Lục thư (sáu cách cấu tạo chữ Hán)

5 100 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:37

日 Nhật = mặt trời : nguyên thủy là hình tròn, trong có lằn sáng nhấp nháy là chữ nhất 一, một nét thuộc dương. Mặt trời còn được gọi là thái dương.月 Nguyệt = mặt trăng : nguyên thủy là hình mặt trăng khuyết, bên trong có chữ nhị 二, hai nét thuộc âm. Mặt trăng cũng gọi là thái âm.人 Nhân = người : là hình người đứng dang hai chân.木 Mộc = cây : là hình một cái cây có gốc, rễ, thân, cành ... tố có ý nghĩa lại Chữ Hội ý chữ hợp thể, chữ hợp thành Việc đời chữ Hội ý tiêu chí cho thấy chữ Hán từ biểu hình chuyển dần sang biểu ý, cách tạo chữ tiến chữ Tượng hình Chỉ  Chữ (許: thái): 許+許... gia: Trong chữ an 六, bỏ chữ nữ 六, đưa chữ Thỉ 六 vào thành chữ gia 六  六 六 六 六 六 六 六 / 六 / 六 Tù nhân xuất, vương lai thành quốc: chữ tù 六 lấy chữ nhân 六 ra, đưa chữ vương 六 vào thành chữ quốc 六... cây) người ta dùng chữ Mộc 許 thêm ngang biểu thị phần gốc  許 / 許 chúng: nhiều người, đông người, tạo thành cách ghép ba chữ chữ nhân 許  許 Lâm, rừng nơi có nhiều cây, có hai chữ Mộc 許 xếp hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Lục thư (sáu cách cấu tạo chữ Hán), Lục thư (sáu cách cấu tạo chữ Hán)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay