Các kiểu tình yêu trong nhà thờ đức bà Pari

17 51 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:10

Có những tác phẩm dù có được ưa chuộng trong một khoảng thời gian nào đó nhưng sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng. Nhưng cũng có những tác phẩm vừa mới ra đời đã tìm được bến đỗ trong lòng người đọc, trở thành những tác phẩm kinh điển của cả thế giới. Để làm được điều này trước hết chính là cần đến tài năng và tấm lòng của người cầm bút. Victo Huygo là một người như thế, bằng bút lực nặng trĩu iu thương dành cho đời, cho người; Ông đã mang đến cho nhân loại những áng văn chan chứa tình yêu thương, lòng nhân đạo và một tình yêu thiết tha, bay bổng với cuộc sống. Trong số đó có quyển tiểu thuyết Nhà thờ Đức Bà Pari, quyển tiểu thuyết này đã mang đến vinh quan cho chính ông và để lại trong lòng độc giả nhiều xúc động. MỤC LỤC I MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Lịch sử vấn đề Mục tiêu nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài II NỘI DUNG CHƯƠNG 1: GIỚI THUYẾT CHUNG .5 1.1 Tác giả Victo Hugo 1.1.1 Vài nét tiểu sử 1.1.2 Sự nghiệp sáng tác 1.2 Tác phẩm Nhà thờ Đức Pari 1.2.1 Hoàn cảnh đời 1.2.2 Tóm tắt tác phẩm 1.2.3 Giá trị nội dung 1.2.4 Giá trị nghệ thuật CHƯƠNG 2: CÁC KIỂU TÌNH YÊU TRONG NHÀ THỜ ĐỨC PARI .9 2.1 Tình yêu xuất phát từ tim chân thành .9 2.1.1 Tình yêu Quasimodo – tình u đau khổ, vơ vọng 2.1.2 Tình yêu Esmeralda – tình yêu mù quáng 11 2.2 Tình yêu xuất phát từ dục vọng, giả tạo 12 2.2.1 Tình yêu linh mục Frollo – tình yêu đầy dục vọng 12 2.2.2 Tình yêu Phoebus – thứ tình yêu giả dối, dục vọng 14 III KẾT LUẬN 15 I MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Cuộc cách mạng tư sản Pháp trở thành đề tài cho khơng nhà văn, nhà thơ tiếng kỉ XIX như: Chateaubrian, Destan, Anfonce de Lamatime, Alfred De Vigni, … Nhưng bật số nhà văn, nhà thơ gây dấu ấn khó phai văn học Pháp phải kể đến Victo Hugo Ông xem thân chủ nghĩa lãng mạn, tác phẩm ông tiếng vọng thời đại đầy biến động - thời đại cách mạng tư sản Pháp 1798 Có tác phẩm dù có ưa chuộng khoảng thời gian nhanh chóng chìm vào quên lãng Nhưng có tác phẩm vừa đời tìm bến đỗ lòng người đọc, trở thành tác phẩm kinh điển giới Để làm điều trước hết cần đến tài lòng người cầm bút Victo Huygo người thế, bút lực nặng trĩu iu thương dành cho đời, cho người; Ông mang đến cho nhân loại văn chan chứa tình u thương, lòng nhân đạo tình yêu thiết tha, bay bổng với sống Trong số có tiểu thuyết Nhà thờ Đức Pari, tiểu thuyết mang đến vinh quan cho ơng để lại lòng độc giả nhiều xúc động Khi nhắc đến Nhà thờ Đức Pari Victo Hugo, thường nghĩ đến độc đáo cốt truyện, nhân vật, kiện, thi pháp chủ nghĩa lãng mạn, vơ hình chung suy nghĩ đóng khn đặc sắc tiểu thuyết gói gọn nhiêu vấn đề vừa kể Nhưng thực chất tiểu thuyết đặc sắc việc tác giả xây dựng kiểu tình yêu gắng chúng cho nhân vật mình, để lần nhắc đến Esmeralda hay Quasimodo,… độc giả lại hình dung đến “kiểu tình yêu” nhân vật ngay, đồng thời từ tình yêu gắng “mác nhân vật” ấy, độc giả thấy lên tính chất đối lập đặc trưng khơng thể thiếu chủ nghĩa lãng mạn Chính độc đáo thoi thúc thân chọn “Các kiểu tình yêu tiểu thuyết nhà thờ Đức Pari” làm để tài cho tiểu luận Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng mà hướng đến tiểu luận kiểu tình yêu tác giả Victo Huygo tạo dựng nên, từ việc chọn đề tài nghiên cứu khu biệt dễ dàng nhận thấy nét độc đáo thủ pháp nghệ thuật, tư tưởng nhà văn Phạm vi mà nghiên cứu tiểu thuyết Nhà thờ Đức Pari, ngồi chúng tơi mở rộng phạm vi sang số tác phẩm khác ông để đối chiếu, so sánh làm bật vấn đề nghiên cứu 3 Lịch sử vấn đề Nghiên cứu Victo Huygo tiểu thuyết Nhà thờ Đức Pari đề tài mẻ, nghiên cứu tiểu thuyết có nghiên cứu của: Nguyễn Thị Phương Duyên: Cái nghịch dị Nhà thờ Đức Pari, luận văn thạc sỹ Văn Học, Hà Nội, 2012 Quyển luận văn nghịch dị cách xây dựng nhân vật tình Victor Huygo từ cho thấy tư tưởng mà tác giả gửi gấm bên hình ảnh, tình nghịch dị Trần Thị Kim Cúc: Hình tượng nhân vật Quasimodo tiểu thuyết Nhà thờ Đức paris Victo Hugo, khóa luận tốt nghiệp, Sơn La, 2014 Quyển khóa luận nét riêng việc xây dựng nhân vật Victor HuyGo đặc biệt nhân vật Quasimodo - nhân vật nô dịch tôn giáo, hình hài bất thành nhân dạng lại thân cho cơng lí thức tỉnh, đồng thời khái quát thủ pháp nghệ thuật Victo Huygo sử dụng xây dựng hình tượng nhân vật Quasimodo như: Miêu tả ngoại hình, miêu tả tính cách, tạo dựng không gian độc đáo Đây khóa luận có chiều sâu đầu tư cơng phu, tỉ mỉ Ngồi nghiên cứu nhiều viết báo, tạp chí khoa học đăng trang mạng xã hội Tuy nhiên, nhận thấy đề tài “Các kiểu tình yêu nhà thờ Đức Pari” đề tài có rẻ hướng tương đối khác biệt so với nghiên cứu trên, nhiên khơng phải hồn tồn, sở kế thừa phát huy, nỗ lực tìm kiếm điều mẻ “mảnh đất cài xới” tiểu luận mang đến góc nhìn khác, kết hợp với góc nhìn trước khám q giúp bạn đọc có nhìn đa diện tiểu thuyết Mục tiêu nghiên cứu Thực đề tài này, Chúng nhầm khảo sát kiểu tình yêu Victo Hugo xây dựng thơng qua tính cách nhân vật, làm bật đối lập tình yêu nhân vật, góp phần làm bật thủ pháp đối lập – đặc trưng chủ nghĩa lãng mạn Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài này, sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp phân loại : Chúng tiến hành phân loại , kiểu tình yêu bao gồm loại nào, từ có đánh giá, nhận xét sơ vấn đề nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu liên ngành: Chúng kết hợp ngành có liên quan đến vấn đề nghiên cứu để đào sâu phân tích vấn đề cách logic, tồn diện - Phương pháp hệ thống hóa: Chúng tơi tiến hành xác định hướng cho vấn đề nghiên cứu, đặt vấn đề chỉnh thể, không tách rời hệ thống sáng tác nhà văn mà ln có đối chiếu qua lại Ngồi phương pháp trên, chúng tơi quan tâm đến việc phối hợp phương pháp, nhận khơng phương pháp mang đến hiệu tuyệt đối khơng có phối hợp phương pháp Bố cục đề tài Bài tiểu luận gồm phần: Phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận phần tài liệu tham khảo Phần nội dung gồm chương, cụ thể sau: Chương 1: GIỚI THUYẾT CHUNG 1.1 Tác giả Vic-to Huy-go 1.1.1 Vài nét tiểu sử 1.1.2 Sự nghiệp sáng tác 1.2 Tác phẩm Nhà thờ Đức Pari 1.2.1 Hoàn cảnh đời 1.2.2 Tóm tắt tác phẩm 1.2.3 Giá trị nội dung 1.2.4 Giá trị nghệ thuật Chương 2: CÁC KIỂU TÌNH YÊU TRONG NHÀ THỜ ĐỨC PARI 2.1 Tình yêu xuất phát từ tim chân thành 2.1.1 Tình yêu Quasimodo – tình u đau khổ, vơ vọng 2.1.2 Tình yêu Esmeralda – tình yêu mù quáng 2.2 Tình yêu xuất phát từ dục vọng giả tạo 2.2.1 Tình yêu linh mục Frollo – tình yêu đầy dục vọng 2.2.2 Tình yêu Phoebus – thứ tình yêu giả dối, kim tiền II NỘI DUNG CHƯƠNG 1: GIỚI THUYẾT CHUNG 1.1 Tác giả Victo Hugo 1.1.1 Vài nét tiểu sử Victor Hugo niềm tự hào nhân dân Pháp tồn giới Ơng sinh ngày 26 tháng 02 năm 1802 Bơzăngxông, ngày 22 tháng 05 năm 1885 Vốn người thợ mộc, ông Joseph phục vụ quân đội Pháp thời kỳ Cách Mạng lên tới cấp bậc thiếu tá, sau lòng dũng cảm cơng trạng chiến trường, trở thành vị tướng đội quân Napoléon Mẹ ơng sinh trưởng gia đình qn chủ ngoa đạo Do hồn cảnh gia đình mà Hugo chịu ảnh hưởng tư tưởng sâu nặng từ mẹ, tác động lớn hình thành quan điểm ông thời trẻ Tài ông bộc lộ sớm năm 15 tuổi, ông đạt giải thưởng thơ Viện hàn lâm Tuludơ, 20 tuổi in tập thơ Song, ơng có khát khao lớn định chuyển sang sáng tác kịch Với hy vọng buổi trình diễn quy mơ lớn kịch thủ đô hoa lệ làm tên tuổi người biết đến; đây, ơng hồn tồn biến ước mơ trở thành thật Ơng có ước mơ trở nên “satơbơriăng chẳng cả” Nhà văn lãng mạn lừng danh thần tượng giới trẻ lúc Cuộc đời nghiệp văn học ơng bao trùm kỷ XIX Pháp Ơng đời đống gạch vụn hoang tàn chế độ phong kiến vừa sụp đổ chưa Ông vào khoảng giai đoạn cuối kỷ, lúc phong trào cộng sản giới chuyển qua thời kỳ đấu tranh liệt Ông chứng kiến bão táp lịch sử phản ánh tác phẩm ông Các tác phẩm ông đa dạng như: tiểu thuyết, thơ, kịch, diễn văn trị, Tiêu biểu cho tác phẩm ông hai tác phẩm mang đậm tính nhân bản: Những người khốn khổ Nhà thờ Đức Paris 1.1.2 Sự nghiệp sáng tác Nếu “Leptônxtôi coi gương phản chiếu cách mạng Nga” Victor Huygơ coi gương phản chiếu cách mạng Pháp Ông nhà văn, nhà thơ lớn nước Pháp Sự rộng lượng tư tưởng ông, ân cần cách diễn tả làm rung động tâm hồn người đọc ơng nhà thơ người bình dân, viết văn, làm thơ với đặc tính giản dị vốn có bao hàm bên sức mạnh cùng, đề cập niềm vui lẫn nỗi buồn nhiều người Tầm vóc tài ông văn chương, bao gồm kịch thơ, thật bao la, khơng có sánh kịp lịch sử văn học kể từ thời Shakespeare Goethe Victor Hugo nhà văn chân thành, hiến cho "Chân, Thiện, Mỹ" ơng xứng đáng văn hào dân chúng Pháp yêu chuộng Trong 60 năm cầm bút sáng tác, ông viết nên 45 tác phẩm, có giới ngưỡng mộ Các tác phẩm ông kể đến: - Thơ: Những thơ phương đông (1829), Lá mùa thu (1831), Những tiếng bên (1837) - Kịch: : Ruybơla, cromwell (1830), Hecnani (1833)… - Tiểu thuyết: Nhà thờ đức Pari (1828) , Những người khốn khổ (1862), Những nguời lao động biển (1866)… Các tác phẩm Victor Hugo tràn ngập tư tưởng nhân đạo thể lòng yêu thương tin tưởng ca ngợi phẩm chất tốt đẹp người với trí tưởng tượng phong phú thủ pháp tương phản khai thác triệt để Tác phẩm ơng có sức vang động tới tâm hồn người đọc, đánh thức nhân loại hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ Nó vang vọng vào tận nơi sâu kín lòng người 1.2 Tác phẩm Nhà thờ Đức Pari 1.2.1 Hoàn cảnh đời Nhà thờ Đức Paris đời xuất phát từ việc tác giả muốn viết tiểu thuyết nhà thờ tiếng thủ đô thủ đô Paris, cảm hứng đến với Victor Hugo vào năm 1828 Ông nhiều lần đến nhà thờ Đức Paris để ngắm kiến trúc cổ nhà thờ nảy ý tưởng viết tiểu thuyết có tính chất lịch sử lấy bối cảnh Paris thời Trung cổ Ơng muốn ngơi nhà thờ cổ kính tráng lệ vượt lên thời gian tất biến cố Tác phẩm thể tầm triết lý sâu rộng, qua cách mô tả định mệnh dẫn nhân vật gắn liền với nhà thờ chỗ chết, chỗ hủy diệt Chính cảm hứng bi quan đem đến cho tác phẩm vẻ lớn lao hoang dại Bằng cốt truyện bi thảm, nặng nề, kết thúc vụ chết chóc khơng rùng rợn, ngòi bút biết miêu tả thật rực rỡ, kỳ thú, tình tiết xếp đặt khéo léo, mang kịch tính hình ảnh tơ đậm, phóng đại, lẫn lộn thực hư, truyện Nhà thờ Đức Paris phục hồi khơng khí xa xưa thời Trung cổ đen tối Những thói tục kỳ quặc, luật lệ man rợ, hội hè ngày lễ thánh, nghi thức phong kiến sinh hoạt dân gian… 1.2.2 Tóm tắt tác phẩm Câu chuyện bắt đầu vào Lễ hiển linh (ngày tháng Một) năm 1482, ngày Lễ hội Cuồng đãng Paris thủ đô nước Pháp Quasimodo, thằng gù dị dạng – người rung chuông Nhà thờ Đức Bà, đề cử với chức vị Giáo hoàng Cuồng đãng Esmeralda – cô vũ công đường phố xinh đẹp với trái tim nhân hậu bao dung, làm sau đắm trái tim bao người đàn ông, bao gồm Đại úy Phoebus Pierre Gringoire, nhà thơ đường phố nghèo khổ, đặc biệt có Quasimodo người cha nuôi hắn, Claude Frollo, Phó chủ giáo Nhà thờ Đức Frollo bị giằng xé ham muốn đến ám ảnh luật lệ Nhà thờ Ông sai Quasimodo bắt cóc cơ, thằng gù bị Phoebus binh lính bắt giữ, giải cứu Esmeralda Gringoire, người chứng kiến tất chuyện, vơ tình lạc đến đến cung điện thần kỳ, nơi người ăn mày (tội phạm Paris) Anh bị treo cổ mệnh lệnh Clopin Trouillefou, Vua ăn mày, Esmeralda cứu mạng cách chấp nhận kết hôn với anh Ngày hôm sau, Quasimodo bị phạt đánh roi bị gông tiếng đồng hồ, cộng thêm bị bêu trước công chúng Hắn van xin uống nước Esmeralda, nhìn thấy cảnh chịu khát, đem nước cho uống Điều cứu sống hắn, khiến đem lòng u gái Esmeralda sau bị kết tội cố ý ám sát Phoebus Nhưng thực chất Frollo cố gắng giết chết Phoebus ghen tuông thấy quyến rũ Esmeralda Cô bị tra bị kết án tử hình cách treo cổ Khi cô bị đưa đến giá treo cổ, Quasimodo dùng dây kéo chuông tuột xuống từ Nhà thờ Đức đem cô đến thánh đường, sống bảo hộ nhà thờ Mấy hôm sau Frollo báo cho Gringoire biết pháp viện xóa bỏ quyền trú ẩn Esmeralda nhà thờ, khơng thể tìm chỗ trú ẩn giáo đường mà bị đưa khỏi bị giết Clopin nghe tin từ Gringoire tập hợp bọn ăn mày (tội phạm Paris) công nhà thờ, giải cứu Esmeralda Khi Quasimodo nhìn thấy đám ăn mày, nghĩ chúng đến để làm hại Esmeralda, tìm cách ngăn họ lại Tương tự, tưởng qn lính Nhà vua muốn giải cứu gái, giúp bọn họ tìm Cơ Frollo người chồng hờ Gringoire cứu thoát Nhưng sau thất bại nỗ lực hòng chiếm tình u cô, Frollo trở mặt với Esmeralda cách trao cho đám lính đứng nhìn bị treo cổ Khi Frollo cười lúc Esmeralda bị treo cổ, Quasimodo đẩy ơng xuống từ Nhà thờ Đức khiến ông mạng Rồi Quasimodo bỏ vào hầm mộ bên giá treo cổ nằm cạnh bên thi thể bị vứt bỏ không mai táng sau vụ xử tử Esmeralda Hắn lại hầm mộ cuối chết đói Khoảng mười tám tháng sau, hầm mộ lại mở ra, hai xương tìm thấy Khi người ta định gỡ chúng ra, xương Quasimodo liền tan thành bụi 1.2.3 Giá trị nội dung Trên bối cảnh u ám “Đêm trường Trung Cổ” xuất hình ảnh xinh đẹp, trắng, thơ ngây Esmeralda Với cơ, tình u mạnh chết u Phoebus, yêu tuổi trẻ, yêu viễn cảnh tương lai xán lạn, tươi đẹp, vẻ quyến rũ viên sĩ quan Dưới ngòi bútcủa Victor Hugo, tình u ln bao hàm ý nghĩa khát vọng tự do, chống lại giả dối, già nua, cưỡng bức, đáp ứng nhu cầu tự nhiên người Kết cấu tình yêu tay ba, tay tư tạo thành vòng tròn đuổi bắt nhau, mang tới bất hạnh nhiều vui sướng Bất hạnh, tình yêu cao cả, vơ tư, khơng thể đơi với tính đàng điếm nhẫn tâm Phoebus, với thói ghen tng độc ác đến trở thành giết người Frollo Mặc dù chịu thua trước tàn bạo người, trớ trêu hoàn cảnh, Esmeralda Quasimodo, hai thực biết yêu, yêu qn người, khơng vụ lợi, khơng nửa chừng, dám đối diện không chịu khuất phục trước trở ngại bất cơng Bằng trí tưởng tượng phong phú quan niệm tầm thường phương pháp sáng tác lãng mạn khiến Hugo dựng lên nhân vật Quasimodo tập trung đủ tật nguyền thân thể đến độ thành kỳ quặc, quái dị Trong vỏ bị bạc đãi hết mức, lại lòng vàng, tâm hồn trung thực, tận tụy, trái tim biết yêu thương trọn vẹn, thủy chung Phoebus đẹp Quasimodo xấu xí nhiêu Frollo thông minh uyên bác, Quasimodo đần độn ngu dốt Cả tinh thần lẫn vật chất, Quasimodo thua xa người bình thường, cuối Quasimodo người nghĩa nhất, có tâm hồn biết yêu, ghét, biết thiện ác mang trái tim yêu thương cháy bỏng Viết lịch sử Hugo khơng chìm dĩ vãng, khơng quay lưng trước thực tế, vô trách nhiệm với đương thời Ông tố cáo tệ hại lạc hậu, man rợ để khẳng định văn minh, nhân đạo đòi hỏi cải cách xã hội Tuy khơng phân tích mâu thuẫn xã hội mà dựa vào thay đổi kỳ diệu nhân loại từ ác đến thiện, từ giả đến thật, từ dục vọng, thú tính đến lương tri Hugo ln đứng phía đẹp, tốt, tiến 1.2.4 Giá trị nghệ thuật Với “Nhà thờ Đức Paris”, Victor Hugo vận dụng tài tình đỉnh cao nghệ thuật nhân loại “Cạnh nhà thờ lớn cổ kính, Victor Hugo xây dựng nhà thờ lớn khác thi ca, vững móng, ngất cao dãy tháp nhà thờ nọ” Trong tiểu thuyết V Hugo chuộng miêu tả cao cạnh tầm thường Dưới ngòi bút V Hugo, tương phản xuất tình Nhà sử học Giuyn Misơlê nhận xét truyện, nhân vật, địa vị xã hội phẩm chất đạo đức, diện mạo bên ngồi giới nội tâm Thủ Paris lên với phố hẻm tối tăm, với cảnh hoang tàn…tương phản với phút rạng rỡ, buổi sáng ngày lễ lớn Victor Hugo sử dụng thủ pháp nghệ thuật chủ nghĩa lãng mạn văn học dân gian, mang Nhà thờ Đức Paris trở thành văn tiêu biểu Không thế, đan chéo yếu tố bi - hài, đẹp - dị dạng nét độc đáo Cái kết thúc thiên tình sử vừa bi đát, vừa lãng mạn tạo nên kiệt tác, mà đến tận nhìn lại nhân loại phải thán phục, ngợi ca CHƯƠNG 2: CÁC KIỂU TÌNH YÊU TRONG NHÀ THỜ ĐỨC PARI 2.1 Tình yêu xuất phát từ tim chân thành 2.1.1 Tình yêu Quasimodo – tình yêu đau khổ, vô vọng Quasimodo thằng gù xấu xí, mồ cơi khốn khổ người ta đưa nhà thờ nuôi dưỡng trở thành người đánh chuông cho nhà thờ Một thằng gù sống hoang dại từ lâu trơ lì với giới giới lồi người, tưởng trái tim bị đánh cắp, Những tưởng khơng điều đánh động trái tim Vậy mà trái tim sơ cứng Quasimodo biết yêu, yêu tình yêu say đắm, cuồng nhiệt Hắn yêu nàng Esmeralda, nàng lại sợ sệt hình dạng xấu xí “Cơ gái Ai Cập ngước mắt nhìn để cảm ơn bữa ăn; khơng nói lời Tên quỷ tội nghiệp thực kinh khủng Cô rung khiếp sợ cúi đầu” Mối tình Quasimodo mối tình câm lặng, tuyệt vọng Nhưng mối tình cứu rỗi tâm hồn Quasimodo, để biết yêu, biết khóc, biết hận thù, đến tận cảm xúc loài người Quasimodo yêu Esmerralda nào? Có phải từ lúc cô mang đến cho cốc nước bị bêu quảng trường hay chăng? Vì tội bắt cóc Esmeralda, Quasimodo bị xử tội phát 50 roi quất phải quay bánh xe nặng công trường cho dân chúng xem cộng thêm giăng nắng Đau đớn khát nước, Quasimodo kêu gào xin nước Ba lần anh kêu lên “Cho ngụm nước” tiếng kêu khơng làm đám đơng xót thương mà dường làm họ thêm thích thú Nhưng đến lần thứ ba, xuất Esmeralda, rẻ bước từ đám đơng hỗn loạn, tháo bình nước dây lưng nhẹ nhàng đưa sát vào đôi môi khô khốc kẻ khốn khổ Sau tiếng khóc đầu đời lần thứ hai Quasimodo khóc, khóc? Có lẽ giọt nước kẻ bất hạnh lần nhận ân huệ từ người khác Khơng có lấy thân phận xã hội ,dáng hình xấu xí đến mức dị dạng, Quasimodo tập trung thứ bất hạnh mà người có Thế “Con quái vật” rung chng nhà thờ đem lòng u Esméralda Điều tạo Thằng gù nhà thờ Đức Pari, Nxb Văn học, 2010, chín, II Gù, Chột, thọt, tr.470 10 tương phản mạnh mẽ cho nhân vật, đẹp đến mức phải u q, lại xấu xí đến mức khơng bình thường Quasimodo u Esméralda khơng sắc đẹp nàng, mà cử cao đẹp mà không khác, không người dân thành Paris đối xử với anh, cha ni đáng kính Ngay lúc anh bị thành phố Paris đối xử tù nhân, vật để thỏa mãn thú vui tra tấn, lúc Quasimodo chết khát, độc ác người Esméralda người trao cho sống Cô mang nước đến cho Quasimodo từ đó, giọt nước mắt Quasimodo chảy dài khn hình dị dạng báo hiệu hồi sinh phần người Cả đời Quasimodo sống im lặng, người bạn nhà thờ, tiếng chuông làm phải điết đôi tai, từ Esmeralda xuất Quasimodo biết khóc, biết nói, biết cười Esmeralda khiến trái tim Quasimodo loạn nhịp hiểu rõ với Esmeralda người bất thành nhân dạng “Cô thấy thiếu q đủ, phải khơng? Phải, điếc Tôi sinh Thật kinh khủng, khơng? Còn cơ, đẹp q” Quasimodo ý thức rõ tình yêu dành cho Esmeralda với anh tình yêu bắt đầu sai lầm, anh yêu tình u vơ vọng Tình u ngun nhân tất điều mà Quasimodo làm từ giải cứu Esmeralda, chăm sóc nàng cách tận tình, giấu nàng nhà thờ đến đẩy Frollo từ nhà thờ xuống đất ông người đẩy Esmeralda đến chết Hắn chấp nhận đánh đổi tất tồn trước để có khoảnh khắc sống thật với tình yêu Và đường mà lựa chọn từ đầu kết thúc tác phẩm Khi dám giết chết người cưu mang từ nhỏ, để giải thoát cho nàng Esmerald, tự giây phút ấy, kết thúc sống Tác phẩm kết thúc chi tiết “Khoảng mười tám tháng sau, hầm mộ lại mở ra, hai xương tìm thấy Khi người ta định gỡ chúng ra, xương Quasimodo liền tan thành bụi”4 Từ ta thấy tình u mà Quasimodo dành cho Esmeralda mà tình u đau khổ, vơ vọng Quasimodo dám ngắm nhìn nàng từ xa anh q xấu xí, qi dị sau hình hài kinh tởm lại tình yêu tuyệt đối, thánh thiện, khơng vụ lợi, sẵn sàng hy sinh người yêu Nếu mặt trời đem đến sống cho vạn vật với Quasimodo, Esmeralda mặt trời mang đến sống anh Để thứ kết thúc, Pari vương tiếng khóc, tiếng ốn hờn, gió buồn đến xác xơ lòng người Nhảy múa Esmeralda tơi! Thằng gù nhà thờ Đức Pari, Nxb Văn học, 2010, chín, III Điếc, tr.473 Thằng gù nhà thờ Đức Pari, Nxb Văn học, 2010, mười một, IV.Đám cưới Quasimodo, tr.639 11 Và hát tình ca em hát Tơi muốn em bên kia, nơi đất cát Chết em chết ngào Nhảy múa Esmeralda tôi! Và hát tình ca em hát Tơi ơm em cho bay xào xạc Nghĩa địa buồn, em ngủ thức canh Nhảy múa Esmeralda tôi! Và hát tình ca em hát Tơi muốn theo em, đến nơi vườn thơm ngát Chết em, với tôi, sống bắt đầu Bản dịch từ thơ: Danse mon Esmeralda (Paroles et Musique: Luc Plamondon, Richard Cocciante.1998) 2.1.2 Tình yêu Esmeralda – tình yêu mù quáng Người Phương Tây nhận định: Tình yêu đam mê, cuồng nhiệt, mù quáng, tượng trưng mũi tên Thần Cupid Điều cỏ vẻ với Esmeralda, nàng thiếu nữ xinh đẹp, thánh thiện, nàng lên tác phẩm hoa mọc từ “đám đông ngu muội” Esmeralda yêu yêu tim thể xác, nàng yêu đến mức thật mãnh liệt đáng thương Esmeralda khẳng định người Ai Câp cần tình u khí trời, có lẽ mà nàng say mê Phoebus đến điên dại, lần gặp nàng Phoebus “Cô Bohemieng duyên dáng ngồi dậy yên ngựa viên sĩ quan, hai tay vịn lên đôi cai chàng trai trẻ đam đăm nhìn chàng vài giây, vui sướng mặt tươi cười cứu giúp chàng cô”5 Esmeralda yêu man dại Phoebus từ lần gặp “Từ lâu em mơ tưởng sĩ quan cứu vớt đời Phoubus em, ơng người em mơ tưởng”, cận kề tình u Quasimodo – người sẵn sàng hy sinh tất cơ, nàng yêu Phoebus – vị sĩ quan quân đội trẻ trung đẹp trai quen thói đàn đúm, nhẫn tâm “Đứng lại! lũ khốn kiếp, thả đĩ cho tao” Thằng gù nhà thờ Đức Pari, Nxb Văn học, 2010, hai, IV.Những phiền toái theo đuổi người đàn đẹp qua phố vào buổi tối, tr.108 12 Phoebus xem Esmeralda điếm không không kém, nàng mực yêu đến phút cuối đời “Khơng, khơng, em khơng nghe anh nói đâu Anh có u em khơng? Em khơng nghe anh nói đâu Anh có u em khơng? Em muốn anh nói xem anh có u em khơng”, hay tay bị trói chặt nàng cố vươn phía Phoebus gọi tên hắn, nàng có biết chất tên sĩ quan ta kẻ đam mê xác thịt kim tiền tình yêu “Phoebus tới tỳ khủy tay vào lưng ghế tựa bị thê, vị trí thú vị mà mắt phóng đãng chàng nhìn thấy hở hang nơi cổ áo PhloDolit Cái cổ áo phanh thật lúc, để chàng nhìn thấy bao ngon lành, chúng khiến chàng đốn bao khác, làm Phoebus chống váng trước da óng mịn sa tanh, phải thầm nhủ: Không thể yêu khác ngồi người có nước da trắng!” Người Esmeralda yêu xác yêu say đắm, yêu dại khờ V.Huygo cho Esmeralda lựa chọn tình u cho việc chọn “một người đàn bình thường” điều khơng thể tránh khỏi, lại không đam mê với đẹp, hào nhống bên ngồi Suy cho lựa chọn cô lựa chọn tất yếu, tình u có mù qng, yêu lại không mù quáng, lại không bị cuống vào sóng tình mà đánh rơi lí trí chứ, Esmeralda đáng thương đánh trách Hãy nghĩ nàng nghĩ cô gái sống cho tình yêu mà cảm thương, thấu hiểu 2.2 Tình yêu xuất phát từ dục vọng, giả tạo 2.2.1 Tình yêu linh mục Frollo – tình yêu đầy dục vọng Frollo nhân vật phản diện tác phẩm, phó chủ giáo Nhà thờ Đức Cách sống khắc khổ bé “là đứa trẻ u buồn, nghiêm trang, đứng đắn, học chăm ngoan mau hiểu biết Chàng khơng hò hét lúc chơi, đua đòi nhậu nhẹt phố”7 đau khổ thất vọng với thứ tình cảm gian, ơng hăng say lao vào vòng tay khoa học, thí nghiệm thuật giả kim ông khiến ông sống tách biệt với người dân Paris, người vốn tin ông thầy phù thủy Giám mục Frollo người uyên bác, năm tháng say mê học tập nghiên cứu tách ông khỏi sống thường ngày, ông trở thành người lập, tài thiếu tình thương lòng nhân điều, kiềm nén nhân vật lớn có lẽ mà bắt gặp Esmeralda, nhu cầu tính dục ơng lại bộc phát, ông muốn chiếm đoạt nàng hết Frollo theo dõi Esmeralda biết Thằng gù nhà thờ Đức Pari, Nxb Văn học, 2010, tám, IV Ba trái tim người đàn ông cấu tạo khác nhau, tr.438 Thằng gù nhà thờ Đức Pari, Nxb Văn học, 2010, bốn, II.Clôđơ Phrôlô, tr.194 13 Esmeralda Phoebus có tình ý với Frollo ghen tuông điên cuồng nên sai người giết Phoebus hai người hẹn hò gặp sửa ân làm Phoebus chết Thực chất tình yêu mà Frollo Esmeralda chứa đầy dục vọng, ông ghen với Phoebus ghen tuông xuất phát từ tình u mà xuất phát từ thèm khát bị dồn nén lâu ẩn sâu vô thức ông Điệu múa say sưa phóng khống Esmeralda trước nhà thờ làm trỗi dậy người vị giám mục đam mê thể xác mãnh liệt Trong đoạn đối thoại với Esmeralda nàng bị tống giam ngục: - Ôi! Qn khốn nạn! ai? Ta có làm đâu? Sao lại thù ghét ta đến vậy? - Tôi yêu em! Linh mục kêu lên - Em nghe thấy chưa, tơi u em - u mà lạ vậy! - Tình yêu kẻ bị đọa đày Ta thấy rõ Frollo trỗi dậy mãnh liệt, ơng nói với Esmeralda “Xác thịt ta xúc động có bóng dáng đàn qua, ta thấy chân em nhảy múa kinh thánh” Frollo thoát ra, khơng lời chúa kiềm hãm người sống lâu hiu quạnh kiềm nén độ ông Flollo vốn phó giáo đức cao vọng trọng, tưởng vứt bỏ hết ham muốn người Thế tất bị phá vỡ lần ngài phi giáo chủ nhìn thấy Esméralda, gái ơng phải hạ bệ chúa để tôn vinh sắc đẹp cô: “Cô gái xinh đẹp đến mức Chúa phải yêu thích Đức Mẹ chọn làm mẹ muốn cô ta sinh cô ta xuất trước Chúa làm người”, khoảnh khắc mà Frollo: “ sửng sờ, say đắm, mê mẩn, để mặc việc ngắm em” Tình yêu giám mục Frollo tình yêu đầy dục vọng, suy cho tình u mà khơng có xem vào dục vọng, điểm khác biệt dục vọng Frollo q lớn, lấn áp lí trí, xóa nhòa đam mê khoa học ơng, vơ thức thứ phản ánh chất người nhất, vô thức Frollo thứ vô thức chứa đầy ham muốn tính dục, ơng muốn có Esmeralda để thỏa mãn phần “con” trỗi dậy người mình, tình u khơng đáng tơn trọng xét cho Frollo đáng thương người khơng có ham muốn, dục vọng ham muốn Frollo xuất phát từ dồn nén đến bách, không giao cảm với đời với người khiến ơng tự thu lại, sống giới có thân ông mà phần vô thức lớn dần theo thời gian điều dẫn đến hành động thiếu tính 14 người sau tất yếu Frollo hiến dâng tình yêu cho quỷ tình u ơng bao hàm đam mê tội lỗi 2.2.2 Tình yêu Phoebus – thứ tình yêu giả dối, dục vọng Phoebus Đại úy cung thủ ngự lâm quân Sau giải cứu Esmeralda khỏi vụ bắt cóc, trở nên say đắm anh, anh bị hấp dẫn Dù đính hôn với cô tiểu thư Fleur-de-Lys xinh đẹp hằn học, anh muốn qua đêm với Esmeralda bị ngăn lại Frollo đâm anh V Huygo xây dựng hình tượng nhân vật người hào hoa, điển trai có địa vị xã hội tâm hồn vô hời hợt, thực dụng, đam mê “xác thịt” không Frollo Bản chất người Phoebus tên điểu cán, lừa gạt, bên yêu thương Esmeralda đằng sau lại xem nàng điếm “Đếch làm sao! Đại úy lên, thít chặt thêm dây trói Cadimodo, giá tao giữ đĩ hay hơn”8 Hình ảnh Phoebus hồn tồn trái ngược với Quasimodo, Quasimodo với vẻ ngồi xấu xí tâm hồn tình yêu cao thượng, chân thành Phoebus người điển trai lại có tâm hồn đục tim dối lừa Đến bên Esmeralda, Phoebus cần thứ thể xác nàng “Bàn tay mơn trớn ôm ngang thân thon thả mềm mại, mắt sáng rực tất báo hiệu ngày Phoebus rõ ràng tiến tới phút mà Giuypite làm chuyện bậy bạ” Đọc đến độc giả thấy chất tình yêu Phoebus “tình yêu mua vui” thứ tình yêu vừa giả dối, vừa đớn hèn phản ánh rõ chất người Phoebus – người điểu cán, dục vọng đầy giả tạo * Tiểu kết: Tình yêu Frollo Phoebus chất, điều tình u liền với ham muốn tính dục người phải gánh chịu thứ tình yêu Esmeralda Tình u hai nhân vật đối lập hồn tồn với tình u Quasimodo Esmeralda – tình yêu họ tình yêu xuất phát từ tim chân thành, nghĩ đến người yêu mà cống hiến, che chở tin tưởng vào người yêu, tình yêu tình yêu đáng trân trọng, người Esmeralda mù qn tình cảm, người phụ nữ đặc biệt người phụ nữ rong rủi, sống chung với người ăn xin, trộm cắp ước mơ có người u hồn hảo, thiết nghĩ mong muốn đáng Esmeralda ln đeo bên bùa với lời nguyện cầu ước mơ không thành thực, điển hình mong muốn có tình yêu chân thành lại trở thành tình yêu vụ lợi Một vị linh mục sâu sắc đầy trí tuệ Thằng gù nhà thờ Đức Pari, Nxb Văn học, 2010, hai, IV Những phiền toái theo đuổi người đàn đẹo qua phố vào buổi tối, tr.108 Thằng gù nhà thờ Đức Pari, Nxb Văn học, 2010, bảy,VIII Ích lợi dãy cửa sổ mở sông, tr.385 15 bên ẩn tang thú dữ, thằng gù Quasimodo với ngoại hình xấu xí, bất thành nhân dạng lại có tình u đủ sức soi sáng xã hội Trung Cổ tối tâm, bề bộn chàng Phoebus điển trai, quyền chất lại người điểu cán, giả dối Thầy tu yêu nàng, sĩ quan yêu nàng, thằng gù xấu xí yêu nàng! Esmeralda người vơ hình chung lại thành mạng tình, nhân vật với kiểu tình u rơi vào xung đột khơng hồi kết Từ loại tình yêu làm cho tiểu thuyết Nhà thờ Đức Pari đa diện nhiều chiều đặc biệt V Huygo cho thấy góc cạnh khác tình u, bi kịch trái tim lấn át lí trí Tình u hờ hợt, mãnh liệt chứa đầy dục vọng giả gối thay đổi thứ vốn bình yên trước III KẾT LUẬN Nhà thờ Đức Pari thật kiệt tác nhân loại Viết lịch sử V.Hugo khơng đóng khung dĩ vãng, khơng quay lưng trước thực tế, vô trách nhiệm với đương thời Ông tố cáo tệ hại lạc hậu, man rợ để khẳng định văn minh, nhân đạo hăng hái đòi hỏi cải cách xã hội Bằng giọng điệu đặc biệt, V.Hugo thể triết luận sâu sắc, đơi lãng mạn có nụ cười giễu cợt đầy châm biếm, ông đưa Nhà thờ Đức Paris thành tiểu thuyết tiêu biểu văn học đại nói chung, văn học Pháp thân tác giả V.Hugo nói riêng Đặc biệt Nhà thờ Đức Pari ta thấy biển tình dậy sóng xoay quanh Esmeralda Cơ trung tâm, trục xuyên suốt làm nên tình truyện, Frollo, Quasimodo, Phoebus tất yêu cô theo kiểu riêng lại cô đáp theo cách riêng Nhưng suy cho khơng tình u dành cho Esmeralda sai trái, tội lỗi đáng trách tình u man dại dành cho Phoebus khơng phải tình u đáng lên án Bởi lẽ, kiểu tình yêu điều bất nguồn từ dồn nén từ thực, từ xã hội Khi người thiếu thốn điều họ tìm đến điều đó, tình u thế, họ bất lực trước thực nên tìm đến tình yêu, họ sống khao khát yêutình yêu chưa tồn vẹn, chưa hồn hảo thực chất phản ánh chân thật khao khát, ước mơ cháy bỏng nhân vật Không cách xây dựng kiểu tình yêu theo hai tuyến đối lập nhau, bên tình yêu xuất phát từ tim chân thành, tình u khơng điều kiện đặt cạnh bên tình yêu đầy dục vọng dối lừa Victor Huygo làm bật đặc trưng thi pháp chủ nghĩa lãng mạn thủ pháp đối lập Các nhân vật khơng đối lập ngoại hình, tính cách mà đối lập tình u, từ làm cho tranh xã hội Pháp thêm đa diện, nhiều chiều, nhân vật lên mảnh ghép tranh xám xịt thời Trung Cổ, đối lập tình u thắp sáng nên ước mơ đêm tối hiu quạnh tâm hồn nhân 16 vật thấp lên niềm tin vào tương lai vào xã hội tươi sáng chờ đợi phía trước TÀI LIỆU THAM KHẢO Tác phẩm Thằng gù nhà thờ Đức Bà, Nxb Văn học, 2010 Trần Thị Kim Cúc: Hình tượng nhân vật Quasimodo Nhà thờ Đức Pari, Đại học Tây Bắc, 2014 Nguyễn Thị Phương Duyên: Cái nghịch dị Nhà thờ Đức Pari, Đại học KHXH&NV, 2012 Võ Thị Hiền Ly: Bút pháp lãng mạn tiểu thuyết Nhà thờ Đức Pari, Đại học Vinh, 2011 Luanvan.com, Hình tượng nhân vật Esméralda tiểu thuyết Nhà thờ Đức Paris, http://luanvan.co/luan-van/hinh-tuong-nhan-vat-esmeralda-trong-tieuthuyet-nha-tho-duc-ba-paris-38512/ ivivi.vn, Nhà thờ Đức Paris - Victor Hugo, https://ivivi.vn/nha-tho-duc-bavictor-hugo soha.vn, Victor Hugo câu nói ‘để đời’ bậc thầy văn học Pháp, http://soha.vn/kham-pha/victor-hugo-va-nhung-cau-noi-de-doi-cua-bac-thayvan-hoc-phap-2015111110225877.htm bookaholic.vn, Nhà Thờ Đức Paris – Victor Hugo, http://bookaholic.vn/nha-tho-duc-ba-paris-victor-hugo.html ngaynay.vn, Mối tinh si đầy thống khố thằng gù Quasimodo tuyệt phẩm Nhà thờ Đức Paris, http://ngaynay.vn/the-gioi/moi-tinh-si-day-thongkho-cua-thang-gu-quasimodo-trong-tuyet-pham-nha-tho-duc-ba-paris20649.html 10 vi.wikipedia.org, Nhà thờ Đức Paris (tiểu thuyết), https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_th%E1%BB%9D_ %C4%90%E1%BB%A9c_B%C3%A0_Paris_(ti%E1%BB%83u_thuy %E1%BA%BFt) 17 ... Tác phẩm Nhà thờ Đức Bà Pari 1.2.1 Hoàn cảnh đời 1.2.2 Tóm tắt tác phẩm 1.2.3 Giá trị nội dung 1.2.4 Giá trị nghệ thuật Chương 2: CÁC KIỂU TÌNH U TRONG NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARI 2.1 Tình yêu xuất phát... loại phải thán phục, ngợi ca CHƯƠNG 2: CÁC KIỂU TÌNH YÊU TRONG NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARI 2.1 Tình yêu xuất phát từ tim chân thành 2.1.1 Tình yêu Quasimodo – tình u đau khổ, vơ vọng Quasimodo thằng... Thằng gù nhà thờ Đức Bà, Nxb Văn học, 2010 Trần Thị Kim Cúc: Hình tượng nhân vật Quasimodo Nhà thờ Đức Bà Pari, Đại học Tây Bắc, 2014 Nguyễn Thị Phương Duyên: Cái nghịch dị Nhà thờ Đức Bà Pari,
- Xem thêm -

Xem thêm: Các kiểu tình yêu trong nhà thờ đức bà Pari, Các kiểu tình yêu trong nhà thờ đức bà Pari, Bố cục đề tài, CHƯƠNG 2: CÁC KIỂU TÌNH YÊU TRONG NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay