De megabook 2018 file word so 12

22 50 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:18

... Gọi D1 , D đường thẳng song song với BC Gọi 1 ,  đường thẳng song song với AC Gọi d1 , d đường thẳng song song với AB Cứ đường thẳng song song hai đường thẳng không song song tạo thành hình thang... a 2m  n  512, a10  30150 Hỏi a19 bằng: A – 33265 B – 34526 C – 6464 D – 8364 Câu 45: Cho ABC có đường thẳng song song với BC, đường thẳng song song với AC, đường thẳng song song với AB Hỏi... Đáp án A [Liên hệ mua đề thi thử 2018, 2019 file word qua số 096.58.29.559] Trang http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi thử, tài 10 liệu file word chất lượng cao Ta có y ' 
- Xem thêm -

Xem thêm: De megabook 2018 file word so 12 , De megabook 2018 file word so 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay