Ga tây tiến khổ 3

4 47 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:42

... trở thành cách nói mang khí ngang tàng, cứng cỏi, khơng mọc tóc khơng phải tóc khơng thể mọc sốt rét Đây ách nói chủ động làm cho người lính Tây Tiến trở nên hiên ngang chiến trận GV: Trong hai... Nhưng nỗi nhớ người lính Tây Tiến lại giống nỗi nhớ Nguyễn Đình Thi thơ “Đất nước” “Những đêm dài hành quân nung nấu Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu” Nỗi nhớ người lính Tây Tiến dáng kiều thơm, lịch,... Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu vẻ đẹp lí tưởng người lính Tây Tiến GV: Em có cảm nhận vẻ đẹp lí tưởng người lính Tây Tiến qua hai câu thơ: “Rải rác biên cương mồ viễn xứ Chiến trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Ga tây tiến khổ 3, Ga tây tiến khổ 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay