De thi thu hoang hoa tham hung yen

6 10 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:18

TRƯỜNG THPT HỒNG HOA THÁM ĐỀ THI THỬTHI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 05 trang) Mã đề thi 061 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Cho cấp số nhân  un  có cơng bội q = u1  Tìm số hạng thứ cấp số nhân A u7  31250 B u7  38760 C u7  156250 D u7  20180 Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD đáy hình bình hành, E trung điểm SA, F, G điểm thuộc cạnh BC, CD Thiết diện hình chóp cắt (EFG) A Tam giác B Lục giác C Ngũ giác D Tứ giác 2x  Câu 3: Có điểm đồ thị hàm số (C): y  mà khoảng cách từ điểm đến hai x3 trục tọa độ nhau? A B C D x x Câu 4: Cho hàm số y  a ; y  b ; y  logc x có đồ thị hình vẽ Chọn mệnh đề đúng? A c
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu hoang hoa tham hung yen , De thi thu hoang hoa tham hung yen

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay