De thi thu THPTQG nam 2018 THPT phan boi chau nghe an lan 1

17 58 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 14:56

... 1, m  D  m  Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Liên hệ mua file word:096.7979.369 Đáp án 1- C 2-D 3-D 4-D 5-D 6-D 7-D 8-B 9-D 10 -B 11 -C 12 -C 13 -A 14 -B... 21: Đáp án B Ta có lim y  lim x 1 x 1 x3 2 1  lim  , lim y  lim  x  mx   m  1, y 1  m  x 1 x 1 x 1 x   x 1 Hàm số liên tục x   lim y  lim y  y 1  m   x 1. .. a 13 2  SM  a; AM  a   a   3 3  S AEMI  1 4a a 13 26a EI AM   2 15 Câu 16 : Đáp án B Câu 17 : Đáp án D Câu 18 : Đáp án C x  1    x 17 x    x1   PT     log x  1
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu THPTQG nam 2018 THPT phan boi chau nghe an lan 1 , De thi thu THPTQG nam 2018 THPT phan boi chau nghe an lan 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay