đề thi giua hk2 li 10

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:25

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRƯỜNG THPT CHÂU VĂN LIÊM Mã đề: 006 Câu Câu Câu Câu Câu A B C D Câu A B C D Câu Câu Câu A B C D Câu 10 Câu 11 Câu 12 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ - MƠN: VẬT – LỚP 10 Năm học 2015- 2016 Thời gian làm bài: 45 phút Họ tên HS: Lớp : Trong động điezen, khối khí có nhiệt độ ban đầu 300C nén để thể tích giảm 1/15 thể tích ban đầu áp suất tăng 50 lần áp suất ban đầu Nhiệt độ khối khí sau nén bằng: B 10100C C 10000C D 6740C A 7370C Một động tơ có cơng suất khơng đổi Khi tăng lực kéo động thấy vận tốc tơ tăng hay A giảm B C tăng lên D khơng đổi giảm Tính cơng cần thiết để kéo vật có khối lượng m =100 kg từ chân lên đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 5m, nghiêng góc  = 300 so với đường nằm ngang Biết lực kéo song song với mặt nghiêng hệ số ma sát  = 0,01 lấy g =10m/s2 A 2345J B 2587J C 2543 J D 2547J Một bình kín chứa khí ơxi nhiệt độ 200 C áp suất 1,00.105 Pa Nếu đem bình phơi nắng 400 C áp suất bình : :(Coi tăng thể tích bình khơng đáng kể) A  1,07.105 Pa B  0,50.105 Pa C  2,00.105 Pa D  1,10.105 Pa Chọn câu phát biểu  Lực F vng góc với đường di chuyển sinh cơng lớn  Lực F ngược hướng di chuyển sinh công dương Công suất công thực đơn vị thời gian  Công lực F cho công thức A=F.s.sinα Chọn câu sai cách phát biểu sau: Động vật phụ thuộc khối lượng vận tốc vật Thế phụ thuộc vị trí tương đối phần hệ với điều kiện lực tương tác hệ lực Thế vật có tính tương đối: Thế vị trí có giá trị khác tuỳ theo cách chọn gốc toạ độ Công trọng lực độ biến thiên trọng trường Thế cầu tác dụng lực đàn hồi đàn hồi Động vật thay đổi trường hợp sau đây: A Vật chuyển động thẳng B Vật chuyển động biến đổi C Vật đứng yên D Vật chuyển động tròn Hệ thức sau phù hợp với định luật Sác – lơ p1 p2 p1 T2 p   A hằng số B C D p ~ t T1 T2 p T1 t Nhận xét sau khơng phù hợp với khí tưởng? Các phân tử chuyển động nhanh nhiệt độ cao Các phân tử tương tác với va chạm Khối lượng phân tử bỏ qua Thể tích riêng phân tử bỏ qua Trong trường hợp sau đây, vật không thay đổi? A Vật chuyển động rơi tự B Vật chuyển động nhanh dần C Vật chuyển động tròn D Vật chuyển động thẳng Trong thực tế, để pháo sau nhả đạn bị giật lùi phía sau người ta thường A Giảm khối lượng pháo B Tăng khối lượng viên đạn C Giảm vận tốc viên đạn D Tăng khối lượng pháo Phương trình trạng thái khí tưởng cho biết mối liên hệ sau đây: A nhiệt độ thể tích B nhiệt độ áp suất C thể tích áp suất D nhiệt độ, thể tích áp suất Trang / (Mã đề 006) Câu 13 Khí nén đẳng nhiệt từ thể tích 25 lít đến thể tích 15 lít,áp suất khí tăng thêm 0,4at.Tìm áp suất ban đầu khí? A 0,9at Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 B 0,7at C 0,6at D 0,5at Hai vật m1 = 4kg; m2 = 6kg chuyển động ngược chiều với vận tốc tương ứng v1 = 3m/s; v2 = 3m/s Hai vật va chạm nhau, độ lớn tổng động lượng hai vật sau va chạm là? A 0kgm/s B 6kgm/s C 30kgm/s D 15kgm/s Một ôtô khối lượng 1500kg chuyển động với vận tốc 72km/h Tài xế tắt máy hãm phanh, ơtơ thêm 50m dừng lại Lực ma sát có độ lớn? A 6000N B 5000N C 4000N D 7500N Một vật rơi tự từ độ từ độ cao 120m Lấy g=10m/s Bỏ qua sức cản Tìm độ cao mà động vật lớn gấp đôi năng: A 40 m B 30m C 10m D 80m Chọn câu phát biểu : Phương trình định luật bảo tồn động lượng cho trường hợp hệ hai vật : → A m1v1 + m2v2 = m1v1/ +m2v2/ A B C D Câu 19 Câu 20 → → → → → → → → D m v +m v = m v/ +m v/ m1 v2 +m2 v1 =m1 v2/ +m2 v1/ 1 2 1 2 Điều sau nói định lý động năng? Độ biến thiên động vật q trình ln lớn tổng công thực lực tác dụng lên vật trình Độ biến thiên động vật q trình tổng cơng thực lực tác dụng lên vật qua trình Độ biến thiên động vật tỉ lệ thuận với công thực Độ biến thiên động vật trình thay đổi theo công thực lực tác dụng lên vật trình Đường đẳng nhiệt hệ tọa độ (p,T) đường: A Nửa đường thẳng song song trục Op B Đường hypebol C Nửa đường thẳng song song trục OT D Đường parabol Một vật trượt khơng ma sát từ đỉnh dốc có độ cao h1 Vận tốc ban đầu không Vận tốc B C Câu 18 → → → B (m1 + m2)( v1 + v ) = m v/ +m v/ 1 2 có độ cao h2 = A 2gh h tính theo g h1 là: B gh1 C gh1 D gh1 Câu 21 Một lò xo có độ cứng k = 100 N/m trạng thái ban đầu không bị biến dạng Thế đàn hồi lò xo giãn cm so với trạng thái ban đầu ? B 0,125 J C 0,180 J D 12,50 J Một vật có khối lượng 2,0kg 4,0J mặt đất có độ cao Lấy g=10m/s2 A 0,30m B 0,25m C 9,8m D 0,20m Một vật có khối lượng 200g ném thẳng đứng lên từ mặt đất với vận tốc đầu 10m/s Cho g=10m/s2 bỏ qua sức cản khơng khí Khi vật lên đến vị trí cao trọng lực thực công : A -6,4J B 10J C 6,4J D - 10J Một người kéo thùng nước có khối lượng 15kg từ giếng sâu 8m lên 20s Lấy g = 10m/s2 Công công suất người có giá trị là: A 1KJ; 500W B 1,5KJ; 75W C 0,8KJ; 400W D 1,2KJ; 60W Khối lượng súng 4kg đạn 50g Lúc khỏi nòng súng, đạn có vận tốc 800m/s Vận tốc giật lùi súng là: A 10m/s B 12m/s C 7,5m/s D 7m/s - Hết A 18,00 J Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Trang / (Mã đề 006) ... là: A 10m/s B 12m/s C 7,5m/s D 7m/s - Hết A 18,00 J Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Trang / (Mã đề 006)
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi giua hk2 li 10, đề thi giua hk2 li 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay