Đặc điểm truyện ngắn MAKSIM GORKY

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:19

Ba bộ tiểu thuyết tự truyện: “Thời thơ ấu”, “Kiếm sống”, “Các trường đại học của tôi” kể lại thời thơ ấu và niên thiếu của Macxim Gorki. Tác giả phác họa rất nhiều chân dung chỉ bằng vài nét rất chính xác và chan chứa tình người. Độc giả cảm động theo dõi số phận của cậu bé trong đời sống muôn màu muôn sắc của quần chúng cần lao Nga và hiểu được tác dụng của các trường đại học trong cuộc sống đối với một thiên tài. MAKSIM GORKY I Maksim gorky huyền thoại người Những năm tháng đầu đời tuổi trẻ Sự hình thành giới quan (1872 – 1891) (Bộ tự thuật “Thời thơ ấu”, “Kiếm sống”, “Những trường đại học tôi” để phát họa chân dung tiểu sử nhà văn Thời gian tự thuật tác giả tuổi đến bước qua tuổi vị thành niên) * “Thời thơ ấu”: quan sát sống từ cặp mắt to - Sinh thành phố tỉnh lẻ ven bờ sông Volga, môi trường người lao động - Cha ông xuất thân gia đình quân nhân, lớn lên kiếm sống nghề mộc, sớm qua đời bệnh tả  Kí ức đau buồn - Mẹ ông sinh gia đình giả, sớm góa bụa, bất hạnh nhân thứ hai, sớm lao phổi, để lại đứa cơi cúc lên 10 - Sống với gia đình ơng bà ngoại, gia đình nếp sống thị dân, tranh giành tiền bạc, dạy trẻ roi vọt  “Kí ức truyện cổ tích hãi hùng”, làm người “mất thị giác, tính giác cảm giác”, bất đầu mở to mắt quan sát tiếp nhận sống - Ông ngoại hà khắc: đời muốn trụ cần phải khôn ngoan ranh mãnh, mong cháu lớn lên biết giành giật quyền lợi tích lũy cải  Phản kháng trò quấy phá bị ăn đòn, có ốm liệt giường sau trận đòn - Bà ngoại (Giống nhũ mẫu Pushkin) nguồn sáng an ủi chở che * Kiếm sống: “trái tim thông minh” niềm tin vào mảng trời xanh - “Thời niên thiếu” bươn trải kiếm miếng bánh mì ni thân ni bà từ cơng việc đến tay: bới rác, bẫy chim, vẽ tượng thánh, bốc vác, phụ bếp tàu thủy  thu nhận hiểu biết - Tranh thủ phút giây, khơng gian có thể,mê mải đắm chìm vào trang sách Pushkin, Shakespeare, Huygo, Balzac,  Tìm thấy sức mạnh lớn “rửa tâm hồn”, “vươn cao đầm lầy thối rữa” sống bon chen, giả dối quanh  Trải nghiệm sống qua sách vở, ông trưởng thành ngày, mạnh mẽ, tự tin, sớm nhận thức giá trị văn học nghệ thuật, tư tưởng nhân văn phát triển tinh thần người xã hội - Sự thô lậu tăm tối đời sống tỉnh lẻ dễ dàng đầu độc tâm hồn trẻ thơ nghịch lí xảy ra: hồn cảnh vun trồng đứa trẻ niềm tin vào người, tiềm * “Những trường đại học tôi”: đến với đời không thỏa thuận - Con đường đến với học vấn văn chương ông không phẳng + học hết lớp trường làng + khơng có tảng văn hóa truyền thống sinh gia đình khơng có theo nghiệp văn chương - Khơng phải nhà văn có mơi trường đào tạo đặc biệt hiệu ông - trường học đời – ông gọi “ trường đại học tôi” - 16 tuổi ông rời bỏ quê hương, hăm hở hướng thành phố có trường đại học tiếng nước Nga – thành phố Kazan Ý định đại học không thành, định học cách tiếp tục đọc sách học đời Thời gian ơng tìm đến loại hình nhân vật sáng giá nhất: người du thủ du thực - Bước vào tuổi niên, ơng băn khăn tìm phương hướng, mục đích sống Chịu ảnh hưởng nhiều luồng tư tưởng triết học phức tạp đọc nhiều sách: tư tưởng khai sáng Pháp, chủ nghĩa vật Goethe, Có thời gian nhìn thấy mục đích sống hoạt động trị, sớm thất vọng - Hơn lần tìm đến chết cứu sống Chuyển hướng sang thuyết “Mảnh đất” “Tình thương” Tolstoi, Korolenko  định theo đường văn chương - Tích lũy vốn sống ông bắt đầu khắp nước Nga “xê dịch” vạn nẻo khơng đồng xu dính túi  Từ cậu bé bốn tuổi biết mở to cặp mắt để quan sát đến chàng niên bướng bỉnh, không chịu thỏa thuận với khó khăn đời chặng đường phát triển biện chứng, tựa câu truyện cổ tích đời đau khổ trưởng thành đấu tranh tráng sĩ Nga Cái lĩnh không thỏa thuận phát triển mạnh mẽ giai đoạn sau Chặng đường nửa kỉ lao động nghệ thuật hoạt động xã hội (1892-1905) - Truyện ngắn thời kì đầu thời kì Gorki khảo cứu tính cách nhị nguyên đến tâm hồn người Đó khơng phải phát kiến văn học, có điều nhà văn vô sản lựa chọn đối tượng khảo sát đặc biệt môi trường buồn thảm - “ Những kẻ tận đáy xã hội” : kẻ lang thang, thất nghiệp, đói khát cực, q trình bị lưu manh hóa, bị tha hóa… - Trong truyện ngắn M.Gorki chất thực lãng mạn hòa quyện, thâm sâu vào Nổi bật truyện ngắn ông không nằm ý nghĩa xã hội dung chứa mà chổ chứa tải tâm trạng, tiếng vọng thời đại Ngoài ơng danh nhiều kịch tiếng Dưới đáy ( 1902), đứa mặt trời ( 1904),… - Sự kiện “ Ngày chủ nhật đẫm máu” ( 9/1/1905) khiến ông phản ứng mãnh liệt chế độ quân chủ phong kiến Nga Thời gian ông làm quen kết bạn với lãnh tụ Lenin Khi phong trào thất bại, ông nước sống lưu vong nhiều năm capri ( Italia), năm 1913 nhận lệnh ân xá trị quay Nga Tại ơng viết tiểu thuyết người mẹ ( 1906), thể suy ngẫm đấu tranh trị lí tưởng XHCN - Những năm 1918 – 1919 ông viết nhiều báo tranh luận với lãnh tụ cách mạng Bolsevich, tập hợp lại thành sách Những suy tưởng không hợp thời II Macxim gorki - người khai sinh văn học thực XHCN - Kế thừa truyền thống văn học thực Nga vĩ đại nửa sau kỷ 19, nhà văn Macxim Gorki đặt tảng cho chủ nghĩa thực xã hội chủ nghĩa, giương cao cờ văn hóa vô sản phạm vi giới - Trong số tác phẩm Macxim Gorki xứng đáng xếp vào kho tàng văn học nhân loại, trước hết phải kể đến hai tiểu thuyết: “Người mẹ” (1906-1907) “Cuộc đời Klim Xamghin” (1925-1936), kịch “Dưới đáy” (1902) tác phẩm tự thuật: “Thời thơ ấu”; “Kiếm sống”; “Các trường đại học tôi” (1913-1923) * "Người mẹ" điển hình cho tiểu thuyết cách mạng xã hội chủ nghĩa Tác phẩm có giá trị cơng trình nghiên cứu xuất sắc về: + Phong trào công nhân lãnh đạo Đảng; + Đời sống công nhân; + Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư sản Pa-ven tiêu biểu cho người chiến sĩ cách mạng vô sản, bà mẹ thân trình giác ngộ cách mạng nhân dân  Cuốn sách mang sức sống đấu tranh trang bị vũ khí tư tưởng vơ địch cho giai cấp công nhân nhân dân lao động công vào thành trì bọn bóc lột * Cuốn tiểu thuyết sử thi "Cuộc đời Klim Xamghin" viết 11 năm vào cuối đời tác giả, tố cáo chủ nghĩa cá nhân tư sản, hệ tư tưởng Xamghin đại diện cho trí thức tư sản hội, khốc áo phi trị, theo cách mạng lên, thực chất phản bội  Tác phẩm phản ánh xã hội Nga 40 năm trước Cách mạng Tháng Mười, cố gắng vơ ích bọn tư sản, đấu tranh thắng lợi người Bôn-sê-vich * Vở kịch "Dưới đáy" đưa lên sân khấu người "chân đất", số phận cay đắng người bị đẩy xuống đáy vực đời  Macxim Gorki lên án xã hội tư bản, khẳng định niềm tin vào trí tuệ sức mạnh người - Ba tiểu thuyết tự truyện: “Thời thơ ấu”, “Kiếm sống”, “Các trường đại học tôi” kể lại thời thơ ấu niên thiếu Macxim Gorki Tác giả phác họa nhiều chân dung vài nét xác chan chứa tình người Độc giả cảm động theo dõi số phận cậu bé đời sống muôn màu muôn sắc quần chúng cần lao Nga hiểu tác dụng "các trường đại học sống" thiên tài - Rômanh Rôlăng, nhà văn lớn Pháp, nói: "Gorki nhà văn vĩ đại giới dọn đường cho cách mạng vơ sản Khơng có nhà văn có vai trò cao thế”  Những tác phẩm tiếng khác Macxim Gorki viết trước sau Cách mạng Tháng Mười thành công đưa nhà văn vô sản vĩ đại lên vị trí người khai sinh văn học thực xã hội chủ nghĩa III Đặc điểm truyện ngắn thực Maximgorky Nội dung - Những người “du thủ, du thục” sống đáy xã hội - Phê phán, đả kích, triệt để giai cấp tư sản - Khẳng định, ca ngợi phẩm chất tốt đẹp người chân đất - Quá trình thức tỉnh, tự ý thức kẻ “vô sản lưu manh” Nghệ thuật - Nhân vật người kể chuyện - Miêu tả tâm lý nhân vật - Sự kết hợp yếu tố lãng mạn thực - Ngơn ngữ ***Trong phần trình bày, nhóm chọn truyện ngắn thực Maximgorky, nhiên ngồi mảng truyện ngắn thực Ơng có mãng truyện ngắn lãng mạn Với nội dung: - Cảm hứng ca ngợi tự - Đề cao người anh hùng - Đề cao người lao động - Ca ngợi chiến cơng Và nghệ thuật: - Sử dụng hình thức sáng tác dân gian - Nghệ thuật xây dựng nhân vật - Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên - Kết hợp lãng mạn thực ... mạn thực - Ngơn ngữ ***Trong phần trình bày, nhóm chọn truyện ngắn thực Maximgorky, nhiên ngồi mảng truyện ngắn thực Ơng có mãng truyện ngắn lãng mạn Với nội dung: - Cảm hứng ca ngợi tự - Đề... nhà văn vơ sản vĩ đại lên vị trí người khai sinh văn học thực xã hội chủ nghĩa III Đặc điểm truyện ngắn thực Maximgorky Nội dung - Những người “du thủ, du thục” sống đáy xã hội - Phê phán, đả kích,... đói khát cực, q trình bị lưu manh hóa, bị tha hóa… - Trong truyện ngắn M.Gorki chất thực lãng mạn hòa quyện, thâm sâu vào Nổi bật truyện ngắn ông không nằm ý nghĩa xã hội dung chứa mà chổ chứa tải
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm truyện ngắn MAKSIM GORKY, Đặc điểm truyện ngắn MAKSIM GORKY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay