de minh hoa thptqg nam 2017 mon van de so 8 file word co loi giai

10 10 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 14:52

ĐỀ SỐ Phần I Đọc hiểu (3 điểm) Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu: Một tư tưởng chuẩn bị cho tương lai vững bền phải bắt đầu làm điều trước, để đón nhận sống chân lí Trồng xanh lẽ sống không công việc mà triết lí nảy sinh từ phát triển cho nghiệp dân tộc Bác thể tư tưởng cách giản dị phát động “Tết trồng cây” rằng, vừa ăn quả, vừa hoa, vừa làm cột nhà Thêm nữa, Người tơ đậm cho tương lai môi trường sống; phong cảnh nước ta ngày tươi đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn, gỗ đầy đủ Điều góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống dân tộc ta [ ] Tư tưởng Bác Hồ ngày sâu sắc đuốc đường cho tương lai dân tộc ta nhiều lĩnh vực kinh tế khác Nếu điểm lại vụ cháy rừng, hay trận lũ lụt liên tiếp xảy vùng cao, thấy triết lí Bác “Tết trồng cây” thấu tình đạt lí Sự hối hận trở nên muộn màng người triệt phá rừng Bọn lâm tặc kẻ tội đồ cần phải trừng phạt Nhưng người khơng trách nhiệm với xanh, cánh rừng trở nên đồng phạm phá hoại màu xanh tàn phá sống Mỗi xanh bị đốn chặt tội ác Hạ sát thiên nhiên đế lại hậu lâu dài Và máu người lại đổ xuống Mạng người lại bị vùi lấp lũ tràn bất ngờ hay trận lở núi ập xuống đem lại tai họa khó lường (Chung Tử, 55 mùa xuân “Tết trồng cây”, số Xuân Ất Mùi tạp chí Tri thức Thời đại, 1+2/ 2015) Câu 1: Đoạn trích nhắc đến hoạt động đẹp dân tộc ta Bác Hồ phát động? Câu 2: Đoạn trích triển khai thành hai luận điểm Hãy hai luận điểm Câu 3: Đoạn thứ hai nhắc nhở người học gì? Câu 4: Chỉ mối quan hệ hai câu văn sau: Bọn lâm tặc kẻ tội đồ cần phải trừng phạt Nhưng người khơng trách nhiệm với xanh, cánh rừng trở nên đồng phạm phủ hoại màu xanh tàn phá sống chỉnh Phần II Làm văn (7 điểm) Câu (2 điểm): Cuộc sống nguyên liệu thô, nghệ nhân Nhào nặn nên tác phẩm tuyệt đẹp hay vật xấu xí tất đểu nằm tay Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ anh/chị ý kiến Câu (5 điểm): Nhân đạo hai cảm hứng xuyên suốt văn học Việt Nam Cảm hứng nhân đạo văn học từ 1930-1945 giống khác văn học từ 1945-1975? Qua việc phân tích chứng minh qua hai truyện ngắn Chí Phèo Nam Cao (Ngữ văn 11, Tập 1) Vợ chồng A Phủ Tơ Hồi (Ngữ văn 12, Tập 2) GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) Phần I Đọc - hiểu Câu 1: Hoạt động Bác Hồ phát động đề cập đến đoạn trích “Tết trồng cây” Câu 2: Hai luận điểm đề cập đến đoạn trích là: - Nguyên nhân Bác phát động “Tết trồng cây” với lợi ích việc trồng xanh phát triển nghiệp dân tộc ta - Chỉ thực trạng rừng hậu việc chặt phá rừng, từ lên tiếng cảnh tỉnh người phải bảo vệ rừng Câu 3: Đoạn trích thứ hai mục đích nhắc nhở người cần phải bảo vệ rừng thiếu rừng, người phải gánh chịu nhiều hậu nghiêm trọng Đó việc “tàn phá sống mình”, hậu khơng diễn thời mà ảnh hưởng lâu dài đến mai sau (“những lũ tràn bất ngờ hay trận lở núi ập xuống”) Câu 4: Hai câu văn sử dụng từ “nhưng” để kết nối quan hệ Thông thường, từ “nhưng” biểu thị quan hệ tương phản, nhiên trường hợp “nhưng” biểu thị ý bổ sung, bổ trợ ý câu thứ (Bọn lâm tặc kẻ tội đồ cần phải trừng phạt) cho câu thứ hai (Nhưng người khơng trách nhiệm với xanh, cánh rừng trở nên đồng phạm phá hoại màu xanh tàn phá sống mình) Phần II Làm văn (7 điểm) Câu (2 điểm): Yêu cầu hình thức: - Viết 01 đoạn văn, khoảng 200 từ - Trinh bày mạch lạc, rõ ràng, khơng mắc lỗi tả, dùng từ, đặt câu, Yêu cầu nội dung: - Giải thích + Cuộc sống ngun liệu thơ: Cách nói hình ảnh để bộn bề phức tạp sống: thuận lợi khó khăn, tốt đẹp ác xấu, bình lặng bão giông + Nghệ nhân: người tài năng, tâm huyết đạt đến độ tinh tuý công việc + Nhào nặn nên tác phẩm tuyệt đẹp hay vật thể xấu xí tất nằm tay chúng ta: Từ nguyên liệu sống người tạo nên tác phẩm đời Ý câu: Câu nói khẳng định đề cao vai trò định cá nhân sống Chính thái độ sống, lực sống thân làm nên giá trị, ý nghĩa sống người Phân tích, bình luận ý kiến + Khẳng định: Đây quan điểm sống tích cực, mạnh mẽ sâu sắc + Cuộc sống ln mang bộn bề, phức tạp, sống cách chủ động tích cực, biết gạn lọc xấu, tận dụng phát huy điều tốt đẹp, biến khó khăn, thử thách thành hội ta tác phẩm đời thật tuyệt đẹp + Nếu bng xi phó mặc, bị động đế sống trôi đi, tác phẩm đời chi vật thể xấu xí Bài học nhận thức hành động + Nhận thức rõ việc “chỉ thân tạo số phận cho mình”, cá nhân người nhân tố định đến sống thế, thân người phải khơng ngừng nỗ lực phấn đấu hồn thiện thân + Mỗi người phải chủ động trang bị kiến thức, rèn luyện cách sống lĩnh, lí tưởng, ước mơ Hãy cố gắng trở thành nghệ nhân chuyên tâm tài hoa để làm nên tác phẩm tuyệt đẹp cho đời + Lên tiếng phê phán thái dộ sống hưởng thụ, ỷ nại, chờ đợi người khác ban phát cho Câu (5 điểm): Mở - Tư tưởng nhân đạo vốn nguồn mạch xuyên suốt văn học Việt Nam Tùy theo giai đoạn văn học mà giá trị cách thể khác Chí Phèo Nam Cao Vợ chồng A Phủ Tơ Hồi hai tác phẩm tiêu biểu cho giá trị Chí Phèo Nam Cao Vợ chồng A Phủ Tơ Hồi hai tác phẩm thấm đẫm tinh thần nhân đạo Nếu Nam Cao đau đáu số phận bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người Chí Phèo, số phận hẩm hiu người nông dân bị đẩy vào đưòng bần tha hóa Tơ Hồi lại trăn trở khuôn nguôi đời khổ đau nhân vật Mị A Phủ bị gia đình thống lí Pá Tra áp bức, bóc lột cướp đoạt quyền sống Thơng qua mảnh đời đó, nhà văn thể lòng xót thương, chia sẻ với bi kịch người nông dân đồng thời lên tiếng tố cáo lực phong kiến đă trà đạp, cướp quyền sống người Nhưng cao đề cao, trân trọng với vẻ đẹp, phẩm chất tốt đẹp người họ niềm tin vào đổi thay xã hội nhà văn Đó cội rễ, mạch nguồn sâu xa giá tinh thần nhân đạo chân Thân - Giới thuyết khái niệm: giá trị nhân đạo + Chủ nghĩa nhân đạo tác phẩn bắt nguồn từ truyền thống nhân đạo người Việt Nam Nó xun suốt q trình lịch sử văn học, từ cội nguồn văn học dân gian đến văn học đại + Theo Từ điển tiếng Việt giá trị nhân đạo giá trị tác phẩm văn học chân chính, tiếng nói tố cáo lực chà đạp lên quyền sống người, niềm cảm thông sâu sắc nhà văn nỗi đau người; khẳng định, đề cao người mặt: phẩm chất, tài năng, khát vọng chân quyền sống, quyền hạnh phúc, quyền tự do, quyền cơng lí, nghĩa niềm tin vào khả vươn dậy người hoàn cảnh khốn Nói cách khác, chất tinh thần nhân đạo thái độ, cảm xúc nhà văn trước thực + Văn học Việt Nam từ xưa đến coi trọng nội dung nhân đạo xem chuẩn mực sáng tác văn học Nhìn chung từ năm 1930 năm 1975, văn học nước ta đứng trước nhiều bão táp lịch sử, chiến tranh trường kì đổi thay chế độ xã hội nên giai đoạn, cảm hứng nhân đạo lại biểu giống khác Và giá trị nhân đạo năm 1930-1945 thể rõ nét truyện ngắn Chí Phèo Nam Cao Vợ chồng A Phủ Tơ Hồi - Khái qt giá trị nhân đạo hai tác phẩm: + Trong Chí Phèo Nam Cao: ++ Tư tưởng nhân đạo Nam Cao thể tác phẩm lòng nhân hậu, chan chứa yêu thương người nghèo khổ bị áp bức, bị khinh miệt xã hội +++ Ơng ln trăn trở trước vấn đề nhân phẩm người bị chà đạp, đau đớn trước tình trạng xã hội đọa đày người nghèo đói, vùi dập ước mơ, lẽ sống cao đẹp, làm chết mòn đời sống tinh thần, chí hủy hoại thân xác, nhân cách +++ Cả đời lao động nghệ thuật, Nam Cao phấn đấu không mệt mỏi lí tưởng nhân đạo Ơng quan niệm, khơng tình thương đồng loại khơng đáng gọi người ++ Tư tưởng nhân đạo sâu sắc thể truyện ngắn Chí Phèo bi kịch người nông dân hiền lành, nhẫn nhục bị xã hội chà đạp tàn nhẫn, vùi dập vào cảnh nghèo đói, bị xua đi, cự tuyệt, bị đẩy vào đường bần cùng, tha hóa +++ Viết đau khổ nhân vật Chí, Nam Cao kết án đanh thép xã hội tàn bạo hủy diệt nhân cách người, đẩy người đến bước đường kết thúc đời bế tắc, bi kịch +++ Điều mẻ tư tưởng nhân đạo Nam Cao tìm tòi, sâu vào đời sống nội tâm nhân vật, phát khẳng định nhân phẩm, chất lương thiện họ, họ bị cướp hình hài, nhân phẩm + Trong Vợ chồng A Phủ Tơ Hồi: ++ Kể tội ác cha thống lí Pá Tra Mị A Phủ, Tơ Hồi tố cáo tàn bạo giai cấp thống trị miền núi người nghèo khổ ++ Kể thân phận nô lệ, bị áp bức, chà đạp đến cực Mị A Phủ, nhà văn bày tỏ niềm thương cảm sâu sắc với khổ đau bất hạnh họ ++ Nhà văn sâu, tìm hiểu, khám phá, trân trọng khát vọng sức sống tiềm tàng Mị A Phủ Đó ngợi ca phẩm chất tốt đẹp người lao động ++ Nhà văn đồng tình với tinh thần đấu tranh Mị A Phủ tin tưởng hướng tốt đẹp dành cho nhân vật - Điểm gặp gỡ hai tác phẩm: + Cả Nam Cao Tơ Hồi chung điểm nhìn Đó họ nhìn thấy nỗi đau người bị áp bức, bị bóc lột, bị chà đạp, bị lăng nhục Đó người nông dân nghèo khổ chế độ cũ ++ Nam Cao đại diện xuất sắc trào lưu thực phê phán Ơng ln tâm niệm “đứng lao khổ để nhìn phía lao khổ” nhân vật ông lên rõ từ cảm thơng, đồng cảm Trước nhiều ngộ nhận cho rằng, Nam Cao bôi nhọ danh dự người nơng dân xây dựng họ qua hình tượng Chí Phèo Thị Nở Bởi người xấu đến ma chê, quỷ hờn kẻ mang dáng hình quỷ thể thấy, nhận xét vội vàng, chủ quan nguồn tha hóa rằng, người nơng dân Chí Phèo vốn tính hiền lành lương thiện thực tủi cực, tối tăm, mà họ lại nạn nhân xã hội, trở thành người tha hóa tuyệt vọng Chí Trong câu chuyện này, Nam Cao tái trọn vẹn đời Chí Phèo để đồng cảm thấu hiểu cho bi kịch mà Chí Phèo phải trải qua Hắn bước vào tác phẩm từ lò gạch cũ với tính hiền lành, lương thiện nhà tù thực dân tầng lớp thống trị phong kiến cướp tất Xót xa chúng cướp giá trị người thân hình nhân tính Cuộc đời số tròn trĩnh Từ anh canh điền lương thiện, Chí biến thành kẻ lưu manh, quỷ làng Vũ Đại Không thế, nhân tính bị tha hóa, Chí trở thành quỷ dữ: “đạp đổ cảnh yên vui, làm chảy máu nước mắt người dân lương thiện” Và thế, Chí Phèo dấn thân vào đường tha hóa, bước một, bị khước từ quyền làm người với vết sẹp dày lên theo năm tháng với nghề rạch mặt ăn vạ trở thành tay sai cho Bá Kiến - cơng cụ đòi nợ th ++ Sự xuất thiện Thị Nở lòng yêu thương, trân trọng nhà văn sau đêm chung chạ với Thị khiến Chí thức tỉnh, khát khao hồn lương, khát khao “làm hòa với người” Nhưng xã hội đầy rẫy bất cơng định kiến ước mơ Chí mãi bị vùi dập lãng quên để cuối Chí Phèo phải chết tức tưởi ngưỡng cửa trờ Câu hỏi kết lại tác phẩm “Ai cho tao lương thiện” niềm day dứt Chí, Nam Cao, nỗi đau thân phận người ++ Miêu tả Thị Nở trêu đùa tạo hóa: xấu, nghèo, dở dòng giống mả hủi, Nam Cao thể niềm cảm thông sâu sắc mảnh bất hạnh, thiếu nhan sắc chịu nhiều thiệt thòi Nhưng đằng sau hình hài xấu xí Thị Nở ước mơ chất người Thị biết mơ hạnh phúc gia đình hay hạnh phúc làm thay đối Thị t phụ nữ ngẩn ngơ để Thị biết ngượng ngùng nghĩ hai từ “chồng vợ” Rõ ràng người hồn chỉnh cho dù tạo hóa khơng cho Thị tài sản mà người phụ nữ đáng hưởng bù lại vẻ đẹp tâm hồn trở thành cứu cánh cho Thị Chúng ta khơng chi đồng cảm mà trân trọng Thị Nở biểu tượng sáng ngời chủ nghĩa nhân đạo ngòi bút Nam Cao ++ Ở Vợ chồng A Phủ, Tơ Hồi lại dành tình yêu thương, đồng cảm sâu sắc với số phận người lao động nghèo miền núi Mị A Phủ Toàn câu chuyện đời Mị A Phủ gọi tên Hồng Ngài Họ đại diện tiêu biểu cho vẻ đẹp người miền núi song nạn nhân tiêu biểu bàn tay thống trị dã man bọn chúa đất ++ Với Mị vốn gái trẻ trung, xinh đẹp, yêu đời nhiều khát khao Mị ý thức mình, lòng hiếu thảo nợ truyền kiếp cha mẹ mà phải chấp nhận trở thành dâu gạt nợ cho nhà thống lí Và làm dâu nhà thống lí lần đời bị đày đọa nỗi cay cực đến khốn Mị phải lao động vất vả quanh năm suốt tháng đầy khổ nhục “hơn trâu ngựa”, phải chịu trận đòn dã man A Sử, chí vơ tâm trói đứng vào cột đêm tình mùa xn Tất điều cộng với thống trị thần quyền làm cho Mị tê liệt ý thức sống, sống cơng cụ lao động biết nói, Mị chấp nhận số phận nô lệ nhà Pá Tra “lầm lũi rùa ni xó cửa” biết “chờ ngày chết rũ xương thôi” ++ Nhà văn đau đớn trước số phận A Phủ bị đánh đập buổi xử kiện bất công mà người kiện lẫn người xử kiện gia đình nhà thống lí A Phủ giống Mị, từ đời chàng trai tự do, lĩnh, anh không chốn khỏi vòng quay khắc nghiệt số phận A Phủ phải làm người gạt nợ nhà thống lí Pá Tra mang thân phận kẻ tơi đòi Khi tái điều này, Tơ Hồi thể lòng xót thương đến với cảnh đời lầm lũi, khốn khổ người nông dân vùng cao Hồng Ngài + Thương xót trước số phận chịu nhiều bi kịch người nông dân, Nam Cao Tơ Hồi cất lên tiếng nói tố cáo, lên án lực bạo tàn gây dau khổ cho người: ++ Không dừng lại thấu hiểu, cảm thơng mà ngòi bút nhân đạo Nam Cao bênh vực cho người nơng dân, đấu tranh với tầng lóp thống trị phong kiến hủ tục xã hội người Thị Nở, Chí Phèo nạn nhân xã hội đương thời mà Chí Phèo tiêu biểu Nhân vật bị cướp phần người phần thân hình nhà tù thực dân, bị bàn tay thống trị phong kiến cuớp phần người nhân tính cuối định kiến xã hội, hủ tục phong kiến chặn đứng đường hồn lương Chí Vì vậy, ngòi bút Nam Cao lên tiếng đấu tranh gay gắt với lực hủy diệt quyền người người ++ Trong Vợ chồng A Phủ, Tơ Hồi lên án giai cấp thống trị, bọn chúa đất miền núi mà tiêu biểu cha thống lí Pá Tra Chúng bóc lột người lao động cách cho vay nặng lãi lợi dụng sức lao động người Mị làm dâu gạt nợ cho nhà thống lí A Phủ chịu chung số phận đó: người gạt nợ Chính bạo tàn thống trị, mà bọn chúa đất hủy diệt ý thức tự người nông dân Mị gái khát khao yêu đời trờ thành lầm lũi, ý thức thời gian Còn A Phủ trước nhà thống lí chàng trai tự gan thong trị cường quyền thần quyền, anh trở nên cam chịu chấp nhận số phận nô lệ nhà thống lí + Bằng lòng nhân đạo cao cả, tình yêu thương dành cho số phận nhỏ nhoi, Tơ Hồi Nam Cao khám phá, trân trọng nâng niu vẻ đẹp khát vọng thầm kín người nơng dân Đồng thời hai nhà văn đồng tình với ước mơ, nguyện vọng đáng người, khát khao đối thay số phận họ ++ Ở Chí Phèo, Nam Cao phát bên sâu thẳm quỷ anh Chí hiền lành, lương thiện Hắn hiền đất, lòng tự trọng, biết “nhục thích” bị bà Ba bắt bóp chân “mà bóp lên trên” Cuộc gặp gỡ với Thị Nở làm đổi thay nhận thức số phận Chí Phèo Khi u thương, chăm sóc, phần Người sót lại người Chí đă đánh thức Chí tĩnh táo để nhận sang đến dốc bên đời mà bơ vơ, nghĩ tương lai già, đói, độc mà sợ Hắn nhận hương sắc âm sống “tiếng chim hót ngồi vui vẻ quá, tiếng gõ mái thuyền đuổi cá, tiếng bà chợ về” để giấc mơ thời trai trẻ lại sống dậy, Chí ước mơ sống gia đình “chồng cuốc mướn cày thuê, vợ nhà dệt vải ” Chí biết xúc động thấy Thị Nở chăm sóc cho mà bát cháo hành thân câu chuyện cổ tích Nó mộc mạc, bình dị kì diệu biết bao, làm thức tỉnh phần Người bị khuất nấp lâu dáng hình quỷ dữ, làm cho Chí khát khao sống Chí muốn yêu thương, làm nũng với Thị Nở với mẹ điều quan trọng nhận làm hòa với người khát khao sống lương thiện Như vậy, tình thương giá trị thật thiêng liêng, cứu rỗi thức tỉnh Chí Phèo, đánh đổ bình phong vơ hình quyền lực chiến thắng bạo tàn nhà tù thực dân bàn tay tàn độc Bá Kiến ++ Vợ chồng A Phù không câu chuyện đơn số phận, đời người Mèo Tây Bắc mà thơng qua Tơ Hồi lên tiếng ngợi ca, trân trọng vẻ đẹp thiêng liêng tâm hồn họ: Mị A Phủ +++ Cuộc đời dâu gạt nợ mang tên MỊ chồng chất bất hạnh, cay cực khổ đau phải mang thân để đánh đổi nợ truyền kiếp cha mẹ, phải sống tủi nhục thân trâu ngựa nhà thống lí Pá Tra bên tâm hồn tốt lên vẻ đẹp đáng đề cao Đó tâm hồn trẻ trung, yêu đời khao khát tự Mi xinh đẹp lại thơi sáo hay, biết người mê ngày đêm thổi sáo theo Mị Trong tâm hồn sức sống tiềm tàng, mãnh liệt Đã bao mùa xuân trôi qua, bao lần Mị lên nương phá rẫy, dù làm việc cúi mặt, mặt buồn rười rượi Tưởng rằng, sức sống cạn kiệt theo năm tháng mùa xuân Hồng Ngài năm với bơng bí đỏ, váy hoa xòe tiếng sáo gọi bạn làm thức tỉnh ý thức sống người Mị Quá khứ ùa về, sức sống bùng lên mãnh liệt, Mị nhận thấy trẻ, muốn chơi sống theo tiếng gọi nơi tim chứa chan tình yêu Chính từ giây phút ý thức trở lại đó, Mị vượt qua nỗi sợ hãi, đồng cảm với số phận khốn mình, cởi trói cho A Phủ để giải thoát cho giải cho Mị +++ Còn A Phủ lại vẻ đẹp lĩnh, gan Dù xuất phát đứa trẻ mồ côi lớn lên A Phủ sống phóng khống, u đời, ham thích tự khơng chịu luồn cúi trước quyền lực +++ Cho dù vòng quay số phận khác trái tim Mị A Phủ chung nhịp đập họ khát vọng giải phóng Những ngày tủi cực nhà thống lí, họ mang thân phận nô lệ, sợ ma nhà Pá Tra “nhận mặt mình” Tưởng chừng họ đầu hàng trước số phận ranh giới sống chết mong manh sống họ trỗi dậy mạnh mẽ Vượt qua nỗi sợ hãi, họ bỏ trốn khỏi Hồng Ngài Đó ước mơ giải phóng, để xuống Phiềng Sa họ trở thành vợ chồng tham gia cách mạng - Sự khác biệt: + Ở Chí Phèo, Nam Cao nhìn người nơng dân Chí Phèo, Thị Nở nạn nhân, sản phẩm hoàn cảnh xã hội thực dân phong kiến Mặc dù đồng cảm khát khao thay đổi số phận cho người nông dân khốn cùng, người đáy xã hội, bị bóc lột, chịu nhiều bất công cuối tác giả đành bất lực Kết thúc tác phẩm chấm dứt đột ngột mối tình Chí - Thị, chết đau đớn Chí Phèo tuyệt vọng, quẩn quanh, bế tắc hành trình đổi thay số phận người nông dân nhà văn + Ở Vợ chồng A Phủ, Tơ Hồi nhìn người lao động miền núi Tây Bắc khơng phải nạn nhân hồn cảnh mà người khả cải tạo hồn cảnh Đồng tình với khát vọng đổi thay số phận họ, quan trọng hơn, Tơ Hồi đường tất yếu họ cần phải khẳng định khả giác ngộ cách mạng họ, tin vào khả tự giải phóng họ Mị A Phủ giải thoát cho nhau, tới Phiềng Sa trở thành du kích - Thơng qua việc phân tích hai tác phẩm trên, ta thấy giá trị nhân đạo trước sau năm 1945 vừa thống vừa điểm riêng biệt + Điểm chung: ++ Đồng cảm, chia sẻ với số phận bất hạnh với số phận chịu nhiều bất hạnh, khố cực ++ Tố cáo, lên án lực bạo tàn gây đau khổ cho người ++ Trân trọng, ca ngợi vẻ đẹp, ước mơ sáng giản dị người + Điểm khác biệt: ++ Văn học 1930 -1945 coi người nạn nhân hoàn cảnh, nhà văn khao khát đổi thay số phận người bất lực (Mở đầu kết thúc Chí Phèo hình ảnh lò gạch cũ: vòng quẩn quanh, bế tắc) ++ Văn học 1945 - 1975: đề cao vai trò người, tin vào người khả cải tạo thực thay đổi số phận bàng đường đấu tranh cách mạng + Lí giải nguyên nhân khác biệt: ++ Các nhà văn giai đoạn 1930- 1945 (chủ yếu nhà văn thực phê phán) mang ý thức hệ tư sản, tiểu tư sản, hầu hết chưa tham gia cách mạng nên nhìn thấy tác động chiều hoàn cảnh người, nhìn người thực khách quan phần bi quan, bế tắc ++ Do hạn chế khách quan từ hoàn cảnh lịch sử ++ Các nhà văn giai đoạn 1945-1975, họ người chiến sĩ cách mạng, họ trực tiếp tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu, giác ngộ thấm nhuần cao độ lí tưởng cộng sản nên tinh thần lạc quan, thấu suốt tương lai c Kết luận - Cảm hứng nhân đạo nguồn mạch xuyên suốt tiến trình văn học Việt Nam Tuy điểm gặp gỡ thời kì chi phối từ hồn cảnh khách quan nhân tố chủ quan khác nên tồn đặc điểm riêng - Nhưng giống khác giai đoạn văn học tạo nên phong phú, đa dạng cho văn học Việt Nam bình diện nội dung tư tưởng Và Chí Phèo Nam Cao Vợ chồng A Phủ Tơ Hồi minh chứng sinh động cho đa dạng Với mạch nguồn nhân đạo vững chắc, Nam Cao Tô Hồi với tác phẩm hai ơng sức sống lâu bền lòng bạn đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: de minh hoa thptqg nam 2017 mon van de so 8 file word co loi giai , de minh hoa thptqg nam 2017 mon van de so 8 file word co loi giai , GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay