Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

33 78 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:30

... diễn khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài kỷ XVIII Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Cuộc khởi khởi Cuộc nghĩa nghĩa Lê Duy Mật Nguyễn Nguyễn Hữu kéo dài Hưng Dương Cầu mở đầu khởi phong trào nghĩa nông nông... Cơng Chất Lược đồ nơi diễn khởi nghĩa nơng dân Đàng Ngồi kỷ XVIII Tiết 51 – Bài 24: KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGỒI THẾ KỈ XVIII I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ II NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN Đại diện HS nhóm... NGOÀI THẾ KỈ XVIII Tiết 51 – Bài 24: KHỞI NGHĨA NƠNG DÂN ĐÀNG NGỒI THẾ KỈ XVIII Triều đình vua Lê Phủ chúa Trịnh Tiết 51 – Bài 24: KHỞI NGHĨA NƠNG DÂN ĐÀNG NGỒI THẾ KỈ XVIII I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII, Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay