De thi thu toan 2018 so 2

3 26 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:21

... = x = A π /2 B 2 C π D π/4 Câu 23 Tìm hệ số x khai triển (2x – 1) A 20 16 B 20 16 C 20 18 D 20 18 Câu 24 Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có cạnh bên AA’ = 2a Tam giác ABC vng A có BC = 2a Thể tích... đơi khác lập từ chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, A 25 20 B 21 C 24 99 D 25 41 Câu 28 Tìm giá trị m để hàm số y = x³ – 2x² + mx – đạt cực tiểu xo = A m = 2 B m = –4 C m = D m = Câu 29 Cho dãy số (un) có số... cho điểm A(1; 2; –3), B(3; 2; 1) mặt phẳng (P): x – 2y – 2z – = Tìm tọa độ điểm M thu c (P) cho MA + MB đạt giá trị nhỏ A (4; –1; 0) B (2; 1; –3) C (2; –3; 1) D ( 2; 1; 1) Câu 27 Tính số số tự
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu toan 2018 so 2 , De thi thu toan 2018 so 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay