DE KT 1 TIET SO PHUC

3 55 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 14:56

... Tính 1 + z1 z2 T = bốn nghiệm phương trình z4 - z2 - 12 = + i 2 D z = - - 3i thoả mản ( 1+ i ) z + 2z = + 2i z= z = Câu 13 Gọi z1, z2, z3, z4 T = T = B D T = - T = Câu 16 Nếu số phức z ¹ 1, ... B C Câu 17 Cho số phức z z =1 thoả mãn w= 1- z Câu 20 Cho số phức ảo Tính D thoả mãn A Tính z = 17 A B z = 10 z = 10 C D z = a + bi (a,b Ỵ ¡ ) Câu 18 Cho số phức thoả z + + i - z (1+ i ) =... + z + = Tính T = z12 + z22 + z1.z2 A C z + 2z - = D Câu 14 Biết hai số phức z2 = - + bi nghiệm phương trình z + z + = T = z1 = a + 3i nghiệm? A A Câu 15 Kí hiệu T = Tính T = z1 + z2 + z3 + z4
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KT 1 TIET SO PHUC , DE KT 1 TIET SO PHUC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay