Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ

17 67 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:30

... rào hìnhkhí Bắc cấuMĩ tạo dạng lòng hậu Mĩ củac Bắc Thiên nhiên BắcA-pa-lat Mĩ chủ yếu phân hóa theo máng lớn hướng • Trả lời câu hỏi làm tập cuối SGK • Soạn trước bài: Dân cư bắc Mĩ ... đới Bắc Mĩ Một sốquan động vật vùng ôn đới Bắc Mĩ Một số vật đới lạnh Bắc Mĩ Một sốđộng thực vật đới lạnh Bắc Mĩ Cảnh vành đai khí hậu hàn đới Rùa hoang mạc Xương rồng nến Tảo xanh Địa y Cáo Bắc. . .Bài 36: THIÊN NHIÊN BẮC MĨ Các khu vực địa hình Bắc Mĩ Trung Nam Mĩ Em xác định lược đồ khu vực địa hình tương ứng lát cắt địa hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ, Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ, Sự phân hoá khí hậu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay