Bài giảng vật lý 8 Bài 22. Dẫn nhiệt

26 43 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:26

? KIỂM TRA BÀINhiệt gì? Có cách làm biến đổi nhiệt vật? Trả lời : * Nhiệt vật tổng động phân tử cấu tạo nên vật * Nhiệt vật thay đổi hai cách: Thực công truyền nhiệt BÀI GiẢNG VẬT LÍ Tiết 25 - Bài 22: DẪN NHIỆT Trong lần chơi, An Bình đố vui An : Khi đưa sợi tóc vào lửa sợi tóc bị đốt cháy hay khơng? Bình: Sợi tóc bị cháy đứt An : Có trường hợp tóc khơng bị cháy đứt Bình: Mình khơng tin, bạn có cách chứng minh không? An: … Nếu em bạn An chứng minh gì? Bài 22: DẪN NHIỆT I SỰ DẪN NHIỆT Thí nghiệm Dụng cụ :  Giá thí nghiệm  Thanh đồng AB  Các đinh ghim gắn sáp vị trí a, b, c, d, e  Đèn cồn Quan sát thí nghiệm trả lời câu C1, C2, C3 Play Play Vật Bài 22: DẪN NHIỆT I SỰ DẪN NHIỆT Thí nghiệm Trả lời câu hỏi a b c d e B C1: Các đinh rơi xuống chứng tỏ nhiệt truyền đến sáp làm sáp nóng chảy C2: Các đinh rơi theo thứ tự a, b, c, d, e C3: Chứng tỏ nhiệt truyền dần từ đầu A đến đầu B đồng nhiệt truyền từ đồng đến sáp * Kết luận : Dẫn nhiệt truyền nhiệt từ phần sang phần khác vật từ vật sang vật khác Bài 22: DẪN NHIỆT II TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT Thí nghiệm Dụng cụ : + Giá thí nghiệm + Ba thanh: Đồng, nhôm, thuỷ tinh + Các đinh ghim gắn sáp + Đèn cồn Đồng Nhôm Thuỷ tinh Play Hình 22.2 Vật Quan sát thí nghiệm trả lời câu C4,C5 Bài 22: DẪN NHIỆT II TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT Thí nghiệm C4: Trả lời : Trong ba chất đồng dẫn nhiệt tốt nhất, thủy tinh dẫn nhiệt C5: Trả lời : Các đinh gắn đầu không rơi xuống lúc Hiện tượng chứng tỏ chất khác dẫn nhiệt khác * Kết luận: Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt Bài 22: DẪN NHIỆT II TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT Thí nghiệm Thí nghiệm Quan sát thí nghiệm trả lời câu C6 C6: Khi nước ống nghiệm sơi cục sáp có bị nóng chảy khơng? Rút nhận xét tính dẫn nhiệt chất lỏng? Bài 22: DẪN NHIỆT II TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT Thí nghiệm C6: Trả lời : Khi nước phần ống nghiệm bắt đầu sơi cục sáp đáy ống nghiệm khơng nóng chảy, chứng tỏ chất lỏng dẫn nhiệt Bài 22: DẪN NHIỆT II TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT Thí nghiệm Thí nghiệm Thí nghiệm Quan sát thí nghiệm trả lời câu C7 C7: Khi đáy ống nghiệm nóng miếng sáp gắn nút ống nghiệm có bị nóng chảy khơng? Từ thí nghiệm rút nhận xét tính đẫn nhiệt chất khí? Play Hình 22.4 Vật Bài 22: DẪN NHIỆT II TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT Thí nghiệm Thí nghiệm Thí nghiệm C7: Trả lời : Khi đáy ống nghiệm nóng miếng sáp gắn nút ống nghiệm khơng nóng chảy, chứng tỏ chất khí dẫn nhiệt Bài 22: DẪN NHIỆT - Nếu coi khả dẫn nhiệt khơng khí khả dẫn nhiệt số chất có giá trị sau: Chất Khả dẫn nhiệt Len Gỗ Nước 25 Thuỷ tinh 44 Đất 65 Chất Nước đá Thép Nhôm Đồng Bạc Khả dẫn nhiệt 88 860 770 17 370 17 720 Bài 22: DẪN NHIỆT I SỰ DẪN NHIỆT * Kết luận :Dẫn nhiệt truyền nhiệt từ phần sang phần khác vật từ vật sang vật khác II TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT * Kết luận: * Chất rắn dẫn nhiệt tốt Trong chất rắn , kim loại dẫn nhiệt tốt * Chất khí dẫn nhiệt Em trả lời vấn đề đầu bài: sợi tóc quấn quanh kim loại đưa vào đèn cồn tóc khơng bị cháy? Bài 22: DẪN NHIỆT III VẬN DỤNG C8: Tìm ba ví dụ tượng dẫn nhiệt ? C9: Tại nồi, xoong thường làm kim loại, bát đĩa thường làm sứ ? * Trả lời: Vì kim loại dẫn nhiệt tốt nên nấu thức ăn nhanh chín tiết kiệm nhiên liệu, sứ dẫn nhiệt nên đựng thức ăn ta cầm tay vào khơng bị nóng thức ăn lâu nguội Bài 22: DẪN NHIỆT I SỰ DẪN NHIỆT II TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT III VẬN DỤNG C10: Tại mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm áo dày ? * Trả lời : Vì tạo nhiều lớp khơng khí lớp áo mỏng, mà khơng khí dẫn nhiệt nên hạn chế truyền nhiệt từ thể ngồi mơi trường Trò chơi trò chơi 1) Trong cách xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt đến sau cách ? A Đồng, nước, thủy tinh, khơng khí B Thủy tinh, đồng, nước, khơng khí C Khơng khí, nước, thủy tinh, đồng D Đồng, thủy tinh, nước, không khí Tiếc Tiếcquá quá! !Em Emchọn chọnsai sairồi Hoan hơ ! Đúng ! trò chơi 2) Trong dẫn nhiệt, nhiệt truyền từ vật sang vật ? Hãy chọn câu trả lời A Từ vậtnhiệt độ thấp sang vậtnhiệt độ nhỏ B Từ vậtnhiệt độ cao sang vậtnhiệt thấp C Từ vật có khối lượng lớn sang vật có khối lượng nhỏ D Từ vật tích lớn sang vật tích nhỏ Tiếc q !! Em chọn sai Tiếc Em chọn sai Tiếc ! Em chọn sai rồi Hoan hô ! Đúng ! Câu Đun nước ấm nhôm ấm đất bếp lửa nước ấm mau sơi hơn? Giải thích? Trả lời: Đun nước ấm nhơm ấm đất bếp lửa nước ấm nhơm mau sơi nhơm kim loại nên dẫn nhiệt tốt đất trò chơi 4) Hiện tượng dẫn nhiệt ứng dụng công việc ? A Trồng xanh xung quanh nhà B Treo rèm nhung cửa sổ C Làm cửa kính D Làm la phông nhà Tiếc Tiếcquá quá! !Em Emchọn chọnsai sairồi Hoan hô ! Đúng ! CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT ???  Những ứng dụng dẫn nhiệt đời sống kỹ thuật : * Các trần nhà (La-phông) sử dụng vật liệu dẫn nhiệt như: xốp, ván ép, nhựa rỗng để nóng chống Xem lại kiến thức vừa  Đọc phần em chưa biết  Làm tập 22.1 đến 22.5  Chuẩn bị 23 : ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆT + Đối lưu gì? + Bức xạ nhiệt gì? ... Đồng Bạc Khả dẫn nhiệt 88 86 0 770 17 370 17 720 Bài 22: DẪN NHIỆT I SỰ DẪN NHIỆT * Kết luận :Dẫn nhiệt truyền nhiệt từ phần sang phần khác vật từ vật sang vật khác II TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC... chơi 2) Trong dẫn nhiệt, nhiệt truyền từ vật sang vật ? Hãy chọn câu trả lời A Từ vật có nhiệt độ thấp sang vật có nhiệt độ nhỏ B Từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt thấp C Từ vật có khối... tỏ nhiệt truyền dần từ đầu A đến đầu B đồng nhiệt truyền từ đồng đến sáp * Kết luận : Dẫn nhiệt truyền nhiệt từ phần sang phần khác vật từ vật sang vật khác Bài 22: DẪN NHIỆT II TÍNH DẪN NHIỆT
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng vật lý 8 Bài 22. Dẫn nhiệt, Bài giảng vật lý 8 Bài 22. Dẫn nhiệt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay