De thi thu THPTQG PGSTS do ngoc thong de 4 file word co loi giai chi tiet

5 35 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 14:52

... kháng chi n chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, tháng 10 - 19 54, người kháng chi n rời miền núi trở miền xi, Trung ương Đảng Chính phủ rời chi n khu Việt Bắc lại thủ đô Tố Hữu số cán kháng chi n... Việt Bắc, từ biệt chi n khu để xuôi Bài thơ viết hoàn cảnh chia tay lưu luyến - Đặc điểm nội dung nghệ thu t: Việt Bắc khúc hùng ca khúc tình ca cách mạng, kháng chi n người kháng chi n Thể thơ lục... nghĩa thu chung lòng tự hào người kháng chi n chi n khu Việt Bắc c) Phân tích đoạn thơ: Khi phân tích, cần làm rõ nét đặc sắc nghệ thu t (cách gieo vần, ngắt nhịp, dùng từ, sử dụng hình ảnh, chi
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu THPTQG PGSTS do ngoc thong de 4 file word co loi giai chi tiet , De thi thu THPTQG PGSTS do ngoc thong de 4 file word co loi giai chi tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay