Thuyết trình môn quản trị rủi ro chương 20 CVA và DVA

55 97 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 14:06

... phụ thuộc vào biến động lãi suất  Nếu giá trị hoán đổi dương: rủi ro Ngân hàng giá trị hoán đổi  Nếu giá trị hoán đổi âm: rủi ro Ngân hàng CVA & LOGO DVA LOGO Độ nhạy cảm tín dụng sản phẩm phái... CVA & LOGO DVA LOGO CVA & DVA Add your company slogan Giao dịch với “end user” phi hệ thống Giao dịch phái sinh thực song phương sàn OTC Giao dịch với đối tác khác CVA & LOGO DVA LOGO CVA & DVA. .. giới trung hòa rủi ro chiết khấu theo tỷ lệ phi rủi ro CVA & LOGO DVA LOGO Downgrade Triggers Add your company slogan  Netting thỏa thuận tài sản chấp cách quan trọng làm giảm rủi ro tín dụng thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình môn quản trị rủi ro chương 20 CVA và DVA , Thuyết trình môn quản trị rủi ro chương 20 CVA và DVA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay