CỒN THUỐC, CAO THUỐC

8 137 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 16:44

...CỒN THUỐC I - - - - - Khái niệm chung Chiết xuất q trình dùng dung mơi thích hợp để hòa tan chất tan... xuất - Màng nguyên sinh chất có tính bán thấm cho dung mơi vào tế bào → Dùng nguyên liệu sấy khô cồn cao độ để phá vỡ màng nguyên sinh chất Dung mơi Phải chọn dung mơi có khả hòa tan tối đa chất... lọc: nhiều hoạt chất, tạp chất + Trơ hóa học: khơng làm biến đổi hoạt chất, khó phâ hủy nhiệt độ cao, dễ bảo quản + Bay cần cô đặc dịch chiết + Khơng có mùi vị đặc biệt, khơng gây cháy nổ, rẻ tiền,
- Xem thêm -

Xem thêm: CỒN THUỐC, CAO THUỐC, CỒN THUỐC, CAO THUỐC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay