Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

33 52 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:30

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI PHÒNG GD&ĐT PHÚ VANG KIỂM TRA BÀI CŨ THI AI NHANH NHẤT LUẬT CHƠI Chỉ có em lên tham gia Các em đọc nội dung câu hỏi khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời Trong thời gian phút cho phép, viết xong có thưởng Nếu hết thời gian phút mà chưa hồn thành làm em buộc phải dừng chơi HÃY KHOANH TRỊN CHỮ IN HOA TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Ở kỉ XVI-XVII, tư tưởng, tơn giáo quyền phong kiến đề cao? A Nho giáo B Phật giáo C Đạo giáo D Thiên Chúa giáo Đầu kỉ XVI, tư tưởng, tôn giáo phục hồi? A Nho giáo B Phật giáo C Đạo giáo D Thiên Chúa giáo Thế kỉ XVII-XVIII, tôn giáo bước truyền bá vào nước ta A Nho giáo B Phật giáo C Đạo giáo D Thiên Chúa giáo Chữ Quốc ngữ đời kỉ mấy? A XV B XVI C XVII D XVIIIkỉ XVI-XVII, văn học chiếm ưu thê? • Văn học chữ Hán B Văn học chữ Nôm C Văn học chữ Quốc ngữ D Văn học chữ La-tinh Ở kỉ XVI-XVII, văn học phát triển mạnh mẽ trước ? A Văn học chữ Hán B Văn học chữ Nôm C Văn học chữ Quốc ngữ D Văn học chữ La-tinh TIẾT 51 - BÀI 24: KHỞI NGHĨA NƠNG DÂN ĐÀNG NGỒI THẾ KỈ XVIII Tiết 51 – Bài 24: KHỞI NGHĨA NƠNG DÂN ĐÀNG NGỒI THẾ KỈ XVIII Triều đình vua Lê Phủ chúa Trịnh Tiết 51 – Bài 24: KHỞI NGHĨA NƠNG DÂN ĐÀNG NGỒI THẾ KỈ XVIII I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ Phủ Chúa Vua Lê quan h bóng năm mờ hội hè, cung Chính quyền yến cấm phong tiệc kiến Đàng Ngoài suy sụp mục nát đến Quan lại, binh lính hồn h hành, đục kht nhân dân Tiết 51 – Bài 24: KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII Nhà sử học Phan Huy Chú viết: “Vì trưng thu mức dân kiệt vật lực mà nộp đủ trở thành bần mà bỏ nghề nghiệp Có người thuế sơn mà chặt sơn, thuế lụa mà phải phá khung cửi, thu cá tơm mà phải xé chài lưới…” Nạn đói khủng khiếp năm 1740 – 1741 Đàng Ngoài, “Dân lưu vong bồng bế, dắt díu di kiếm ăn đầy đường… Dân phần nhiều sống nhờ rau cỏ, ăn chuột, rắn Người chết đói ngổn ngang, người sống sót khơng phần mười Làng có tiếng trù mật o tế n dâ h n Tiếtn51 – Bài 24:: KHỞI NGHĨA NƠNG g đình â vù DÂN ĐÀNG NGỒI THẾ KỈ XVIII đ n ng k d lê i HÌNH CHÍNH ốTRỊ I TÌNH n â n ế n , n: ch s s c ốn u a g y s c lại s ú ự ch ụ t c, ín p n c h g h qu v h ết yề iê đ n m Đền thờ Hồng Cơng Chất thành Bản Phủ thuộc xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên  19 Tiết 51 – Bài 24: KHỞI NGHĨA NƠNG DÂN ĐÀNG NGỒI THẾ KỈ XVIII THẢO LUẬN NHĨM: 2’ ?Nhận xét tính chất quy mô khởi nghĩa nông dân Đàng ngồi kỉ XVIII? TRỊ CHƠI HÁI HOA LUẬT CHƠI Mỗi em chọn cho bơng hoa Có bơng hoa, đằng sau bơng hoa câu hỏi để trả lời phần thưởng tương ứng cho hoa may mắn TRỊ CHƠI HÁI HOA HÁI HOA ĐI NÀO! HOA HỒNG HOA MAI HOA LAN HOA SEN HOA ĐỒNG TIỀN HOA CÚC 25 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học cũ : - Học thuộc nắm nội dung học lớp - Hoàn thành tập tập đồ- tranh ảnh- tập lị ch sử Chuẩn bị 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN Yêu cầu: Phần I 1/ Xã hội Đàng Trong nửa sau kỉ XVIII 2/ Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ HS cần : - Xem trước: + Đọc sgk + Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu, có liên quan đến học HOA HỒNG Cuộc khởi nghĩa mở đầu phong trào nông dân Đàng Ngoài kỉ XVIII? Nguyễn Dương Hưng HOA MAI Cuộc khởi nghĩa kéo dài khởi nghĩa nơng dân Đàng Ngồi kỉ XVIII ? Lê Duy Mật 29 HOA LAN PHẦN QUÀ MAY MẮN 30 HOA SEN Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu nêu hiệu gì? "Lấy nhà giàu, chia cho người nghèo" HOA CÚC PHẦN QUÀ MAY MẮN 32 HOA ĐỒNG TIỀN Cuộc khởi nghĩa nơng dân Đàng Ngồi kỉ XVIII làm cho quyền phong kiến bị lung lay? Chính quyền họ Trịnh ... diễn khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài kỷ XVIII Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Cuộc khởi khởi Cuộc nghĩa nghĩa Lê Duy Mật Nguyễn Nguyễn Hữu kéo dài Hưng Dương Cầu mở đầu khởi phong trào nghĩa nông nông... Cơng Chất Lược đồ nơi diễn khởi nghĩa nơng dân Đàng Ngồi kỷ XVIII Tiết 51 – Bài 24: KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGỒI THẾ KỈ XVIII I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ II NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN Đại diện HS nhóm... NGOÀI THẾ KỈ XVIII Tiết 51 – Bài 24: KHỞI NGHĨA NƠNG DÂN ĐÀNG NGỒI THẾ KỈ XVIII Triều đình vua Lê Phủ chúa Trịnh Tiết 51 – Bài 24: KHỞI NGHĨA NƠNG DÂN ĐÀNG NGỒI THẾ KỈ XVIII I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII, Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay