De thi thu hoang hoa tham hung yen

6 161 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:18

... số hàm số đây? A y  x  3x  B y   x  x  C y  x  3x  D y   x3  x  Trang 2/6 - Mã đề thi 061 Câu 22: Cho tam giác ABC có cạnh 3, ,7 Phép đồng dạng tỷ số k = biến tam giác ABC thành...  0, x  11; x  11 2402 2662 B S = 2662 C S  3 Câu 24: Cho hàm số y  f ( x ) có bảng biến thi n sau A S  Chọn mệnh đề sai? A Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số cắt trục... E trung điểm CD Tính số đo góc hai đường thẳng AD BC biết AE vuông góc với BE Trang 3/6 - Mã đề thi 061 A 450 B 300 C 600 D 900 Câu 34: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a Tính khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu hoang hoa tham hung yen , De thi thu hoang hoa tham hung yen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay