Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ

17 35 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:30

ĐÁP ÁN KIỂM TRA BÀI CŨ Vị trí giới hạn Châu - Nêu đặc điểm vị Mĩ: trí, giới hạn lãnh - Châu rộng 42 triệu thổ2 nằm Châu Mĩ? km hoàn toàn nửa cầu Tây định - Xác - Nằm dài từ vùnghạn cực đồ vịtrảitrí, giới Bắc đến vùng cận cực Nam châu Mĩ? - Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương, phía Đơng giáp Đại Tây Dương, phía Tây giáp Thái Bình Dương Bài 36: THIÊN NHIÊN BẮC Các khu vực địa hình Bắc Trung Nam Em xác định lược đồ khu vực địa hình tương ứng lát cắt địa hình Thảo luận nhóm – cặp ( phút) Nhóm 1: Tìm hiểu đặc điểm địa hình hệ thống núi cooc-đi-e phía tây Tại nói cooc-đi-e tường thành Bắc Mĩ? Nhóm 2: Tìm hiểu đặc điểm địa hình miền đồng Dạng địa hình lòng máng đồng trung tâm thường tạo điều kiện gây tượng thiên nhiên Bắc Mĩ? Nhóm 3: Tìm hiểu đặc điểm địa hình miền núi già sơn ngun phía đơng Khu vực địa hình Đặc điểm - Cao đồ sộ nằm phía tây lục địa, kéo dài Hệ thống Cooc-đi-e 9000 km, cao trung bình 3000m – 4000m gồm phía tây nhiều dãy chạy song song, xen kẽ cao nguyên, sơn nguyên - Khoáng sản: đồng, vàng, uranium, chì… Miền đồng - Địa hình lòng máng khổng lồ, cao phía bắc tây bắc, thấp dần phía nam đông nam, tạo điều kiện thuận lợi cho đợt khí nóng phía nam đợt khí lạnh phía bắc dễ xâm nhập sâu vào nội địa - Có nhiều hồ rộng nhiều sơng dài Miền núi già sơn ngun phía đơng - Phía đơng miền núi già sơn ngun chạy theo hướng đông bắc - tây nam - Dãy A-pa-lat: phía bắc cao 400m-500m, phía nam cao 1000m-1500m, chứa nhiều than sắt Các đỉnh caonúi Cooc-đi-e Cảnh quannúi vùng Cooc-đi-e Cao ngun Ơxaca Mêhicơ Cảnh quan ĐB Trung tâm HỒ MUỐI LỚN Hồ Nicaragoa Ngũ Hồ Thác Niagara Em xác định sông Mit-xu-ri Mi-xi-xi-pi lược đồ? S.Mi-xi-xi-pi S.Mit-xu-ri ĐậpSông sông Mit-xi-xi-pi Mit-xu-ri Sông Mit-xi-xi-pi Núi Apalat Dựa vào hình 36.3, em Em chocóbiết nhận xét có Bắc phân kiểu hóahậu khínào? khí hậu Bắc Mĩ? khí hậu Kiểu chiếm diện tích lớn nhất? Quanvào sát hình 36.2 36.3 em hãyxét giảigì thích thay cóđổi khác Dựa lược đồ, em có nhận Vì cao nguyên bồn địa sườn đơng Cooc-đi-e biệt kiểu khíkhí hậuhậu giữatừ phần phía tây phần phía đơng kinh bắc xuống nam có mưa ít? tuyến 100 T Hoa Kỳ Sự phân hố khí hậu - Khí hậu Bắc đa dạng - Khí hậu Bắc phân hóa theo chiều bắc - nam theo chiều đông - tây HOANG MẠC Một số thực vật vùng ôn đới Bắc Một sốquan động vật vùng ôn đới Bắc Một số vật đới lạnh Bắc Một sốđộng thực vật đới lạnh Bắc Cảnh vành đai khí hậu hàn đới Rùa hoang mạc Xương rồng nến Tảo xanh Địa y Cáo Bắc cực Gấu bắt Rắn chuông Cây Lô hộicá Gấu đen Bắc Hoang mạc cựcMĩ Cú tuyết Bò Đồng rêu M Ê H S Ắ C O O C Đ I C Ô T I E Đ Ồ N G B Ằ N G K I N H T U Y Ế N Sơn nguyên lớn Bắc Mĩ.là hàng Hệ thống núi cao đồ sộ mệnh danh Khống sản kim loại có nhiều miền núi già Miền địa rào hìnhkhí Bắc cấuMĩ tạo dạng lòng hậu củacóBắc Thiên nhiên BắcA-pa-lat chủ yếu phân hóa theo máng lớn hướng • Trả lời câu hỏi làm tập cuối SGK • Soạn trước bài: Dân cư bắc ... rào hìnhkhí Bắc cấuMĩ tạo dạng lòng hậu Mĩ củac Bắc Thiên nhiên BắcA-pa-lat Mĩ chủ yếu phân hóa theo máng lớn hướng • Trả lời câu hỏi làm tập cuối SGK • Soạn trước bài: Dân cư bắc Mĩ ... đới Bắc Mĩ Một sốquan động vật vùng ôn đới Bắc Mĩ Một số vật đới lạnh Bắc Mĩ Một sốđộng thực vật đới lạnh Bắc Mĩ Cảnh vành đai khí hậu hàn đới Rùa hoang mạc Xương rồng nến Tảo xanh Địa y Cáo Bắc. . .Bài 36: THIÊN NHIÊN BẮC MĨ Các khu vực địa hình Bắc Mĩ Trung Nam Mĩ Em xác định lược đồ khu vực địa hình tương ứng lát cắt địa hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ, Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ, Sự phân hoá khí hậu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay