CẤP cứu cơ bản ở TRẺ EM

21 31 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:02

... sau lần thơng khí Kỹ thuật hồi sức tim phổi cho trẻ nhũ nhi trẻ nhỏ tóm tắt bảng 4.1 Bảng 4.1 Tóm tắt kỹ thuật cấp cứu trẻ em Trẻ nhũ nhi Trẻ nhỏ Trẻ lớn Trung gian Ngửa đầu 2 Bắt mạch Mạch cánh... giúp đỡ, phải liên lạc với trung tâm cấp cứu sau CPR phút Phải cấp cứu không ngừng trẻ có cử động thở Các nghiên cứu cấp cứu ngừng tim phổi người cấp cứu thực ép tim chậm nhẹ Vì vậy, ngày người... người cấp cứu khơng có hỗ trợ người phải tiến hành cấp cứu trước phút sau tự gọi điện thoại Trong trường hợp trẻ sơ sinh trẻ nhỏ, nhân viên cứu hộ bế đứa trẻ nơi để điện thoại tiếp tục làm cấp cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: CẤP cứu cơ bản ở TRẺ EM, CẤP cứu cơ bản ở TRẺ EM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay