Bai tich phan khong du du lieu de co dap so

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:45

1 Bài 1: Cho y = f ( x) liên tục R ∫ f (2 x − 1) dx = Tính tích phân ∫ f ( x + 1)dx −1  I = ∫ f (2 x − 1)dx = dt Đặt Đổi cận: x = ⇒ t = −1; x = ⇒ t = 1 1 I = ∫ f (t )dt = ⇔ ∫ f (t ) dt = −1 −1 Khi hay t = x − ⇒ dt = 2dx ⇔ dx = ∫ f ( x)dx = −1 K=  ∫ f ( x + 1)dx −1 Đặt t = x + ⇒ dt = dx Đổi cận: x = −1 ⇒ t = 0; x = ⇒ t = 2 Khi K = ∫ f (t )dt = K Sau biến đổi Bài 1:, giải thiết cho khơng đủ để tính tích phân ∫ f ( x + 1)dx −1 hay nói cách ∫ f ( x + 1)dx khác khơng đáp án Do Bài 1: thay Bài 2: Bài 3: Bài 4: K sau: −1 Bài 2: Cho y = f ( x) liên tục R ∫ f (2 x − 1) dx = Tính tích phân Bài 3: Cho y = f ( x) liên tục R ∫ f (2 x)dx = Bài 4: Cho y = f ( x) liên tục R K ∫ ∫ f ( x)dx −1 Tính tích phân ∫ f ( x + 1)dx −1 f (2 x − 1) dx = Tính tích phân ∫ f ( x + 1)dx −2
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tich phan khong du du lieu de co dap so , Bai tich phan khong du du lieu de co dap so

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay