Các kiểu tình yêu trong nhà thờ đức bà Pari

17 101 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:10

Có những tác phẩm dù có được ưa chuộng trong một khoảng thời gian nào đó nhưng sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng. Nhưng cũng có những tác phẩm vừa mới ra đời đã tìm được bến đỗ trong lòng người đọc, trở thành những tác phẩm kinh điển của cả thế giới. Để làm được điều này trước hết chính là cần đến tài năng và tấm lòng của người cầm bút. Victo Huygo là một người như thế, bằng bút lực nặng trĩu iu thương dành cho đời, cho người; Ông đã mang đến cho nhân loại những áng văn chan chứa tình yêu thương, lòng nhân đạo và một tình yêu thiết tha, bay bổng với cuộc sống. Trong số đó có quyển tiểu thuyết Nhà thờ Đức Bà Pari, quyển tiểu thuyết này đã mang đến vinh quan cho chính ông và để lại trong lòng độc giả nhiều xúc động. ... Tác phẩm Nhà thờ Đức Bà Pari 1.2.1 Hoàn cảnh đời 1.2.2 Tóm tắt tác phẩm 1.2.3 Giá trị nội dung 1.2.4 Giá trị nghệ thuật Chương 2: CÁC KIỂU TÌNH U TRONG NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARI 2.1 Tình yêu xuất phát... loại phải thán phục, ngợi ca CHƯƠNG 2: CÁC KIỂU TÌNH YÊU TRONG NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARI 2.1 Tình yêu xuất phát từ tim chân thành 2.1.1 Tình yêu Quasimodo – tình u đau khổ, vơ vọng Quasimodo thằng... Thằng gù nhà thờ Đức Bà, Nxb Văn học, 2010 Trần Thị Kim Cúc: Hình tượng nhân vật Quasimodo Nhà thờ Đức Bà Pari, Đại học Tây Bắc, 2014 Nguyễn Thị Phương Duyên: Cái nghịch dị Nhà thờ Đức Bà Pari,
- Xem thêm -

Xem thêm: Các kiểu tình yêu trong nhà thờ đức bà Pari, Các kiểu tình yêu trong nhà thờ đức bà Pari, Bố cục đề tài, CHƯƠNG 2: CÁC KIỂU TÌNH YÊU TRONG NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay