học không hạn chế a Quyền Nội dung b.Nghĩa vụ Học ngành nghề Học nhiều hìnhthức học suốt đời Hoàn thành bậc giáo dục tiểu học HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Học theo nội dung học - Làm hoàn chỉnh tập vào - Sưu tầm gương vượt khó vươn lên học tập mà em biết - Sưu tầm câu danh ngôn học tập -Xem trước nội dung tiết sau ... tập cháu…” Các đồng chí lãnh đạo cao cấp Đảng nhà nước tham d L khai ging Tỡnh hung: Ông Hùng nm 46 ti Trong vơ thu ho¹ch lóa võa qua cho nng suất cao Gia đnh ông bán phần thu hoạch đc mua ti vi... - Nếu không học khơng biết chữ, khơng có hiểu biết Lớp học dành cho trẻ em khiếm thính, khiếm 16thị Chúng em chào cô ạ!" " 17 LỚP HỌC DÀNH CHO TRẺ KHUYẾT TẬT 18 19 Bài tập tình An khoa tranh... dương (J.NIU.TON) Tự học Học lớp Đơi bạn tiến 25 Học qua Internet HỌC TỪ XA Lớp học tình thương 26 Học qua sách báo Lớp học bổ túc Thầy Nguyễn Ngọc Ký “Hiếm có khách kỷ XX sánh với Hồ Chí Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng chuyên đề gdcd 6 quyền và nghĩa vụ học tập, bài giảng chuyên đề gdcd 6 quyền và nghĩa vụ học tập

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay