Ga đặc điểm loại hình tiếng việt

7 78 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:41

... em em kết luận tiếng tiếng Việt có đặc điểm, chức gì? Từ khái qt lên đặc điểm tiếng tiếng Việt ? HS: trả lời GV: nhận xét, chốt ý, mở rộng * Chính đặc điểm tạo nên lợi tiếng Việt lối chơi chữ,... ngữ liệu Ghi nhớ: Tiếng VIệt thuộc loại hình ngơn trên, em khái quát lại đặc điểm ngữ đơn lập: loại hình tiếng Việt? - Tiếng đơn vị sở ngữ pháp - Từ tiếng Việt khơng biến đổi hình thái cần biểu... Việt, tiếng Thái, tiếng Hán, …) + Loại hình ngơn ngữ hòa kết (tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Anh, …) - Tiếng Việt thuộc loại hình ngơn ngữ đơn lập HS: trả lời GV: nhận xét GV: nhận xét, chốt ý Tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ga đặc điểm loại hình tiếng việt, Ga đặc điểm loại hình tiếng việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay