Đặc điểm truyện ngắn MAKSIM GORKY

4 42 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:19

Ba bộ tiểu thuyết tự truyện: “Thời thơ ấu”, “Kiếm sống”, “Các trường đại học của tôi” kể lại thời thơ ấu và niên thiếu của Macxim Gorki. Tác giả phác họa rất nhiều chân dung chỉ bằng vài nét rất chính xác và chan chứa tình người. Độc giả cảm động theo dõi số phận của cậu bé trong đời sống muôn màu muôn sắc của quần chúng cần lao Nga và hiểu được tác dụng của các trường đại học trong cuộc sống đối với một thiên tài. ... mạn thực - Ngơn ngữ ***Trong phần trình bày, nhóm chọn truyện ngắn thực Maximgorky, nhiên ngồi mảng truyện ngắn thực Ơng có mãng truyện ngắn lãng mạn Với nội dung: - Cảm hứng ca ngợi tự - Đề... nhà văn vơ sản vĩ đại lên vị trí người khai sinh văn học thực xã hội chủ nghĩa III Đặc điểm truyện ngắn thực Maximgorky Nội dung - Những người “du thủ, du thục” sống đáy xã hội - Phê phán, đả kích,... đói khát cực, q trình bị lưu manh hóa, bị tha hóa… - Trong truyện ngắn M.Gorki chất thực lãng mạn hòa quyện, thâm sâu vào Nổi bật truyện ngắn ông không nằm ý nghĩa xã hội dung chứa mà chổ chứa tải
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm truyện ngắn MAKSIM GORKY, Đặc điểm truyện ngắn MAKSIM GORKY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay