Thuyết trình chương 15 quản trị rủi ro financial risk management basel i basel II solvency II

97 29 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 14:06

... trừ VI Sửa đ i năm 1996 Tổng quan VII Basel II VIII R i ro tín IX R i ro vốn X Phụ lục 2: XI Phụ lục 3: XII Solvency dụng theo hoạt động Rà soát việc Thị trường tự II Basel II Basel II giám sát... việc đo lường, thấu hiểu quản trị r i ro hệ thống ngân hàng + Đưa tỷ số Cooke - Mang tính tùy tiện III Basel I Tỷ số Cooke ổ ổ ả ố ố ó ọ ố ủ III Basel I Các lo i r i ro tín dụng 03 lo i r i ro. .. ph i sinh) III Basel I R i ro tín dụng phát sinh từ bảng cân đ i kế toán Để phản ánh r i ro tín dụng, t i sản bảng cân đ i kế toán gán trọng số r i ro theo bảng sau: Bảng 15. 1: Trọng số r i ro (w)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình chương 15 quản trị rủi ro financial risk management basel i basel II solvency II , Thuyết trình chương 15 quản trị rủi ro financial risk management basel i basel II solvency II

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay