De thi thu THPTQG PGSTS do ngoc thong de 4 file word co loi giai chi tiet

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 14:52

ĐỀ I ĐỌC HIỂU (3 điểm) Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu: Ta ghét tự học được: du lịch J.J Ru-xô V Huy-gô, hai văn hào Pháp ca tụng thú chơi J.J Ru-xô nói: "Lúc muốn đi, muốn ngừng ngừng, muốn vận động nhiều hay tuỳ ý Cái thích nhận xét, cảnh đẹp ngừng lại Chỗ tơi thấy thú tơi lại Hễ thấy chán tơi đi, tơi tuỳ thuộc tôi, hưởng tất tự mà người hưởng được” Còn V Huy-gơ viết: "Người ta tự chủ, tự do, người ta vui vẻ Người ta đi, người ta ngừng, người ta lại đi, khơng bó buộc, khơng ngăn cản” Cái thú tự học giống thú chơi Tự học du lịch, du lịch trí óc, du lịch say mê gấp trăm du lịch chân, du lịch khơng gian lẫn thời gian Những hiểu biết loài người giới mênh mông Kể hết vật hữu hình vơ hình mà ta thấy du lịch sách vở? (Theo Tự học - nhu cầu thời đại, Nguyễn Hiến Lê, Ngữ văn 11, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr 211 - 212) Câu 1: Câu nêu lên ý khái quát đoạn trích? Câu 2: Nêu tác dụng thao tác lập luận sử dụng đoạn trích trêm Câu 3: Dựa vào đoạn trích, giải thích tác giả lại cho rằng: "Ta ghét tự học được" Câu 4: Quan điểm: "Những hiểu biết loài người giới mênh mông." giúp anh/chị rút học cho thân? II LÀM VĂN (7,0 điểm) Câu 1: (2.0 điểm) Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày Suy nghĩ anh/chị y kiến tác giả nêu đoạn trích phân Đọc hiêu: Tự học du lịch, du lịch trí óc, du lịch say mê gấp trăm du lịch chân, du lịch không gian lẩn thời gian Câu 2: (5.0 điểm) Cảm nhận anh/chị đoạn thơ sau: Mình nhớ ta Mười lăm năm thiết tha mặn nồng Mình nhớ khơng Nhìn nhớ núi, nhìn sơng nhớ nguồn? Tiếng tha thiết bên cồn Bâng khuâng dạ, bồn chồn bước Ao chàm đưa buổi phân li Cầm tay biết nói hơm (Trích Việt Bắc - Tố Hữu, dẫn theo Ngữ văn 12, tập một, Sđd, tr 109) Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay GỢI Ý – HƯỚNG DẪN I ĐỌC HIỂU Câu 1: Câu văn nêu lên ý khái qt đoạn trích là: Ta khơng thể ghét tự học được: du lịch Câu 2: Thao tác lập luận sử dụng đoạn trích so sánh Tác dụng thao tác lập luận này: Sự giống tự học với thú chơi bộ, từ giúp người đọc thấy lợi ích tự học Câu 3: Tác giả cho rằng: "Ta ghét tự học được" vì: "Sự tự học" "du lịch" "du lịch trí óc, du lịch say mê gấp trăm du lịch chân, du lịch khơng gian lẫn thời gian", "Kể hết vật hữu hình vơ hình mà ta thấy du lịch Sách Vở" Câu 4: HS rút 01 học cho thân từ quan điểm tác giả "Những hiểu biết lồi người giới mênh mơng." Câu trả lời phải hợp lí, sức thuyết phục Tham khảo hướng trả lời sau đây: - Hiểu biết lồi người giới mênh mơng, đó, người phải nỗ lực học hỏi để nhiều tri thức cho thân - Hiểu biết lồi người giới mênh mơng Nó hứa hẹn nhiều thú vị để khám phá chiếm lĩnh Vì vậy, người phải chịu khó học hỏi để niềm vui, thú vị - Hiểu biết loài người giới mênh mông Hiểu biết người hữu hạn Vì thế, người cần phải khiêm tốn học hỏi không ngừng II LÀM VĂN Câu 1: HS viết đoạn văn nghị luận, khoảng 200 chữ theo cách diễn dịch, quy nạp tổng - phân - hợp ; Sử dụng thao tác lập luận số thao tác giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận, bác bỏ, ; lí lẽ dẫn chứng hợp lí, thuyết phục; đảm bảo quy tắc tả, dùng từ, đặt câu để trình bày suy nghĩ riêng theo hướng làm rõ khẳng định phủ định ý kiến: Tự học du lịch, du lịch triбс, du lịch say mê gấp trăm du lịch chân, du lịch không gian lẩn thời gian - Nếu lập luận theo hướng khẳng định ý kiến đúng, cần khẳng định tính chất "tự chủ, tự do", "khơng bó buộc, khơng ngăn cản" việc tự học Cần làm rõ nội dung ý kiến khẳng định theo hướng: Tự học tự tìm hiểu, khám phá chiếm lĩnh tri thức thiên nhiên, người, sống, Đó chơi vừa để giải trí vừa để thêm hiểu biết điều mà quan tâm Nhưng du lịch trí óc, qua Sách (khơng sách giáo khoa mà tất loại sách, truyện khác) Vì thế, người không du lịch mà quay q khứ đến tương lai, đến với miền xa xôi giới, khắc phục hạn chế Việc "du lịch chân" việc học qua sách giáo khoa nhà trường Nói Phan Kế Bính (1875 – 1921): "Ngồi xó nhà mà lịch lãm suốt hết nơi danh lam thắng cảnh thiên hạ; xem mảnh giấy mà tinh tường hết việc hay, việc dở gian, Sinh Ở Sau nghìn năm mà tựa hồ đối diện nghe tiéng bàn bạc người Sinh trước nghìn năm, nhờ văn chương cả" (trích Hán Việt văn khảo) - Nếu lập luận theo hướng phủ định ý kiến trên, cần nhấn mạnh: Đi du lịch giá trị riêng, hình thức học tập, học từ thực tiền sống Vì người du lịch trực tiếp nhìn ngắm cảnh vật, Sơng núi, mây trời, trực tiếp trải nghiệm cảm xúc giác quan, trực tiếp giao tiếp với người, cảnh vật từ mà hình thành kinh nghiệm, kĩ sống, biết vận dụng học, đọc sách vào tình sống thực Ngồi ra, thực tế khơng phải điều kiện để đọc sách - Nếu lập luận theo hướng vừa khẳng định vừa phủ định ý kiến cần kết hợp hai nội dung theo hướng tự học nhiều ưu điểm du lịch giá trị riêng Câu 2: Đề u cầu HS trình bày cảm nhận đoạn thơ đầu thơ Việt Bắc Tố Hữu thể trình bày theo định hướng sau: a) Giới thiệu vài nét tác giả tác phẩm - Tố Hữu nhà thơ trữ tình trị Đường đời, đường thơ Tố Hữu Song hành đường cách mạng dân tộc Với tác phẩm giàu chất trữ tình trị đậm đà tính dân tộc, Tố Hữu nhà thơ xuất sắc thơ ca cách mạng Việt Nam - Hoàn cảnh sáng tác: Việt Bắc địa vững cách mạng Việt Nam từ đầu năm 40 kỉ XX kết thúc kháng chiến chống thực dân Pháp Nơi đây, người dân Việt Bắc che chở, đùm bọc sát cánh bên đội, cán kháng chiến để giành bảo vệ độc lập dân tộc Sau chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, tháng 10 - 1954, người kháng chiến rời miền núi trở miền xi, Trung ương Đảng Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc lại thủ đô Tố Hữu số cán kháng chiến sống gắn bó nhiều năm với Việt Bắc, từ biệt chiến khu để xuôi Bài thơ viết hoàn cảnh chia tay lưu luyến - Đặc điểm nội dung nghệ thuật: Việt Bắc khúc hùng ca khúc tình ca cách mạng, kháng chiến người kháng chiến Thể thơ lục bát, kiểu kết cấu đối đáp, ngôn ngữ đậm chất ca dao – tất góp phần khắc sâu lời nhắn nhủ: uống nước nhớ nguồn, nhớ chiến khu Việt Bắc phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, ân nghĩa, thuỷ chung người kháng chiến b) Giới thiệu vị trí đoạn thơ phân tích: nằm phần đầu tác phẩm; nêu cảm hứng chủ đạo thơ: tiếng nói ân nghĩa thuỷ chung lòng tự hào người kháng chiến chiến khu Việt Bắc c) Phân tích đoạn thơ: Khi phân tích, cần làm rõ nét đặc sắc nghệ thuật (cách gieo vần, ngắt nhịp, dùng từ, sử dụng hình ảnh, chi tiết, biện pháp tu từ, ) để từ làm bật nội dung đoạn thơ Đoạn thơ lời đối đáp thứ "mình" "ta" - người người lại - Bốn câu đầu lời người lại Đó hai câu hỏi người dân Việt Bắc hướng cán bộ, đội kháng chiến – người trở với Hà Nội Với câu hỏi tu từ da diết, hình thức điệp từ ngữ, điệp cấu trúc, cách vận dụng tinh tế sáng tạo ca dao, tục ngữ dân gian , bốn câu thơ đầu thể ân tình sâu nặng đồng bào Việt Bắc với cán bộ, đội kháng chiến phút chia tay đầy lưu luyến Đó cảm hứng chủ đạo thơ - Bốn câu sau khúc dạo đầu cảm xúc chia tay để từ biết điêu chưa nói thô lộ, giãi bày Lời hỏi cớ gợi dẫn để mạch cảm xúc nhớ thương lòng người lên đường tn trào d) Nhận xét, đánh giá: - Bằng lối kết cấu đối đáp, cách xưng hơ - ta quen thuộc ca dao, tám câu thơ khúc dạo đầu đầy lưu luyến, bịn rịn, nặng tình nặng nghĩa người lại người Đó cảm hứng chủ đạo toàn thơ, thể tập trung nét đặc sắc nghệ thuật thơ - Thể nét tiêu biểu phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu, đoạn thơ nói riêng thơ Việt Bắc nói chung khơng xứng đáng đỉnh cao thơ Tố Hữu mà thành cơng xuất sắc thơ ca Việt Nam thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay ... kháng chi n chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, tháng 10 - 19 54, người kháng chi n rời miền núi trở miền xi, Trung ương Đảng Chính phủ rời chi n khu Việt Bắc lại thủ đô Tố Hữu số cán kháng chi n... Việt Bắc, từ biệt chi n khu để xuôi Bài thơ viết hoàn cảnh chia tay lưu luyến - Đặc điểm nội dung nghệ thu t: Việt Bắc khúc hùng ca khúc tình ca cách mạng, kháng chi n người kháng chi n Thể thơ lục... nghĩa thu chung lòng tự hào người kháng chi n chi n khu Việt Bắc c) Phân tích đoạn thơ: Khi phân tích, cần làm rõ nét đặc sắc nghệ thu t (cách gieo vần, ngắt nhịp, dùng từ, sử dụng hình ảnh, chi
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu THPTQG PGSTS do ngoc thong de 4 file word co loi giai chi tiet , De thi thu THPTQG PGSTS do ngoc thong de 4 file word co loi giai chi tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay