75 cau TN toa do oxyz co loi giai

18 77 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:18

... r r r r r r r rr r r rr r r A u v sin u , v B u v cos u , v C u.v.cos u , v D u.v.sin u , v r r r ur r r r Câu 14: Trong không gian Oxyz cho ba vectơ a = ( 1; −1; ) , b = ( 3;0; −1) , c... + 2SA.SC + 2SB.SC Ta có: ( ( ) ) a + b + c + 2ab cos α + 2ac cos γ + 2bcβ a 15 Áp dụng cơng thức ta tính SG = Câu 65: Trong không gian tọa độ Oxyz cho ba điểm A ( 2;5;1) , B ( −2; −6; ) , C (... gian Oxyz , cho hai điểm A(1; 2;1), B (2; −1; 2) Điểm M trục Ox cách hai điểm A, B có tọa độ 1 3 1  3   3 A M  ; ; ÷ B M  ;0;0 ÷ C M  ;0;0 ÷ D M  0; ; ÷ 2 2 2  2   2 Oxyz
- Xem thêm -

Xem thêm: 75 cau TN toa do oxyz co loi giai , 75 cau TN toa do oxyz co loi giai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay