Tuần 23. Đây thôn Vĩ Dạ

10 23 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:34

õy thụn V D Hàn Mặc Tử Khổ Gió theo lối gió, mây đờng mây Dòng nớc buồn thiu hoa bắp lay Thuyền đậu bến sông trăng Có chở trăng kịp tối nay? - Thời gian: có dịch chuyển từ ngày -> đêm - Không gian mênh mông có đủ gió, mây, sông, nớc, trng, hoa + Gió, mây : chia lia đôi ngả + Nớc, hoa : buồn trôi lặng lẽ + Thuyền, trng: u t nỗi buồn ngng đọng => Sự sống mơn mởn, xanh tơi lắt lay, tha vắng, hiu hắt Âm điệu thơ buồn bâng khuâng, xa vắng ây cảnh đợc nội tâm hoá, bộc lộ nỗi đau thân phận, chia lìa xa cách - Kết thúc khổ thơ thứ hai lời nhắn gửi: Thuyền đậu bến sông trng Có chở trng kịp tối ? Hình ảnh Thuyền- sôngtrăng Đây thôn Dạ - Khuya bát ngát trăng ngân đầy thuyền ( Hồ Chí Minh) - Thun kỊ b·i tut ngut chªnh chÕch ( Ngun Tr·i) - Trăng nằm sõng soài cành liễu - Gió rít tầng cao trăng ngã ngửa Vỡ tan thành vũng đọng vàng H h, thực thực Bình yên, đẹp đẽ Niềm mong ớc thi nhân Bến sông trăng, thuyền chở trăng Hnh ảnh thi vị, trôi đôi bờ h thùc “Thun chë trăng” hay chÝnh lµ thun chë tình yêu, chở niềm mong ớc đợc giao duyên hội ngộ Bến sông trăng bến bờ hạnh phúc Có chở trăng kịp tối nay? Hé mở tâm trạng thi nhân: vừa thảng thốt, vừa lo âu phấp * Nghệ thuật: - Bút pháp nhân hóa: Dòng nớc buồn thiu - Hinh ảnh ẩn dụ: thuyền, “bÕn”, “trăng” - C©u hái tu tõ: “Cã chë trăng vỊ kÞp tèi ?” Ti Ĩ u k Õ t -Sông niệm Hơng hoài -Dự cảm hạnh chia xa Khỉ hai Xin cảm ơn thầy Và bạn! Hoc Sinh ... lời nhắn gửi: Thuyền đậu bến sông trng Có chở trng kịp tối ? Hình ảnh Thuyền- sôngtrăng Đây thôn Vĩ Dạ - Khuya bát ngát trăng ngân đầy thuyền ( Hồ ChÝ Minh) - Thun kỊ b·i tut ngut chªnh chÕch
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 23. Đây thôn Vĩ Dạ, Tuần 23. Đây thôn Vĩ Dạ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay