thpt yen mo a ninh binh mon ngu van lan 1 nam 2017 file word co loi giai

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 14:48

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH TRƯỜNG THPT N MƠ A ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LỚP 12 LẦN Năm học: 2016 – 2017 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Phần I: Đọc hiểu (6 điểm) Đọc đoạn trích sau trả lời câu hỏi: “Xin đừng vội nghĩ có cấp, học vấn cao trở thành người có văn hóa Trình độ tri thức văn hóa tiền đề Nếu rèn luyện nhân cách tiềm hiểu biết tạo nên thói hợm hĩnh, khinh đời, phong cách sống xấu đi, giảm tính chất văn hóa Trong thực tế, ta thấy khơng người có học mà phong cách sống lại trái ngược Họ mở miệng văng tục, nói câu có từ khơng đẹp Mặt vênh vênh váo váo, coi khinh người Trò chuyện với hiếu thắng, nói lấy gặp khó khăn chùn bước, thối thác trách nhiệm Trong có người học hành chưa nhiều, chưa có học hàm, học vị khiêm tốn, lịch sự, biết điều giao tiếp, khéo léo khơn ngoan cách ứng xử trước tình sống Rõ ràng chất văn hóa phong cách sống phụ thuộc nhiều vào ý thức tu dưỡng tính nết, học tập trường đời kết giáo dục gia đình Tất nhiên, tác động trình độ học vấn đến nâng cao phong cách văn hóa người lớn Cách suy nghĩ, cách giải mâu thuẫn, ước mơ, kì vọng trau dồi lý tưởng có liên quan mật thiết đến tiềm hiểu biết Đa số người có học vấn cao thường có phong cách sống đẹp Khơng thể phủ nhận thực tế đó, có điều cần nhớ trình độ học vấn phong cách sống văn hóa khơng phải lúc đơi với nhau.” (Trích “Học vấn văn hóa” – Trường Giang) Câu 1: Đoạn văn sử dụng phương thức biểu đạt nào? (0,5 điểm) A Tự B Biểu cảm C Nghị luận D Thuyết minh Câu 2: Tìm câu chủ đề đoạn văn (0,5 điểm) Câu 3: Theo tác giả, trình độ học vấn có tác động đến phong cách văn hóa người (1 điểm) Câu 4: Đọc đoạn trích, anh (chị) hiểu yếu tố cốt lõi làm nên cốt cách văn hóa người gì? (1 điểm) Câu 5: Từ học rút đoạn trích trên, anh chị viết văn khoảng 300 từ trình bày suy nghĩ vấn đề: “Trong sống, nhân cách muôn đời thước đo giá trị người chúng ta” (3 điểm) Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi file word có lời giải chi tiết Phần II: Tạo lập văn (4 điểm) Trình bày cảm nhận anh chị nét đặc sắc đoạn trích sau: “Thế mà bọn thực dân Pháp lợi dụng cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp đồng bào ta hành động chúng trái hẳn với nhân đạo nghĩa Về trị, chúng tuyệt đối khơng cho nhân dân ta chút tự dân chủ Chúng thi hành luật pháp dã man Chúng lập ba chế độ khác trung, nam, bắc để ngăn cản việc thống nước nhà ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết Chúng lập nhà tù nhiều trường học Chúng thẳng tay chém giết người yêu nước thương nòi ta Chúng tắm khởi nghĩa ta bể máu Chúng ràng buộc dư luận, thi hành sách ngu dân Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu Chúng đặt hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, dân cày dân buôn, trở nên bần Chúng không cho nhà tư sản ta ngóc đầu lên Chúng bóc lột cơng nhân ta cách vô tàn nhẫn (Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh, Ngữ văn 12) Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi file word có lời giải chi tiết HƯỚNG DẪN LÀM BÀI Cấu I Ý Nội dung Đọc hiểu C Chủ đề văn là: Mối quan hệ học vấn văn hóa Theo tác giả, trình độ học vấn có tác động đến văn hóa người: -Trình độ tri thức văn hóa tiền đề Nếu rèn luyện nhân cách tiềm hiểu biết tạo nên thói hợm hĩnh, khinh đời, phong cách sống xấu đi, giảm tính chất văn hóa - Tác động trình độ học vấn đến nâng cao phong cách văn hóa người lớn Cách suy nghĩ, cách giải mâu thuẫn, ước mơ, kì vọng trau dồi lý tưởng có liên quan mật thiết đến tiềm hiểu biết Đa số người có học vấn cao thường có phong cách sống đẹp Khơng thể phủ nhận thực tế đó, có điều cần nhớ trình độ học vấn phong cách sống văn hóa khơng phải lúc đôi với Yếu tố cốt lõi làm nên cốt cách văn hóa người ý thức tu dưỡng tính nết, học tập trường đời kết giáo dục gia đình “Trong sống, nhân cách mn đời thước đo giá trị người chúng ta” a.Giải thích -Nhân cách phẩm chất, tính cách người - Nhân cách giá trị người, phẩm chất làm người - Ý kiến hoàn toàn xác b Chứng minh - Vì nhân cách thước đo giá trị người + Con người phân biệt với vật tình người, ý chí, phẩm chất người nên làm người phải có nhân cách + Con người có địa vị, cấp địa vị, cấp không định nhân cách, không làm nên nhân cách người Điều quan trọng phẩm chất, tính cách + Nhân cách để phân biệt người tốt với người xấu Những phẩm chất chung, đáng ngợi ca thước đo cho người xã hội đế sống có nhân cách -Thế sống có nhân cách + Có lòng tự trọng, có ý chí vượt qua khó khăn + Biết sẻ chia, yêu thương với người thân người có hồn cảnh Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi file word có lời giải chi tiết éo le + Biết quan tâm đến gia đình, sau người ngồi xã hội Không trở thành gánh nặng người -Sống nhân cách phẩm chất bị vi phạm Nhân cách điều nhận ran gay vẻ bề mà phải biết quan sát, thấu hiểu nhận c Mở rộng -Làm người phải có nhân cách - Sống tử tế, chân thật khơng làm mục đích kiếm lợi, để đánh bóng II thân Tạo lập văn Giới thiệu chung - Tác giả: phong cách sáng tác đa dạng, sáng tác nhiều thể loại, có văn luận - Tác phẩm: “Tun ngơn Độc lập” văn kiện lớn Bác viết để tun bố trước cơng luận ngồi nước quyền độc lập dân tộc “Tuyên ngôn Độc lập” văn luận mẫu mực Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tinh hoa dân tộc, khí phách non sơng – Phạm Văn Đồng) - Đoạn trích: thuộc phần tác phẩm, tố cáo tội ác thực dân Pháp tám mươi năm cai trị nước ta, đồng thời thể lòng căm thù tác giả Phân tích a.Tố cáo tội ác thực dân Pháp *Về trị: chúng tuyệt đối khơng cho dân ta quyền tự dân chủ Chúng thi hành luật pháp dã man… *Về kinh tế:… =>Bác tội ác tày trời thực dân Pháp bóc lột nhân dân ta đến tận xương tủy, khiến nhân dân ta xơ xác, tiêu điều Đặc biệt nhấn mạnh nạn đói năm 1945 Bác sử dụng dẫn chứng xác thực khiến kẻ thù chối cãi Bằng cách ấy, Người bác bỏ luận điệu thực dân Pháp: công khai phá văn minh - Bác đưa dẫn chứng: năm, Pháp bán nước ta hai lần cho Nhật, từ năm 1940, nước ta trở thành thuộc địa Nhật Nhân dân ta lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật từ tay Pháp - Tác giả khẳng định Việt nam đứng phe đồng minh, có thái độ khoan Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi file word có lời giải chi tiết hồng thực dân Pháp, chúng lại thẳng tay khủng bố Việt Minh, chí giết nốt số đơng tù trị => Bác bác bỏ cơng lao bảo hộ Pháp b Nghệ thuật - Tác phẩm văn học thể trực tiếp tình cảm người viết, giaix bày, giải tỏa tâm tư tác giả: Xuyên suốt Tuyên ngôn luận điểm trị người đọc, người nghe nhận thấy tình cảm nhân Bác Đó nỗi xúc động, đau đớn nhắc đau nhân dân, nhắc đến hai triệu đồn bào chết đói, tới hình ảnh khởi nghĩa ta bị dìm bể máu Người xúc động sử dụng nhừng từ “nhân dân ta”, “đồng bào ta”, “các nhà tư sản ta” Thêm nữa, chừng Người lại dừng lại hỏi “Tơi nói đồng bào có nghe rõ khơng” Đó chứng - Tình cảm yêu điều đẹp căm thù ác,cái xấu Trong tuyên ngôn, Người lên án nhiều tội ác thực dân Pháp, phát xít Nhật với dân tộc ta tất lĩnh vực (kinh tế, văn hóa, trị) - Sử dụng thành công biện pháp điệp: “chúng” điệp lại 13 lần để nhấn mạnh tội ác chồng chất thực dân Pháp “Sự thực là” để khẳng định thực tế, thực tiễn cụ thể Kết luận Bản “Tuyên ngôn Độc lập” ngắn gọn Bác trở thành văn luận mẫu mực Đằng sau tầm tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, Người tổng kết cách giản dị mà xúc tích kinh nghiệm đấu tranh nhiều kỉ giành độc lập dân tộc, dân quyền, nhân quyền dân tộc ta nhân loại Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi file word có lời giải chi tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: thpt yen mo a ninh binh mon ngu van lan 1 nam 2017 file word co loi giai , thpt yen mo a ninh binh mon ngu van lan 1 nam 2017 file word co loi giai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay