Kịch tự sự gián cách

4 87 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:07

Với phương châm “Sân khấu tự sự không trình bày sự việc mà là bình luận sự việc”, Brecht đã tạo nên một hiệu quả gián cách có sức tác động lớn tới độc giả. Họ xem sân khấu kịch như là một cái gì đó rất khác lạ và nó có khả năng thể hiện cuộc sống đa chiều hơn.
- Xem thêm -

Xem thêm: Kịch tự sự gián cách, Kịch tự sự gián cách

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay