De thi thu THPTQG nam 2018 THPT chuyen thai nguyen lan 1

26 28 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:18

... u1  2 018    2un 1   un    un 1  1  un  1 u  u  , n    n 1 n   Đặt vn 1  un 1   2vn 1   vn 1  ; v1  2 017  cấp số nhân với v1  2 017 n 1 n 1  1 1   2 017 ... đề thi thử file word có lời giải Liên hệ mua file word:096.7979.369 2 017 Ta có  lim  1  lim  n  un   n  n  2 018  n  2 017  2 017 2 018  2 018  1  2 017  n   lim  1 2 018  2 017 ... 2 017  1  2 018  n     1   3n2  n2  2020  4n2  2 017   lim   1 n  n2  2020  4n2  2 017   1 1 1 1  n 1 n 1     1       lim   1. 3 3.5 2n   2n  1  2n
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu THPTQG nam 2018 THPT chuyen thai nguyen lan 1 , De thi thu THPTQG nam 2018 THPT chuyen thai nguyen lan 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay