De thi thu toan 2018 so 1

3 73 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:18

... có nam nữ A P = 1/ 11 B P = 2 /11 C P = 10 /11 D P = 9 /11 k x x x = x với số mũ k số hữu tỉ Giá trị k A k = 9/8 B k = 15 /4 C k = 15 /8 D k = 17 /8 Câu 22 Tìm hệ số x5 khai triển (2x – 1) 9 A 4032 B –4032... Câu 41 Cho hàm số y = π/4 Câu 46 Tính tích phân I = [x (1  tan � x)  tan x]dx A π/4 B 1/ 4 C 1/ 8 D π/8 Câu 47 Cho biểu thức loga b > với a > 0, b > a ≠ Tìm cặp giá trị a b A a = b = B a = 1/ 2... ngoại tiếp tứ diện ABCD theo a A 5πa²/3 B 11 πa²/3 C 2πa²/3 D 4πa²/3 Câu 30 Cho số phức z = (2 + i) (1 – 2i) Số phức liên hợp z A – 3i B – 4i C + 4i D + 3i Câu 31 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = sin³ x –
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu toan 2018 so 1 , De thi thu toan 2018 so 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay