ĐỀ THI TOÁN THPT KIM LIÊN 2018

18 96 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 16:48

... sin   3 Câu 24: Một kim tự tháp Ai Cập có hình dạng khối chóp tứ giác có độ dài cạnh bên số thực dương không đổi Gọi  góc cạnh bên kim tự tháp với mặt đáy Khi thể tích kim tự tháp lớn nhất,...Câu 9: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thi n hình vẽ Mệnh đề sai?  x + y' - - +  1 y     A Đồ thị hàm số đường tiệm cận ngang B Hàm... mặt tứ diện để có thêm tài liệu file word hay liên hệ Mr Quang ( 0965.82.95.59) A r  6a B r  6a C r  6a 12 D r  Câu 30: Cho hàm số y  esinx Mệnh đề sau sai? A y '  cos x.esinx B y '.cos x
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN THPT KIM LIÊN 2018, ĐỀ THI TOÁN THPT KIM LIÊN 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay