câu hỏi ôn tập quản trị cung ứng

15 33 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:08

1.Cung ứng trong nền kinh tế XHCN (kế hoạch hóa tập trung)CƯ chuyển thành cư vật tư kĩ thuật gồm NL, trang thiết bị,…2.Vật tư kĩ thuật đáp ứng ntnNVLmáy móc, thiết bị,… đảm bảo quá trình sxuất liên tục và có hiệu quả3.Mua hàng, thu mua, QTCƯ?mua hàng: gồm toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc mua NVL, máy móc, thiết bị, dịch vụ,… để phục vụ cho quá trình hoạt động của tổ chức (10)thu mua: là 1 hđ k thể thiếu trong chuỗi các hđ của logictics và chuỗi cư (or là hđ mua vật tư, mua hàng) (7)QTCƯ: là tổng hợp các hđ gồm hoạch định, tổ chức, thực hiện, kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hđ cư của DN nhằm đạt đc mục tiêu đã đề ra hiệu quả nhất (8)4.Cư vật tư nền kinh tế kế hoạch hóa của ai cho ai
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi ôn tập quản trị cung ứng, câu hỏi ôn tập quản trị cung ứng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay