CỒN THUỐC, CAO THUỐC

8 26 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 16:44

CỒN THUỐC, CAO THUỐC CỒN THUỐC I - - - - - Khái niệm chung Chiết xuất trình dùng dung mơi thích hợp để hòa tan chất tan có dược liệu, chủ yếu hoạt chất có tác dụng điều trị, tách chúng khỏi phần không tan dược liệu Phần dung môi hòa tan chất tan gọi dịch chiết Phần khơng tan dược liệu gọi bã dược liệu Chất có tác dụng điều trị dược liệu gọi hoạt chất Chất khơng có tác dụng điều trị, gây khó khăn bảo quản( đường, tinh bột, pectin, gơm, chất nhầy, nhựa ) gọi tạp chất Dược liệu, dung môi điều chế dịch chiết - - Dược liệu Dược liệu thực vật: lá, hoa, rễ, hạt, vỏ….các phận có chứa hoạt chất Dược liệu động vật: da, xương, sừng Dược liệu có thành phần phức tạp nên để chiết xuất hiệu cần ý: - Màng tế bào có tính chất thẩm tích cho dung môi thấm vào bên tế bào, chất tan phân tử nhỏ khuếch tán qua, giữ lại phân tử lớn tế bào → Dược liệu mỏng manh dễ chiết xuất,dược liệu rắn khó chiết xuất - Màng ngun sinh chất có tính bán thấm cho dung môi vào tế bào → Dùng nguyên liệu sấy khô cồn cao độ để phá vỡ màng nguyên sinh chất Dung mơi Phải chọn dung mơi có khả hòa tan tối đa chất có tác dụng điều trị tối thiểu tạp chất dược liệu - Yêu cầu với dung môi: + Dễ thấm vào dược liệu: độ nhớt thấp, sức căng bề mặt nhỏ + Hòa tan chọn lọc: nhiều hoạt chất, tạp chất + Trơ hóa học: khơng làm biến đổi hoạt chất, khó phâ hủy nhiệt độ cao, dễ bảo quản + Bay cần cô đặc dịch chiết + Khơng có mùi vị đặc biệt, khơng gây cháy nổ, rẻ tiền, dễ kiếm Các nhóm dung môi - Phân cực: Nước, glycerin, methanol Không phân cực: cloroform, dicloethan, benzen, hexan Dung môi bán phân cực: ethanol, aceton, propanol Các dung môi hay dùng: Nước - Ưu điểm: + Rẻ, dễ kiếm, dễ thấm vào dược liệu + Có khả hòa tan muối alcaloid, số glycosid, đường, chất nhày, chất màu, pectin, muối vô cơ, enzym… - Nhược điểm: + Dịch chiết nhiều tạp chất, khó bảo quản + Nước có độ sơi cao đặc bị thủy phân số họạt chất + Ít dùng làm dung mơi cho phương pháp nhỏ giọt nước làm trương nở dược liệu khô 2.Ethanol - Ưu điểm: + Hòa tan alcaloid, số glycosid, tinh dầu, nhựa + hòa tan tạp chất nên có khả hòa tan chon lọc + Có thể pha lỗng với nước với tỷ lệ nên pha loãng thành nồng độ khác theo yêu cầu chiết xuất dược liệu + Nhiệt độ sôi thấp nên đặc dịch chiết hoạt chất bị phân hủy + Ethanol cao độ làm đơng vón chất nhầy, albumin, gôm, pectin nên dùng loại tạp chất + Ethanol có nồng độ lớn 20% có khả cản nấm mốc, vi khuẩn phát triển + Làm dung mơi thích hợp cho phương pháp ngâm nhỏ giọt - Nhược điểm: Có tác dụng dược lý riêng, dễ cháy ...CỒN THUỐC I - - - - - Khái niệm chung Chiết xuất q trình dùng dung mơi thích hợp để hòa tan chất tan... xuất - Màng nguyên sinh chất có tính bán thấm cho dung mơi vào tế bào → Dùng nguyên liệu sấy khô cồn cao độ để phá vỡ màng nguyên sinh chất Dung mơi Phải chọn dung mơi có khả hòa tan tối đa chất... lọc: nhiều hoạt chất, tạp chất + Trơ hóa học: khơng làm biến đổi hoạt chất, khó phâ hủy nhiệt độ cao, dễ bảo quản + Bay cần cô đặc dịch chiết + Khơng có mùi vị đặc biệt, khơng gây cháy nổ, rẻ tiền,
- Xem thêm -

Xem thêm: CỒN THUỐC, CAO THUỐC, CỒN THUỐC, CAO THUỐC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay