Bài 28. Đặc điểm địa hình Việt Nam

28 41 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:31

BÀI 28 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM Đồi núi phận quan trọng cấu trúc địa hình Việt Nam: Quan sát H28.1 em cho biết: Lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền) có dạng địa hình nào? Tại nói đồi núi phận quan trọng cấu trúc địa hình nước Dạng địa hình ta? chiếm diện tích lớn nhất? H28.1 Lược đồ địa hình Việt Nam Đồi núi phận quan trọng cấu trúc địa hình Việt Nam: Địa hình đồi núi nước ta có đặc điểm gì? - Đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ phần đất liền dạng địa hình phổ biến - Đặc điểm: Núi thấp < 1000m chiếm 85%; núi cao > 2000m chiếm 1%, cao dãy Hoàng Liên Sơn Ngọc Linh (2598m) Tìm H28.1 đỉnh Phan-xipăng đỉnh Ngọc Linh H28.1 Lược đồ địa hình Việt Nam Đồi núi phận quan trọng cấu trúc địa hình Việt Nam: Đồi núi có thuận lợi khó khăn việc phát triển kinh tế xã hội? - Đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ phần đất liền dạng địa hình phổ biến - Đặc điểm: Núi thấp < 1000m chiếm 85%; núi cao > 2000m chiếm 1%, cao dãy Hồng Liên Sơn Thuận lợi: Khống sản, thuỷ điện, chăn ni gia súc lớn, du lịch sinh thái… Khó khăn: Giao thông vận tải, giao lưu kinh tế văn hoá… Đb Bắc yên du iN am b ng tru vùng đồng nước ta? Đb ? Chỉ đồ ộ Đb Nam - Đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ Đồi núi phần đất liền dạng địa hình phận quan trọng phổ biến nhất cấu trúc địa hình Việt Nam: ĐB Sơng Hồng Đặc điểm - Đồng chiếm 1/4 diện tích lãnh đồng Cửu Long thổ bị đồiĐBDH núi ngăn cách thành Miền Trung ĐB.Sông nước nhiều khu vực ta? từ tc Lá ệt Vi iới hu ng C biê sông gđ un Tr ến Xác định H28.1 vùngbanúi cao, cácPlây – Các cao nguyên dan:Hồng, Đắk Lắk, Đồng Trẻ: ĐB sông đồng Thềm Vùng lục địa: núi cao: mở rộng Hoàng Bắc LiênBộ Sơn Nam Ku, Kon Turn, Lâm Viên, Mơ Nông, cao nguyên badan, sông Long, đồng Di Bộ, thu hẹpCửu miền Trung Linh Duyên hải miềnđồng Trung trẻ, phạm vi thềm lục địa Em có nhận xét hướng nghiêng địa hình nước ta? Xác H28.1 Địa hình thấpđịnh dần theo hướng từ Tây Bắc xuống Đông núi Nam.  dãy chạy theo hướng Tây Bắc – Đơng Nam? Vòng cung? H28.1 Lược đồ địa hình Việt Nam Địa hình nước ta - Địa hình nước ta tạo lập vững Tân kiến tạo từ giai đoạn Cổ kiến tạo nâng lên tạo thành nhiều bậc nhau: - Tân kiến tạo làm cho địa hình nước ta nâng cao phân thành nhiều bậc: đồi núi, đồng bằng, thềm lục địa - Địa hình nước ta có hướng là: Tây Bắc – Đơng Nam vòng cung *Quan sát ảnh sau cho biết: Do yếu tố mà nước ta có kiểu địa vậy? Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa chịu tác động mạnh mẽ người: Nhóm Nội dung Nhóm Ảnh hưởng khí hậu địa hình? Nhóm Ảnh hưởng lượng mưa địa hình? Nhóm Sự tác động người địa hình? Yêú tố Tác động 3.Địa hình nước - Do ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới Khí mùa hậu đãKhí nóng ẩm làm tạohậunên dạng địa đất hình ta mang tính chất gió đá bị phong hoá mạnh Cacxtơ nhiệt đới độc đáo nhiệt đới gió mùa mẽ chịu tác động Dòng Mưa lớn tập trung mạnh mẽ - Trên bề mặt địa hình rừng phát nước theo mùa gây xói mòn, người: triển rậm rạp, rừngthực lớp đất cắtdưới xẻ, xâm địa hình vỏ phong hố dày Địa hình Cacxtơ nhiệt đới.kể tên hang Em Thảm thực vật địa hình nước ta có đặc điểm nào? tiếng Việt Con động Xây dựng cơng trình Nam? Ở địa phương em ngườicó kiến trúc thị, giao hang động nào? thơng, kênh rạch, hồ chứa nước …  Địa hình biến đổi Động Sửng Sốt (Vịnh Hạ Long) Động Tam Thanh(Lạng Sơn) Động Hương Tích(Chùa Hương) Động Phong Nha(Quảng Bình) Măng đá Cột đá Thạch nhũ Chng đá Khi rừng bị chặt phá gây tượng gì? Bảo vệ rừng có lợi ích gì? 3.Địa hình nước - Do ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới ta mang tính chất gió mùa tạo nên dạng địa hình nhiệt đới gió mùa Cacxtơ nhiệt đới độc đáo chịu tác động mạnh mẽ - Trên bề mặt địa hình rừng phát người: triển rậm rạp, rừng lớp đất vỏ phong hoá dày - Con người nhân tố chủ yếu hình thành nên dạng địa hình nước ta Bãi biển Nha Trang Đập Thuỷ Điện Đèo Hải Vân ĐB.Sông Cửu Long Hồ Tả Trạch Quốc lộ 1A Hầm Hải Vân T Â N K H P H Ả C O N Đ Đ Ồ I N Ú I ỊI Ế N T Ạ O Ạ L O N G A ta? H A 3:NVịnhXbiểnI đẹpPnhất Ăở nước N G H Câu ÌI V Â N N N N G Ư Ờ I H I Ệ T Đ Ớ I H Câu 1: Dạng địa hình chiếm phần lớn diện ta? Câu Câu Câu 7: 5: 6: Việt Hầm Nhân Đỉnh Nam dài tố núi tạo nằm cao nên dạng vực nước địa khí Đơng hình ta? Nam nào? Á?gì? ởnước nướcđoạn ta? nào? Câu 2:4: 3: Vịnh Địa hình biển nước đẹp takhu ởđới nước nâng tahậu cao có mạnh têntích giai CƠNG VIỆC VỀ NHÀ: - Học chuẩn bị trước - Chuẩn bị Atlat địaViệt Nam ... cấu trúc địa hình nước Dạng địa hình ta? chiếm diện tích lớn nhất? H28.1 Lược đồ địa hình Việt Nam Đồi núi phận quan trọng cấu trúc địa hình Việt Nam: Địa hình đồi núi nước ta có đặc điểm gì?...BÀI 28 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM Đồi núi phận quan trọng cấu trúc địa hình Việt Nam: Quan sát H28.1 em cho biết: Lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền) có dạng địa hình nào? Tại nói... cao phân thành nhiều Địa hình nước ta bậc: đồi núi, đồng bằng, thềm lục địa Trong giai đoạn Tân tạo, tạo địa lập hình vững kiến ởtagiai nào? nước có đoạn đặc điểm Đặc điểm địa hình nào? giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 28. Đặc điểm địa hình Việt Nam, Bài 28. Đặc điểm địa hình Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay