XỬ TRÍ THOÁT MẠCH THUỐC điều TRỊ UNG THƯ

3 78 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:01

... dưỡng bác sĩ biết để xử trí Tài liệu tham khảo: “Hóa chất điều trị Ung thư GS.TS Nguyễn Bá Đức – Giám đốc Bệnh viện K mục Xử trí tác dụng phụ cấp điều trị hóa chất Ung thư “Chăm sóc điều trị... vùng thoát mạch) 1ml Hyaluronidase chia lần tiêm (mỗi lần 0,2ml) xung quanh vị trí mạch • Trường hợp hoại tử: + Rửa ổ hoại tử dung dịch sát trùng pha loãng (oxy già, NaCl 0,9%, Betadin) + Bôi thuốc. .. lại, với vesticant thư ng giải thành cách: khu trú trung hòa, HOẶC phân tán hòa lỗng Khu trú trung hòa: – Đắp lạnh để hạn chế lan rộng thuốc thông qua làm co mạch làm giảm hấp thu thuốc vào tế bào
- Xem thêm -

Xem thêm: XỬ TRÍ THOÁT MẠCH THUỐC điều TRỊ UNG THƯ, XỬ TRÍ THOÁT MẠCH THUỐC điều TRỊ UNG THƯ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay