Chương III. §6. Trường hợp đồng dạng thứ hai

17 58 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:28

... 5.28, ⇒ x ≈ 18,9 (cm) 13 Các trường hợp đồng dạng hai tam giác:  Trường hợp 1: c – c – c  Trường hợp 2: c – g – c  Trường hợp 3: g – g Ta học trường hợp đồng dạng hai tam giác? HƯỚNG DẪN VỀ... vững định lí ba trường hợp đồng dạng hai tam giác - So sánh với ba trường hợp hai tam giác - Bài tập nhà: Bài 36; 37; 38 ( SGK ) Bài 39; 40 ( SBT ) - Tiết sau luyện tập Đ Đ s Thứ 5, ngày tháng... B; B = B’ Nên ∆AMN = ∆A ' B'C' ( c.g.c ) ∆ABC ⇑ M1 = B (đồng vị) B = B’ ( gt ) Nếu hai góc tam giác hai góc tam giác hai tam giác đồng dạng với A A’ ABC , A’B’C’ GT B’ B C C’ ∧ ∧ A = A' ∧ ∧
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương III. §6. Trường hợp đồng dạng thứ hai, Chương III. §6. Trường hợp đồng dạng thứ hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay