de minh hoa thptqg nam 2017 mon van de so 17 file word co loi giai

7 6 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 14:50

ĐỀ SỐ 17 Phần I Đọc hiểu (3 điểm) Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu: (1) Đối với người Việt Nam chúng ta, Cách mạng tháng Tám kiện lịch sử ghi sâu vào kí ức khơng thể phai mờ Đó cách mạng vĩ đại đưa nhân dân ta thoát khỏi vòng nộ lệ kéo dài suốt thập kỉ, ghi lại dấu son chói lọi lịch sử dân tộc Đó ngày sôi sục cách mạng, lãnh đạo Đảng, toàn dân ta tề vùng nên giành độc lập dân tộc mở hướng lên đất nước (2) Gần nửa kỉ qua, nhân dân ta không quản hi sinh gian khổ, chiến đấu kiên cường, giữ vững độc lập thống Tổ quốc, tự nhân dân Con đường cách mạng khơng có hoa thơm cỏ lạ Trên bước đường lên có nhiều trắc trở, tiến trình cách mạng đạt thành tựu to lớn song có vấp váp, sai lầm sống chứng tỏ lựa chọn đường lên dân tộc ta mở từ Cách mạng tháng Tám hồn tồn đắn Đó đường độ lên chủ nghĩa xã hội - chế độ xã hội đủ sức giải đáp vấn đề đặt loài người, phù hợp với quy luật tiến hóa lịch sử (Nguyễn Hữu Thọ, Kiên định mục tiêu vững bước đường Cách mạng tháng Tám, in Bản lĩnh Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội) Câu 1: Chỉ vấn đề đề cập đến đoạn trích Câu 2: Xác định phong cách ngôn ngữ đoạn trích Chỉ đặc điểm đoạn trích thể phong cách ngơn ngữ Câu 3: Đọc đoạn trích cho biết Cách mạng tháng Tám đem đến điều mẻ cho dân tộc ta, đất nước ta Câu 4: Trong khoảng 5-7 dòng, trình bày suy nghĩ anh (chị) nhiệm vụ cần phải làm nhân dân ta việc phát huy giá trị mà Cách mạng tháng Tám mang lại Phần II Làm văn (7 điểm) Câu (2 điểm): Người nhanh đến muộn (Publilius Syrus) Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ anh (chị) ý kiến Câu (5 điểm): Đánh giá Tun ngơn Độc lập Hồ Chí Minh (sách Ngữ văn 12, Tập một), có ý kiến cho rằng: Tuyên ngôn Độc lập văn kiện lịch sử vơ giá Nhưng có ý kiến nhận định: Tun ngơn Độc lập văn luận mẫu mực Bằng cảm nhận tác phẩm, anh/chị bình luận ý kiến GỢI Ý LÀM BÀI (Kèm audio CD) Phần I Đọc - hiểu (3 điểm) Câu 1: Vấn đề đề cập đoạn trích tái lại kí ức Cách mạng tháng Tám dân tộc, sở khẳng định điều mà người đời sau phải làm để tiếp tục xây dựng đất nước ngày giàu đẹp phát triển Câu 2: Phong cách ngơn ngữ đoạn trích phong cách luận Có dấu hiệu để nhận diện phong cách ngơn ngữ luận thể đoạn trích là: tính bình giá cơng khai (thể qua cách nhà văn bình luận điều Cách mạng tháng Tám mang lại điều nhân dân thời sau phải ý thức phát triển đất nước), tính lập luận chặt chẽ (thể qua luận điểm cụ thể mà tác giả ra) tính truyền cảm (bộc lộ mong muốn nhắc nhở ý thức phát triển đất nước) Câu 3: Theo đoạn trích, Cách mạng tháng Tám đem lại cho đất nước Việt Nam nhiều giá trị to lớn sau: Mở hướng cho lịch sử dân tộc Việt Nam Xây dựng đường đắn cho dân tộc ta - đường lên xây dựng xã hội chủ nghĩa Đem lại động lực phủ nhận để người đời sau kiểm nghiệm sống mình, thấy rõ điều cách mạng mang lại để phát triển đất nước Câu 4: Học sinh trình bày theo suy nghĩ mình, tham khảo ý sau đây: Mỗi người dân cần biết trân trọng giá trị lịch sử dân tộc, ghi nhớ mát mà nhân dân ta phải gánh chịu năm tháng đau thương chiến tranh Ý thức trách nhiệm với đất nước để xây dựng đất nước ngày giàu đẹp hon, phồn vinh Phần II Làm văn (7 điểm) Câu (2 điểm): Yêu cầu hình thức: - Viết 01 đoạn văn, khoảng 200 từ - Trình bày mạch lạc, rõ ràng, khơng mắc lỗi tả, dùng từ, đặt câu, Yêu cầu nội dung: - Giải thích +Giải thích từ ngữ: ++ q nhanh: việc người bình tĩnh, nơn nóng muốn đạt thành cơng ++ đến q muộn: Chỉ việc người đạt thành công muộn dự định, kết không mong muốn đơn giản khơng thể hồn thành cơng việc + Ý kiến Người nhanh đến muộn: Thể chân lí sống, người khơng bình tĩnh trải qua q trình chuẩn bị kĩ lưỡng, khơng đơi chân mà lại tìm đường tắt, khơng đáng khơng khơng đạt cơng việc muốn cách nhanh chỏng dự định mà trái lại gây hậu khơng lường trước - Phân tích, bình luận ý kiến + Tại q nóng vội làm việc khiến người khó đến thành cơng? ++ Đi q nhanh người khơng có chuẩn bị cần thiết để tới thành công Khơng có chuẩn bị điều kiện cần thiết dẫn tới việc người không giải tình khó khăn mà sống mang lại Trong trường hợp vậy, người đánh nhiều hội đáng quý sống ++ Đi nhanh việc không chuẩn bị kĩ điều kiện thích hợp mà hiểu khơng biết dung hòa sống, mong muốn thứ mức cao mà khơng ý đến lực cảm xúc thân Điều thể việc người khơng bình tĩnh giải chuyện (có thể tranh luận, việc thực công việc sống, ) để làm chuyện trở nên rối tung vượt tầm kiểm sốt thân + Tại bình tĩnh việc lại đem ta đến với thành công sớm so với dự định? ++ Cuộc sống tiềm ẩn rào cản bất ngờ mà ta khơng lường trước được, người bình tĩnh đến thành công dễ dàng trải qua khó khăn họ có chuẩn bị kĩ càng, lường trước điều xảy sống họ Những người thường đến với thành công theo cách mà họ mong muốn ++ Người bình tĩnh chuyện, khơng vội vàng đem đến lựa chọn đắn, không phụ thuộc vào cảm xúc thời, không bỏ lỡ hội sống + Để đến thành cơng, người cần có phẩm chất gì? ++ Trước hết chuẩn bị chu đáo đường tới thành công Để chuẩn bị chu đáo, cần có thời gian định, kiên nhẫn lòng tin tưởng làm việc ++ Bất điều tích lũy dần dần, thành công đạt đến tự dưng mà có, trái lại, muốn có người phải trải qua nhiều thứ, kể thất bại Do đó, muốn làm việc đó, khơng ngại khó, ngại khổ, ngại lâu thực hiện, khơng nản lòng trước thất bại trước mắt mà khơng cố gắng nỗ lực cho tương lai - Bài học nhận thức hành động + Bất thành đáng kể phải trải qua trình dài rèn luyện, bồi đắp có được, đó, cá nhân cần tạo cho thân tính kiên nhẫn lòng tâm mạnh mẽ thực điều Câu (5 điểm): Mở bài: - Chiến tranh Thế giới thứ II kết thúc, với sụp đổ chủ nghĩa phát xít, trào lưu đấu tranh đời độc lập dân tộc diễn sôi giới, mạnh mẽ hệ thống nước bị thực dân, phát xít chiếm đóng châu Á, châu Phi Trên toàn lãnh thổ Việt Nam, nhân dân ta vùng lên chiến đấu chống phát xít Nhật, thực dân Pháp bọn phong kiến tay sai Đến cuối tháng 8/1945, từ chiến khu, Chủ tịch Hồ Chí Minh Hà Nội, soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập Ngày 2/9/1945, Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, thay mặt phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người đọc Tuyên ngôn - Dưới ánh sáng ngun lí phổ qt, khơng chối cãi được, cảm hứng nhân văn quyền tự do, bình đẳng, quyền song nhu cầu hạnh phúc người, Tuyên ngôn Độc lập phản ánh chân thực tinh thần đấu tranh kiên cường, bền bỉ, khát vọng độc lập, tự dân tộc Việt Nam Vì thế, tun ngơn có giá trị nhiều mặt Đánh giá Tun ngơn Độc lập, có ý kiến cho rằng: Tuyên ngôn Độc lập văn kiện lịch sử vơ giá Nhưng có ý kiến nhận định: Tuyên ngôn Độc lập văn luận mẫu mực Thân bài: - Giới thiệu chung: + Hồ Chí Minh (1890 - 1969) tác gia lớn văn học dân tộc Việt Nam Người viết thành công nhiều thể loại văn luận, truyện ký, thơ ca thể loại có tác phẩm xuất sắc mẫu mực Riêng thể loại văn luận, Hồ Chí Minh chứng tỏ bút xuất sắc mẫu mực mà Dẫn chứng hùng hồn tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập 1945 + Tuyên ngôn Độc lập vừa tuyên bố độc lập dân tộc Việt Nam vừa bác bỏ luận điệu xâm lược kẻ thù Tun ngơn Độc lập văn luận vừa có giá trị pháp lí, giá trị lịch sử, giá trị nhân văn giá trị nghệ thuật cao Tuyên ngôn Độc lập không văn kiện lịch sử vơ tác phẩm văn học vô giá - Ý kiến thứ nhất: + Một văn gọi văn kiện lịch sử đời hồn cảnh lịch sử trọng đại, văn kiện có nội dung liên quan đến kiện lịch sử dân tộc, đánh dấu giai đoạn bước ngoặc lịch sử dân tộc Hiểu theo nghĩa ta thấy Tuyên ngôn Độc lập văn kiện lịch sử vơ giá văn kiện xuất sau Cách mạng tháng Tám thành công, đánh dấu giai đoạn nước Việt Nam, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tuyên bố với giới quyền độc lập tự chủ tâm bảo vệ đến độc lập dân tộc nhân dân Việt Nam + Khi văn kiện đòi hỏi phải có kết cấu rõ ràng, có mục đích nội dung kết luận tuyên bố Tuyên ngôn Độc lập kết cấu chặt chẽ Nó khẳng định quyền độc lập, tự dân tộc, tư chủ quyền nhân dân đất nước ý chí tâm bảo vệ chủ quyền ấy: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập, thật trở thành nước tự do, độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam đem tất tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự do, độc lập Tuyên ngôn Độc lập người soạn thảo, tiếng nói dân tộc, quốc gia, phủ + Đó văn kiện lịch sử vơ giá vì: ++ Đối với tồn thể nhân dân Việt Nam, Tuyên ngôn Độc lập vừa văn kiện tổng kết chặng đường 80 năm đấu tranh gian khổ đẫm máu nước mắt chống thực dân Pháp, chống phát xít Nhật, vừa văn kiện khẳng định thắng lợi, khai sinh nước Việt Nam mới, củng cố, khích lệ toàn dân tộc tiếp tục đấu tranh giữ vững độc lập cho đất nước, dân chủ cho nhân dân + Đối với lực lượng thù địch quốc tế, Tuyên ngôn Độc lập công bố rõ ràng quan điểm, thái độ Chính phủ nhân dân Việt Nam quyền lực Bằng sở pháp lí, lẽ phải thực tế thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945, Tuyên ngôn Độc lập bác bỏ luận điệu mà nhà cầm quyền Pháp đưa ra: Đơng Dương (trong có Việt Nam) thuộc địa Pháp, sau Nhật hàng rút lui Đơng Dương phải trả lại cho Pháp, đặt “bào hộ” Pháp + Đối với phe Đồng minh (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp) lực lượng u chuộng hòa bình, trọng cơng lí, Tun ngơn Độc lập tranh thủ đồng tình, ủng hộ họ để công nhận quyền độc lập, tự Việt Nam nhân dân Việt Nam Như vậy, Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố trước quốc dân đồng bào nhân dân toàn giới việc xóa bỏ chế độ thục dân, phong kiến gần 100 năm Việt Nam; khẳng định quyền độc lập, tự chủ vị bình đẳng dân tộc Việt Nam giới Tuyên ngôn Độc lập không khai sinh, mốc son mở kỉ nguyên cho nước Việt Nam mà đóng góp có ý nghĩa phong trào giải phóng dân tộc giới, “suy rộng ra” Tun ngơn Độc lộp có tư tưởng mang tầm thời đại - Ý kiến thứ hai: + Tuyên ngôn Độc lập văn kiện trị, chứa đựng nội dung trị, khơng phải tác phẩm khơ khan, trừu tượng, hình thức, tác phẩm thuộc thể văn luận Đặc trưng văn luận hệ thống lập luận chặt chẽ, với lí lẽ sắc bén chứng thuyết phục Đó văn luận mẫu mực văn học Việt Nam + Tuyên ngơn Độc lập có hệ thống lập luận chặt chẽ, với lí lẽ sắc bén, chứng thuyết phục: ++ Tuyên ngôn Độc lập nhằm khẳng định quyền độc lập tự dân tộc Việt Nam Nhưng hồn cảnh Tun ngơn Độc lập đời, lời khẳng định khơng đơn tun bố Trái lại, để có ngày Quốc Khánh 02/09/1945, nhân dân ta phải làm tổng khởi nghĩa, cướp quyền từ tay thực dân, để quốc Và, đường dân tộc đứng trước biểt bao thử thách khắc nghiệt Bởi vậy, Hồ Chí Minh phải tranh luận, phản bác với luận điệu kẻ thù hòng phủ nhận quyền độc lập tự chủ ++ Trước hết, Hồ Chí Minh xây dựng sở pháp lí chủ quyền dân tộc Việt Nam Cơ sở hai Tuyên ngôn Độc lập nước Mĩ Tuyên ngôn Nhân quyền Dân quyền nước Pháp Từ việc trích dẫn Tun ngơn nước, Hồ Chí Minh nêu lên quyền độc lập tự dân tộc, có dân tộc Việt Nam, lẽ phải quan hệ quốc tế Lẽ phải Người Việt Nam nghĩ ra, mà nước lớn xác lập ++ Tiếp đến, Hồ Chí Minh đưa sở thực tế chủ quyền dân tộc Việt Nam: +++ Thực dân Pháp chiếm lấy đất nước ta 80 năm giờ, lăm le tái chiếm Đe dọn đường cho xâm lược mới, chúng chuẩn bị dư luận, rêu rao quyền chúng Việt Nam nói riêng, Đơng Dương nói chung Bời vậy, để khẳng định chủ quyền dân tộc, phải phủ nhận quyền thực dân Pháp Việt Nam Hồ Chí Minh phủ nhận cách chứng minh ngược lại lời rêu rao chúng, sách khai hóa, thực dân Pháp ln kể cơng Việt Nam nước thuộc địa, xem cơng khai hóa, đem lại ánh sáng văn minh Trước đây, tác phẩm Bàn án chế độ thực dân Pháp, Nguyễn Ái Quốc vạch trần chất xấu xa, vô nhân đạo sách khai hóa Ở đây, phạm vi Tun ngơn, Hồ Chí Minh vạch trần khái quát, đầy đủ tội ác trị, kinh tế, sách bảo hộ thực dân Pháp Tuyên ngôn Độc lập vạch trần công, mà tội Khi vạch trần thực chất việc bảo hộ Việt Nam thực dân Pháp, Hồ Chí Minh gián tiếp tội lỗi lớn chúng Đó đầu hàng phát xít Nhật, phản bội Đồng minh! Với luận chứng rõ ràng, rành mạch đưa ra, thực dân Pháp khơng quyền Đơng Dương nói chung, Việt Nam nói riêng +++ Khẳng định dân tộc Việt Nam có quyền đất nước Để khẳng định quyền ấy, Hồ Chí Minh đưa luận chứng Từ sở pháp lí sở thực tế đầy đủ, chặt chẽ, rõ ràng, Hồ Chí Minh đến tuyên bố độc lập Lời tuyên bố bao gồm: Thoát li hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết hiệp ước với Pháp kí nước Việt Nam, xóa bỏ tất đặc quyền Pháp đất nước Việt Nam; nước Đồng minh cơng nhận ngun tắc dân tộc bình đẳng không không công nhận chủ quyền độc lập dân tộc Việt Nam; dân tộc Việt Nam có quyền độc lập, tự + Tuyên ngôn Độc lập chứa đựng tình cảm nồng nhiệt, tâm huyết người viết: ++ Khi Hồ Chí Minh đọc Tun ngơn Độc lập, khơng người dân Việt khóc Ngày nay, nghe lại, đọc lại, nhiều người cảm xúc Điều có Tun ngơn Độc lập chứa đựng tình cảm nồng nhiệt, với bao tâm huyết tác giả Lời văn Tuyên ngôn Độc lập có lúc vang lên chắn, vững chãi tác già trích dẫn Tun ngơn nước Mĩ, Pháp; có lúc đau đớn, căm giận kể tội giặc Pháp, lúc lại sung sướng, tự hào với sức mạnh quật khởi nhân dân đứng lên đánh đuổi phát xít Nhật, giành lấy quyền tâm sắt đá nói việc bảo vệ quyền tự độc lập dân tộc ++ Chính chứa đựng rõ tình cảm, tâm trạng người viết, điều thấy văn luận nên Tun ngơn Độc lập khơng đơn văn trị khơ khan, túy Trong văn bản, có kết hợp nhuần nhuyễn lí tình Nhờ đó, Tun ngơn Độc lập có giọng diệu riêng, mà âm hưởng hùng tráng, tự hào + Tun ngơn Độc lập viết bàn tay điêu luyện bậc thầy ngôn ngữ Sự điêu luyện ngôn ngữ thể nhiều mặt, chủ yếu là: ++ Câu văn uyển chuyển, sinh động, theo nhịp giọng điệu Tun ngơn Độc lập; có câu đơn, phần lớn câu phức, nhiều mệnh đề Ví dụ, câu Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị câu phức ngắn gọn, mệnh đề đánh dấu kiện, thể thay đổi mau lẹ thời ++ Sử dụng hàng loạt cấu trúc trùng điệp: trùng điệp từ, ngữ; trùng điệp câu; trùng điệp nội dung theo chiều hướng tăng tiến nhiều cấp độ ++ Văn luận có nhiều hình ảnh đặc sắc: thẳng tay chiếm giết; tắm khởi nghĩa bể máu; bóc lột đến xương tủy; nước ta xơ xác, tiêu điều; ngóc đầu lên; quỳ gối đầu hàng - Đánh giá: Hai ý kiến không mâu thuẫn mà thống nhất, bổ sung cho tạo nên hồn chỉnh cho tác phẩm Tun ngơn Độc lập thực không văn kiện lịch sử vơ văn luận hay, cấu trúc chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, dẫn chứng xác thực ngôn từ chọn lọc Giọng văn vừa hùng hồn, đanh thép nhằm tố cáo mạnh mẽ tội ác thực dân Pháp, vừa thống thiết, trữ tình bộc lộ khát vọng độc lập, tự cháy bỏng tác giả với toàn dân tộc Việt Nam Kết bài: - Nếu coi thơ “thần” Lý Thường Kiệt Tuyên ngôn từ đến để có Tun ngôn dân tộc Việt Nam đổ bao xương máu có Đây Tun ngơn viết bàng máu tạo nên khí phách dân tộc - Khẳng định lòng vĩ dại tài xuất sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh Người khơng sinh dàn tộc mà để lại cho dân tộc tài sản tinh thần vô giá cho lịch sử văn học nước nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: de minh hoa thptqg nam 2017 mon van de so 17 file word co loi giai , de minh hoa thptqg nam 2017 mon van de so 17 file word co loi giai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay