CHUYENDE81HE TOA DO KHONG GIAN

20 19 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:21

... , b   0;1;  không gian A 10 B 13 C 12 D 14 Câu 5: Trong không gian cho hai điểm A  1; 2;3 , B  0;1;1 , độ dài đoạn AB A C 10 D 12 rr r uuuu r Câu 6: Trong không gian Oxyz , gọi i, j ,... không gian Câu 1: Gọi A 10 B 13 Câu 5: Trong không gian cho hai điểm C 12 D r b   2; 6; 8  D 14 A  1; 2;3  , B  0;1;1 , độ dài đoạn AB C 10 D 12 rr r uuuu r Câu 6: Trong không gian. .. a;1;1 r r r r Câu 12: Trong không gian Oxyz , cho a   0;3;  b  a , tọa độ vectơ b Câu 11: Trong khơng gian D  8;0; 6  r r r r u, v� Câu 13: Trong không gian Oxyz cho hai vectơ u v , �
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYENDE81HE TOA DO KHONG GIAN , CHUYENDE81HE TOA DO KHONG GIAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay