de minh hoa thptqg nam 2017 mon van de so 45 file word co loi giai

8 10 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 14:50

ĐỀ SỐ 45 Phần I Đọc hiểu (3 điểm) Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu: Nước tạo nên di chuyển Và di chuyển theo cách thể để mặc cho thuyền ta mỏng tre tự bập bềnh lên xuống theo triều; thả trơi theo chiều gió, theo dòng chảy quanh co phức tạp đảo; thong thả khua khẽ mái chèo mà lướt đi; trượt nhẹ êm đềm sóng; nhanh tay chút để tạo cảm giác xê dịch thốt; bơi nhanh băng thuyền buồm, nhanh thuyền máy, bay sóng vun vút đảo ca nơ cao tốc; thả trộn với Nước này, mà thể, người hành tùy hứng, lúc lúc dừng, lúc nhanh lúc chậm, lúc tiến lúc lùi, thắng hay quanh co, lao quảng trống hay len lỏi qua khe hạp đảo đả (Theo Nguyên Ngọc, Hạ Long - Đá Nước, Ban quản lí vịnh Hạ Long, 2002) Câu Đoạn văn viết phương thức biểu đạt nào? Tại anh (chị) lại nhận điều đó? Câu Chỉ phân tích phép liên kết đoạn văn trên? Câu Phân tích ngắn gọn tư tưởng đoạn trích đoạn văn ngắn khoảng 100 từ phương thức diễn dịch Câu Chỉ từ ngữ thuộc trường từ vựng đoạn trích (tự chọn trường từ vựng) Phần II Làm văn (7 điểm) Câu (2 điểm): Đừng oán ta không ai, người không ta vô sổ Đừng khoe ta giỏi người khác, người giỏi ta nhiều Muốn cầu tiến người, đời phải biết nhìn phía trước, nhìn xuống ta thấy người, nhìn lên ta số khơng vĩ đại Hãy bình luận ý kiến đoạn văn khoảng 200 từ Câu (5 điểm) Nguyễn Tuân nhà văn biết quỷ trọng nghề nghiệp Đối với Ơng, nghệ thuật hình thái lao động nghiêm túc, chí “khổ hạnh” ông lấy đời cầm bút nửa kỉ để chứng minh cho quan niệm (Ngữ văn 12 Nâng cao) Bằng hiểu biết tùy bút Người lái đò sơng Đà (Nguyễn Tn), làm sáng tỏ ý kiến GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) Phần I Đọc hiểu (3 điểm) Câu 1: Phương thức biểu đạt đoạn trích thuyết minh Dấu hiệu nhận phương thức biểu đạt thuyết minh: - Thể hiểu biết người viết đối tượng thuyết minh cảnh đẹp Hạ Long với việc cung cấp cho người đọc tri thức mặt khác đối tượng nước Hạ Long việc tạo nên cảnh đẹp nơi này: thể để mặc cho thuyền ta mỏng tre tự hập bềnh lên xuống theo triều; thả trơi theo chiều gió, theo dòng chảy quanh co phức tạp đảo; thong thả khua khẽ mái chèo mà lướt đi; trượt nhẹ êm đềm sóng; nhanh tay chút để tạo cám giác xê dịch thốt; bơi nhanh thuyền buồm, nhanh thuyền mảy, bay sóng vun vút đào ca nô cao tốc - Phương pháp thuyết minh sử dụng đoạn trích dấu hiệu giúp Người đọc nhận đặc điểm phương pháp thuyết minh như: phương pháp nêu định nghĩa đặc điểm (Nước tạo nên di chuyển Và di chuyển theo cách.), phương pháp nêu ví dụ chuyển động nước tạo nên chuyển động thuyền (Có thể để mặc cho thuyền ta mỏng tre tự bập bềnh lên xuống theo triều; trơi theo chiều gió, theo dòng chảy quanh co phức tạp đảo; thong thả khua khẽ mái chèo mà lướt đi; trượt nhẹ êm đềm sóng; nhanh tay chút để tạo cảm giác xê dịch thốt; bơi nhanh thuyền buồm, nhanh thuyền máy, bay sóng vun vút đảo ca nơ cao tốc; thả trộn với Nước này), phương pháp so sánh (mà thể, người hành tùy hứng, lúc lúc dừng, lúc nhanh lúc chậm, lúc tiến lúc lùi, thang hay quanh co, lao quàng trổng hay len lỏi qua khe hạp đảo đá ) Câu Để việc phân tích hiệu việc trình bày rõ ràng, học sinh cần phân loại thành phép liên kết khác sau: - Phép điệp: Trong đoạn trích, từ di chuyển lặp lại hai lần là: Nước tạo nên di chuyển Và di chuyển theo cách Điệp từ thể: thể để mặc cho thuyền ta mỏng tre tự bập bềnh lên xuống theo triều; trơi theo chiều gió, theo dòng chảy quanh co phức tạp đảo; thong thả khua khẽ mái chèo mà lướt đi; trượt nhẹ êm đềm sóng; nhanh tay chút để tạo cảm giác xê dịch thốt; bơi nhanh thuyền buồm, nhanh thuyền máy, bay sóng vun vút đào ca nơ cao tốc; thả trộn với Nước này, mà Việc điệp từ khiến câu văn đoạn liên kết với Sự kết nối tạo nên câu kết cách logic qua từ ngữ lặp lại - Phép liên tưởng: Trong đoạn trích sử dụng hàng loạt từ ngữ thuộc trường từ vựng thiên nhiên vùng biển: Nước, thuyền, triều, gió, dòng chảy, đào, sóng, thuyền buồm, thuyền máy, sóng đảo đá Việc sử dụng phép liên tưởng (sử dụng chung trường từ vựng) làm cho nội dung đoạn trích thống nói đề tài nhất: vẻ đẹp nước vùng Hạ Long Câu Đoạn văn cần đảm bảo yêu cầu sau: - Về nội dung: Đoạn trích thể hiểu biết tác giả cảnh nước vùng Hạ Long với trải nghiệm riêng tác giả Đó trải nghiệm di chuyển nước, chuyển động thuyền, cách mà du khách áp dụng thăm quan thắng cảnh nơi Trong lời thuyết minh nhà văn không chứa đựng tri thức phong phú, lời khuyên bổ ích đem đến lựa chọn phù hợp cho chuyến du khách đến nơi mà chứa đựng tâm huyết nhà văn thiên nhiên đất nước nói chung cảnh đẹp nước nơi Hạ Long - Về hình thức: Học sinh triển khai làm câu hỏi thành đoạn văn theo yêu cầu đề Đoạn văn cần xây dựng phương thức diễn dịch, tức câu chủ đề - câu chứa đựng nội dung đoạn văn - phải câu đầu đoạn văn học sinh (0, điểm) Câu 4: Học sinh đưa trường từ vựng từ cụ thể Dưới ví dụ trường từ vựng: Trường từ vựng sông nước: Nước, thuyền, gió, dòng cháy, đảo, thuyền buồm, thuyền mảy, sóng, ca nơ cao tốc, đảo đá Phần II Làm văn (7 điểm) Câu (2 điểm): Yêu cầu hình thức: - Viết 01 đoạn văn, khoảng 200 từ - Trình bày mạch lạc, rõ ràng, khơng mắc lỗi tả, dùng từ, đặt câu, Yêu cầu nội dung: - Giải thích Câu nói chia làm ba vế, hai vế đầu đòn bẩy cho ý thứ ba xuất hiện, thể học cách sống vô thiết thực người thời đại Cụ thể: + vế 1: khẳng định xã hội nhiều người khơng ta mặt kiến thức lẫn mặt tinh thần, vật chất khác Khơng nên q tự ti thân mà suy nghĩ tiêu cực + vế 2: nhấn mạnh xã hội người gioi ta dù ta Giống câu “Núi cao núi cao hơn” hay “Cao nhân tất hữu cao nhân trị” người xưa đề cập đến + vế 3: chốt lại nội dung mà hai vế đề cập đến, vấn đề bàn đến câu nói Cuộc sống ẩn chứa điều mà ta khám phá được, người phải chủ động tình huống, biết ứng xử cho phù hợp với hoàn cảnh Bài học rút từ ba vế câu trên: Nhấn mạnh tầm quan trọng cách nhìn nhận thân cách nhìn người sống Con người cần cách ứng xử thích hợp việc nhìn nhận người khác nhìn nhận thân mình, khơng nên tiêu cực vấn đề để dẫn đến hậu không đáng - Phân tích, bình luận ý kiến + Tại khơng nên nhìn người khác theo hướng “nhìn xuống” “nhìn lên”? Cuộc sống ln khơng tự nhiên cân mà người phải điều tiết để sống cách tích cực Nếu so sánh với người khác, người ln trạng thái đề phòng mức chủ quan thái quá, hai điều dẫn đến việc người nhìn nhận sai thân Nếu nhìn nhận giá trị thân cao thấp giá trị tự thân, người khơng thể giải thích biến động, thay đổi diễn sống thường ngày, lối sống khơng lối + Tại lúc phải biết nhìn phía trước? Lối sống nhìn phía trước lối sống tích cực Hướng phía trước cách nhìn nhận thân cách đắn tích cực Hiểu rõ thân đem lại cho người lối sống thực tế, không ảo tưởng huyễn giá trị khơng thực mơ hồ giá trị thực thân Cách nhìn nhận đắn giá trị thân người khác lối sống lạc quan tích cực + Nếu nhìn phía trước người tự đem lại cho lợi ích gì? Nhìn phía trước cách nhìn lạc quan tích cực, cần thiết người Cách nhìn thẳng phía trước, khơng so sánh thiệt với người khác đem lại cho người lối sống lành mạnh thực tế, không bị che mắt giá trị ảo Nhìn nhận giá trị thân khiến người biết phát huy điểm mạnh thân gạt trừ dần điểm xấu để ngày hồn thiện Con người nhìn đắn thân lựa chọn cho hành động đắn nhất, tạo nên phần tử lành mạnh, tế bào khỏe cho thể xã hội - Bài học nhận thức hành động + Trong xã hội đại, việc nhìn nhận thân ý nghĩa khơng? Hiện nay, vấn đề nhìn nhận người khơng dừng lại việc đặt biện pháp tự giáo dục thích hợp mà quan trọng nâng cao hiệu cơng việc mà người làm cho xã hội + Nhìn nhận cá nhận muốn xác khơng nên phủ nhận hồn tồn việc so sánh với người khác (phản đề) Câu (5 điểm) Mở Nhà văn Nguyễn Tuân mệnh danh “Người săn tìm Cái Đẹp”, người u thích phi thường, khác lạ Người lái đò sơng Đà trích tập bút kí Sơng Đà hành trình khám phá Nguyễn Tuân tìm thứ vàng mười núi rừng Tây Bắc, dòng sơng Đà đặc biệt thứ vàng quý giá Người Tây Bắc, ngày đêm nhiệt tình gắn bó với cơng xây dựng đất nước Hình ảnh dòng sơng Đà với vẻ đẹp bạo, trữ tình ơng lái đò tài hoa, nghệ sĩ thành cơng xuất sắc ngòi bút Nguyễn Tuân - Thân Giới thiệu chung Phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân + Nguyễn Tuân nhà văn tài hoa, uyên bác bậc văn học Việt Nam đại Cuộc đời sáng tác ông hành trình săn tìm đẹp mắt tác giả hình ảnh, đối tượng từ thiên nhiên đến người tồn phương diện thẩm mĩ, lấy Cái Đẹp làm tiêu chuẩn + Những năm trước Cách mạng, Nguyễn Tuân đam mê với chủ nghĩa lãng mạn, ông từ chối tại, tìm với vẻ đẹp cội nguồn văn học sùng cổ, hoàn toàn xa lạ với Cách mạng nhân dân + Sau năm 1945, lớp văn nghệ sĩ giác ngộ tư tưởng, họ tìm đến cách mạng, Nguyễn Tuân hồ hởi với công việc Nhưng ông không lấy văn chương làm công cụ tuyên truyền cách mạng mà ông thể tình yêu nước phương diện khác Đó đam mê khám phá vẻ đẹp non sơng, dòng sơng Đà, đảo Tơ, đào Bạch Long Vĩ + Nguyễn Tuân biệt tài xây dựng hình tượng văn học, đặc biệt miêu tả hình ảnh thiên nhiên với hệ thống ngơn ngữ góc cạnh, sắc sảo, tinh tế, giàu cảm xúc, giàu tính tạo hình làm cho tác phẩm ơng trở nên sinh động nhảy múa, cựa quậy trước mắt người đọc + Với đòi hỏi thời cuộc, Nguyễn Tn lao vào thực để hòa nhập vào công xây dựng kinh tế đất nước sau chiến tranh để hàn gắn vết thương chiến tranh mà kháng chiến chống Pháp để lại Vì vậy, coi tùy bút Người lái đò sơng Đà tiếng nói yêu thiên nhiên, yêu Tổ quốc tác giả - Hình ảnh dòng sơng Đà + Sơng Đà - sơng bạo, dằn ++ Ở phía thượng nguồn: đặc tả vài chi tiết tiêu biểu Đó sơng hùng vĩ với đá dựng vách thành, lòng sơng sâu hẹp lúc ngọ mặt trời Đặc biệt chỗ dòng sơng bị bóp thắt lại yết hầu lưu tốc dòng sơng chảy qua mạnh Với liên tưởng độc đáo, Nguyên Tuân đem đến cho người đọc cảm giác cụ thể trôi qua dòng sơng lúc mùa hè mà cảm thấy ớn lạnh, sợ hãi ++ Ghềnh nước sông +++ Tác giả cụ thể hóa địa danh Hát Loóng Tà Mường Vát, để thực hóa cho kí mình, lần sức mạnh dòng sơng lại chứng minh qua ghềnh thác +++ Thông qua biện pháp liệt kê, tăng tiến, Nguyễn Tuân cực tả dội nước sơng, sẵn sàng đòi nợ xác người lái đò qua ++ Cái hút nước sông: +++ Khi đặc tả hút nước sông, tác giả sử dụng nhiều hình ảnh so sánh, liên tưởng để giống giếng bê tơng thả xuống giũa lòng sơng để chuẩn bị làm móng cầu +++ Nước thở kêu cửa cống bị sặc, chỗ nước ặc ặc bị rót dầu sơi vào nên vượt qua qng sơng thuyền phải chèo thật nhanh để khỏi nguy Nếu vơ tình nghênh ngang bị giếng sâu lơi tuột xuống, thuyền trồng chuối ngược ngầm lòng sơng đến mươi phút sau thấy tan xác đoạn sông Chỉ cần thông qua vài chi tiết người đọc đủ hình dung, tưởng tượng sông bạo, dằn Sông Đà xứng đáng thứ kẻ thù số người ++ Những thác nước sông: +++ Tuy khơng trực tiếp tả dòng thác mà tác giả gợi gián tiếp qua liên tưởng âm thấy ghê gớm thác bộc lộ sức mạnh núi rừng +++ Tiếng nước oán trách, van xin, khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo, khiến cho người lạc rừng cảm thấy ghê sợ, rừng rợn phải đối diện với tử thần, thác nước rống lên âm hàng ngàn trâu mộng lồng lộn bão lửa đây, Nguyễn Tuân tài ba lấy lửa để tả cho nước, để tất sức mạnh dòng thác phơ diễn cực độ ++ Thạch trận sông: +++ Giống ma trận đá khiến kẻ thù bị lạc vào trận địa dễ dàng hoang mang, sợ hãi dễ gục ngã Trận địa tạo nên đá nước với ba trùng vi nhiều cửa sinh, cửa tử Đến đây, sông Đà không bạo, dằn mà độc ác, nham hiểm +++ Trận địa bố trí vơ vàn đá, lớp đá mà đá, tảng đá lại nhiệm vụ khác Điều khiển đá tướng, mở đầu trận địa đá mai phục, đá làm nhiệm vụ dụ dỗ kẻ thù đến đá bắt kẻ thù phải xưng tên tuổi trước giao chiến Qua cửa ải này, thuyền gặp boong - ke, pháo đài đòn đánh nước sơng Dòng nước hiểm độc với đòn thiên biến, vạn hóa, đánh giáp cà, đánh khuýp quật vu hồi Nếu chưa hiệu quả, tóm lấy thắt lưng ông lão để lật ngửa bụng thuyền ra; vừa đánh, vừa la hét để dành cho ơng lão đòn âm, đòn tỉa, đòn vào hạ Khi nước thất bại chuyển sang làm viện cho đá để hù dọa ông lão Như vậy, nước sông Đà xứng đáng thứ thủy quái bày binh, bố trận hiểm độc để chiến bại buồn tiu nghỉu hẹn trận chiến lần sau Tất đặc điểm làm bật chất bạo, dằn dòng nước sơng Đà đồng thời thể vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ thiên nhiên Tây Bắc + Sơng Đà — dòng sơng thơ mộng, trữ tình ++ Trong nhìn tổng quan, sơng Đà nét điểm xuyết cho đồ thiên nhiên Tây Bắc, Nguyễn Tn nhận thây dòng sơng tóc trữ tình mềm mại, tn dài bất tận màu xanh núi rừng Đặc biệt thời tiết mùa xuân, lúc hoa ban, hoa gạo bung nở với cuồn cuộn đám khói đốt nương, dòng sơng Đà ẩn tranh thêu gấm, khiến du khách say mê ++ Gắn với Tây Bắc từ nghìn đời cá tính dòng sơng làm nên huyền thoại bạo, dằn sơng Đà mùa mưa lũ, mùa xn dòng xanh ngọc bích, mùa thu dòng nước lại lừ lừ chín đỏ Rõ ràng dòng sơng cá tính, biết bộc lộ sức mạnh, vẻ đẹp tùy vào hồn cảnh khác ++ Ở góc quay cận cảnh, tác giả khám phá vẻ đẹp thú vị, nguyên sơ, hoang dại Đó cảnh bờ sơng Đà, chuồn chuồn bươm bướm sông Đà, tất bờ tiền sử Hai bên bờ sơng nương ngơ nhú lên ngô non đầu mùa với đàn hươu thơ ngộ ngốn búp cỏ non ướt đẫm sương đêm; tác giả giật mình, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ban trước mắt ++ Tơ điểm cho tranh hình ảnh vui mắt đàn cá dầm xanh quẫy vọt lên mặt sơng trắng xóa bạc rơi thoi Tất điều vẽ lên tranh thủy mặc yên ả, bình thơ mộng ++ Trong cảm giác người: gọi tên cảm xúc tác giả Lần đến với dòng sơng tác giả thấy nhớ nơn nao Nhiều ngày rừng ra, nhìn thấy sơng Đà, Nguyễn Tuân bắt gặp cảm giác vui khôn tả thấy nắng giòn tan sau kì mứa dầm, nối lại chiêm bao dứt quãng, thấy đằm đằm, ấm ấm gặp lại cố nhân Sơng Đà trở thành người tình chưa quen biết du khách lần đến với dòng sơng Tất hình ảnh nhân hóa nói dòng sơng vẽ lên dáng hình sơng hiền hòa, gần gũi Như vậy, qua bút pháp kí Nguyễn Tn, hình ảnh Đà giang lên hồn chỉnh với cá tính, vẻ đẹp dường đối lập song lại thống để vẽ lên dòng sơng Đà nhiều màu sắc Khơng tác giả chống ngợp trước vẻ đẹp dòng sơng, thi sĩ Tản Đà đến với Đà giang phải tắc biểu riêng mà sông dã mang mình: Dải sơng Đà bọt nước lênh bênh Bao nhiêu cành nhiêu tình Nguyễn Tuân khéo léo chọn cá tính dòng sơng để nói cho cá tính văn chương mình: Chúng thủy giai đơng tầu Đà giang độc bắc lưu - Hình ảnh ơng lái đò — “thứ vàng mười người Tây Bắc” + Tập kí Sơng Đà đời năm 1960 công xây dựng vùng Tây Bắc sau chiến tranh; nhà văn, nhà thơ lại mang đến cảm hứng riêng cho đề tài Chế Lan Viên hồ hởi với chuyến tàu lên Tây Bắc; Nguyễn Khải lại thấy đổi thay Người Cũng đề tài đó, Nguyễn Tuân khám phá phát vẻ đẹp thiên nhiên người Tây Bắc thể núi rừng Đó thứ vàng mười mà nhà văn tìm kiếm Hình ảnh ơng lái đò tác phẩm khơng miêu tả chi tiết hình ảnh, cá tính mà phần lớn gợi lên qua vẻ đẹp Người lao động trí tuệ tài hoa + Vốn xuất thân từ núi rừng nên ông lái gắn bó chặt chẽ với sống nơi Ơng sinh bên bờ sơng Đà, dòng sơng thác lũ nguồn sống cho ơng từ để chỏm Cho đến sau này, sống ông hành trình leo thác, vượt sơng nên nghỉ đò ơng nhớ thác lũ trận địa đá sơng + Bản lĩnh trí dũng: ++ Cùng vượt hành trình với ơng lái, nhà văn ghi chép phát vẻ đẹp thiên nhiên, người Trong đó, thiên nhiên hùng vĩ, bí hiểm đến bất tận, người lái đò lĩnh trí tuệ phi thường Mỗi thuyền vượt thác chiến đấu với dòng sơng, ơng lão ghì chặt dây cương đưa thuyền đến chiến thắng Thậm chí, lúc ơng bị hạ gục đòn hiểm dòng sơng vượt qua đau đớn, ông lái đưa thuyền phía hạ lưu ++ Cả đời gắn bó với dòng sơng, ơng hiểu quy luật thần sơng, thần đá, cách bày binh bố trận nên ơng vượt qua thạch trận với nhiều cửa sinh, cửa tử Trong mắt Nguyễn Tuân, vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ + Người lao động bình dị: Khác với cảm xúc tác già việc vượt sơng với ơng lão cơng việc lao động bình thường Ơng qn kết thúc (còn tác giả trải nghiệm vơ thủ vị) Điều làm lên vẻ đẹp đời thường, bình dị người Tây Bắc chiến chinh phục thiên nhiên núi rừng Như vậy, vẻ đẹp ông lái không mang tính cá thể ơng khơng gọi tên rõ ràng mà hình tượng tiêu biểu đại diện cho hình ảnh người lao động núi rừng - Những đặc sắc nghệ thuật tùy bút Nguyễn Tn + Tùy bút Sơng Đà nói chung Người lái đò sơng Đà nói riêng lần chứng minh cho tài hoa, uyên bác, cẩn trọng nghề Nguyễn Tuân cho đặc sắc tác giả so sánh, liên tưởng táo bạo + Uyên bác: tác phẩm ghi lại hành trình dòng sơng Đà, Nguyễn Tn khơng vận dụng kiến thức văn hóa, lịch sử, địa lí mà tác giả khéo léo đưa vào hiểu biết ngành nghệ thuật khác như: hội họa, điêu khắc, điện ảnh, + Tài hoa: mắt nhìn nghệ sĩ, Nguyễn Tn khơng khám phá dòng sơng thước phim kí mà miêu tả lại nhân vật hồn, cá tính, dòng sơng vừa bạo, dằn lại vừa thơ mộng, trữ tình + Những liên tưởng, so sánh táo bạo: tác phẩm này, Nguyễn Tuân sử dụng hình ảnh đồng điệu, so sánh táo bạo chí liên tưởng đến phạm vi lạ để mang đến cảm xúc, trải nghiệm mẻ cho người Kết Hình tượng sơng Đà ơng lái đò vào văn học nét vẽ tài hoa, uyên bác Nguyễn Tuân Thông qua việc xây dựng gia cơng tỉ mỉ đến hồn mĩ cho hai hình tượng lần chứng minh thái độ tâm huyết nhà văn với nghề chuyến hành trình săn tìm Cái Đẹp
- Xem thêm -

Xem thêm: de minh hoa thptqg nam 2017 mon van de so 45 file word co loi giai , de minh hoa thptqg nam 2017 mon van de so 45 file word co loi giai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay