Tuần 35 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

33 84 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 13:41

Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tập đọc tuần 35 Anh hùng biển (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc trơn Đọc từ ngữ: nhanh vun vút, săn lùng, bờ biển, nhảy dù Bước đầu biết nghỉ chổ có dấu câu Kĩ năng: Hiểu nội dung bài: Cá heo vật thông minh, bạn người, Cá heo nhiều lần giúp người thoát nạn biển Trả lời câu hỏi 1; sách giáo khoa Thái độ: Yêu thích mơn học; có ý thức rèn chữ, giữ * Lưu ý: Chú trọng kĩ đọc trơn, hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ chỗ có dấu câu chưa đặt thành yêu cầu đánh giá kĩ đọc II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Tranh minh họa sách giáo khoa, bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Học sinh hát đầu - Bài cũ: Cho học sinh đọc Người trồng na trả - em thực lời câu hỏi: + Thấy cụ già trồng na người hàng xóm khuyên cụ điều gì? + Cụ tả lời nào? - Nhận xét, cho điểm - Nhắc lại tựa - Giới thiệu bài: Anh hùng biển Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Luyện đọc (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh đọc tốt đọc * Cách tiến hành:  GV đọc mẫu văn: giọng kể, ngắt nghỉ - Học sinh lắng nghe chỗ  HS luyện đọc: - Luyện đọc tiếng, từ ngữ: Luyện đọc tiếng từ khó dễ lẫn: nhanh vun vút, bờ biển, săn lùng, nhảy dù Khi luyện đọc kết hợp phân tích tiếng để củng cố kiến thức học - Luyện đọc câu: + Đọc nhẩm câu: giáo viên bảng chữ câu thứ nhất, cho HS đọc trơn + Tiếp tục với câu lại + Nhóm (3 em) + Cá nhân – đồng - Lớp nhận xét - Học sinh đọc trơn + Cuối cho HS tiếp nối đọc trơn câu văn theo cách: HS đầu bàn đọc câu thứ nhất, em khác tự đứng lên đọc câu - Luyện đọc đoạn, bài: + Học sinh đọc bài, tiếp nối đọc, đọc + Cho tổ thi đua đọc đúng, to, rõ ràng + Cho HS đọc đồng lần - Học sinh đọc trơn, nối tiếp - Đọc nối nhóm - Các tổ thi đua đọc đúng, to, rõ ràng - Đọc đồng b Hoạt động 2: Ôn vần ân, uân (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt yêu cầu sách giáo khoa * Cách tiến hành:  Tìm tiếng có vần ân, n  Nói câu chứa tiếng có vần ân, uân Mào chơi sân - dẫn, huân - Các nhóm thi đua tìm ghi vào nháp - Đọc tiếp nối Cá heo thưởng huân chương Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tập đọc tuần 35 Anh hùng biển (tiết 2) (BĐ + MT) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc trơn Đọc từ ngữ: nhanh vun vút, săn lùng, bờ biển, nhảy dù Bước đầu biết nghỉ chổ có dấu câu Kĩ năng: Hiểu nội dung bài: Cá heo vật thông minh, bạn người, Cá heo nhiều lần giúp người thoát nạn biển Trả lời câu hỏi 1; sách giáo khoa Thái độ: u thích mơn học; có ý thức rèn chữ, giữ * Lưu ý: Chú trọng kĩ đọc trơn, hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ chỗ có dấu câu chưa đặt thành yêu cầu đánh giá kĩ đọc * BĐ: Học sinh trả lời câu hỏi sách giáo khoa kết hợp luyện nói, trao đổi cá heo theo nội dung bài: Cá heo sống biển hay hồ? Cá heo đẻ trứng hay đẻ con? Cá heo thông minh nào? Cá heo học cứu sống ai?, giáo dục học sinh thái độ yêu quý bảo vệ cá heo - loài động vật có ích (liên hệ) * MT: Học sinh trả lời câu hỏi sách giáo khoa kết hợp luyện nói (bài tập 3) : Hỏi cá heo theo nội dung bài: Cá heo sống biển hay hồ? Cá heo đẻ trứng hay đẻ con? Cá heo thông minh nào? Con cá heo cứu sống ai?Giáo viên giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường: yêu quý bảo vệ cá heo - lồi động vật có ích (trực tiếp) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Tranh minh họa sách giáo khoa, bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (3 phút): Cho học sinh nghỉ giải lao chỗ Học sinh hát chuyển tiết Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Tìm hiểu (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh trả lời câu hỏi theo chuẩn kiến thức, kĩ * Cách tiến hành: - Tìm hiểu kết hợp luyện đọc - Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi: + Cá heo bơi giỏi nào? + Người ta dạy cá heo làm việc gì? - Gọi học sinh đọc lại văn - Gọi học sinh đọc bài, lớp đọc thầm - học sinh đọc to, lớp đọc thầm - Học sinh trả lời câu hỏi - học sinh đọc lại văn - học sinh đọc bài, lớp đọc thầm - Tổ chức thi đua đọc diễn cảm * Giáo dục học sinh: Cá heo vật thông minh, bạn người Cá heo nhiều lần giúp người thóat nạn biển Các em cần biết yêu quý bảo vệ cá heo - Học sinh thi đua đọc diễn cảm b Hoạt động 2: Luyện nói (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực nói theo chủ đề học * Cách tiến hành:  Đề tài: Hỏi cá heo  Cách thực hiện: - Giáo viên cho học sinh quan sát tranh minh hoạ Học sinh luyện nói theo hướng dẫn giáo đọc câu tranh, gợi ý hệ thống câu hỏi viên để học sinh trao đổi với nhau, theo nhóm học sinh, + Cá heo sống biển hay hồ? hỏi đề tài cá heo + Cá heo đẻ trứng hay đẻ con? + Cá heo thông minh nào? + Con cá heo cứu sống ai? + - Nhận xét phần luyện nói học sinh * BĐ+MT: Giáo viên giáo dục học sinh thái độ yêu quý bảo vệ cá heo - loài động vật có ích Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tập đọc tuần 35 Ị ó o (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc trơn Đọc từ ngữ: na, trứng cuốc, uốn câu, trâu Bước đầu biết nghỉ chỗ ngắt dòng thơ Kĩ năng: Hiểu nội dung bài: Tiếng gà gáy báo hiệu ngày đến, muôn vật lớn lên, đơm bông, kết trái Trả lời câu hỏi sách giáo khoa  Học sinh khá, giỏi trả lời câu hỏi Thái độ: u thích mơn học; có ý thức rèn chữ, giữ * Lưu ý: Chú trọng kĩ đọc trơn, hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ chỗ có dấu câu chưa đặt thành yêu cầu đánh giá kĩ đọc II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Tranh minh họa sách giáo khoa, bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Học sinh hát đầu - Bài cũ: Cho học sinh đọc Anh hùng biển - em thực trả lời câu hỏi: + Cá heo bơi giỏi nào? + Người ta dạy cá heo làm việc gì? - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu bài: Ị ó o - Nhắc lại tựa Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Luyện đọc (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh đọc tốt đọc * Cách tiến hành:  GV đọc mẫu văn: giọng vui tươi, nhí nhảnh - Học sinh lắng nghe  HS luyện đọc: - Luyện đọc tiếng, từ ngữ: Luyện đọc tiếng từ khó dễ lẫn: na, trứng cuốc, uốn câu, trâu Khi luyện đọc kết hợp phân tích tiếng để củng cố kiến thức học - Luyện đọc câu: + Đọc nhẩm câu: giáo viên bảng chữ câu thứ nhất, cho HS đọc trơn + Tiếp tục với câu lại + Nhóm (3 em) + Cá nhân – đồng - Lớp nhận xét - Học sinh đọc trơn + Cuối cho HS tiếp nối đọc trơn dòng thơ theo cách: HS đầu bàn đọc câu thứ nhất, em khác tự đứng lên đọc câu - Luyện đọc đoạn, bài: + Học sinh đọc bài, tiếp nối đọc, đọc + Cho tổ thi đua đọc đúng, to, rõ ràng + Cho HS đọc đồng lần - Học sinh đọc trơn, nối tiếp - Đọc nối nhóm - Các tổ thi đua đọc đúng, to, rõ ràng - Đọc đồng b Hoạt động 2: Ôn vần oăt, oăc (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt yêu cầu sách giáo khoa * Cách tiến hành:  Tìm tiếng có vần oăt  Nói câu chứa tiếng có vần oăt oăc Măng nhọn hoắc - hoắc - Các nhóm thi đua tìm ghi vào nháp - Đọc tiếp nối Bé ngoặc tay Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tập đọc tuần 35 Ị ó o (tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc trơn Đọc từ ngữ: na, trứng cuốc, uốn câu, trâu Bước đầu biết nghỉ chỗ ngắt dòng thơ Kĩ năng: Hiểu nội dung bài: Tiếng gà gáy báo hiệu ngày đến, muôn vật lớn lên, đơm bông, kết trái Trả lời câu hỏi sách giáo khoa  Học sinh khá, giỏi trả lời câu hỏi Thái độ: u thích mơn học; có ý thức rèn chữ, giữ * Lưu ý: Chú trọng kĩ đọc trơn, hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ chỗ có dấu câu chưa đặt thành yêu cầu đánh giá kĩ đọc II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Tranh minh họa sách giáo khoa, bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (3 phút): Cho học sinh nghỉ giải lao chỗ Học sinh hát chuyển tiết Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Tìm hiểu (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh trả lời câu hỏi theo chuẩn kiến thức, kĩ * Cách tiến hành: - Tìm hiểu kết hợp luyện đọc - Cho hs đọc trả lời : + Gà gáy vào lúc ngày? + Tiếng gà gáy làm muôn vật thay đổi nào?  Nhận xét: Tiếng gà gáy báo hiệu ngày đến, muôn vật lớn lên, đơm bông, kết trái - Học thuộc lòng thơ : - học sinh đọc to, lớp đọc thầm - Học sinh trả lời câu hỏi + Cho hs đọc y/c - học sinh đọc lại thơ + Cho hs đọc nhiều lần - Học sinh học thuộc lòng thơ + Gv xóa bớt cho hs đọc thuộc + Cho hs thi đọc thuôc thơ - Học sinh thi đua học thuộc lòng - Nhận xét, tuyên dương b Hoạt động 2: Luyện nói (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực nói theo chủ đề học * Cách tiến hành:  Đề tài: Nói vật em biết  Cách thực hiện: - Giáo viên cho học sinh quan sát tranh minh hoạ Học sinh luyện nói theo hướng dẫn giáo đọc câu tranh, gợi ý hệ thống câu hỏi viên để học sinh trao đổi với nhau, theo nhóm học sinh, kể với đề tài vật - Nhận xét phần luyện nói học sinh Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tập đọc tuần 35 Kiểm tra định kì Cuối năm (Đọc) I MỤC TIÊU: Đọc ứng dụng theo yêu cầu cần đạt mức độ kiến thức, kĩ năng: 30 tiếng / phút; trả lời – câu hỏi nội dung đọc II ĐỀ BÀI THAM KHẢO:  RÚT KINH NGHIỆM BÀI KIỂM TRA: Ngày dạy: thứ ., ngày tháng năm 201 Toán tuần 35 tiết Kiểm Tra Định Kì Cuối Năm I MỤC TIÊU: Tập trung vào đánh giá: Đọc, viết, xếp thứ tự số; cộng, trừ không nhớ số phạm vi 100; đo, vẽ đoạn thẳng; giải tốn có lời văn II ĐỀ BÀI THAM KHẢO:  RÚT KINH NGHIỆM ĐỀ KIỂM TRA: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Chính tả tuần 35 tiết Tập chép Lồi cá thơng minh I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nhìn sách bảng, chép lại trình bày Lồi cá thơng minh: 40 chữ khoảng 15 – 20 phút Kĩ năng: Điền vần ân, uân; chữ g, gh vào chỗ trống tập tập sách giáo khoa Thái độ: u thích mơn học; có ý thức rèn chữ, giữ II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): - Bài cũ: + Chấm số học sinh viết lại + Cho học sinh viết bảng số từ - Nhận xét chung - Giới thiệu bài: tập chép Lồi cá thơng minh Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép (17 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh chép tả * Cách tiến hành: - Giáo viên viết bảng đoạn tả cần chép Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu - Một số em gọi nộp cho giáo viên - Cả lớp viết bảng - Nhắc lại tựa - Học sinh quan sát em đọc thành tiếng đoạn tả - Giáo viên cho học sinh đọc tiếng - Học sinh tự nhẩm viết vào bảng từ em dễ viết sai: xiếc, gác, Biển Đen, cứu sống, - Tập chép - HS chép vào + Giáo viên hướng dẫn em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề vào trang + Tên bài: Đếm vào ô + Chữ đầu đoạn: Đếm vào ô + Sau dấu chấm phải viết hoa - Chữa bài: - Dùng bút chì chữa + Giáo viên chữ bảng + Rà sốt lại + Đánh vần tiếng khó + Ghi số lỗi đầu + Chữa lỗi sai phổ biến + Học sinh ghi lỗi lề Đổi kiểm tra - Thu bài, chấm số học sinh b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm tập tả (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt tập theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ * Cách tiến hành: Bài Điền vần ân hay uân ? - Gọi học sinh đọc yêu cầu đề - Đọc yêu cầu đề - Mỗi từ có chỗ trống phải điền ân uân - Lắng nghe vào từ hoàn chỉnh - Cho học sinh làm vào tập - Học sinh làm vào tập - Gọi em lên bảng sửa - học sinh sửa bài, miỗi em câu - Giáo viên chốt lại bảng - Cả lớp sửa bài, sai kh vác ph trắng Bài Điền chữ g hay gh ? - Giáo viên tổ chức thi làm tập đúng, nhanh - Giáo viên chốt lại bảng ép - Học sinh thi làm tập đúng, nhanh - Sửa sai ói bánh Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Chép lại chữ viết sai, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Chính tả tuần 35 tiết Nghe - viết Ị ó o I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nghe - viết xác 13 dòng đầu thơ Ị ó o: 30 chữ khoảng 10 – 15 phút Kĩ năng: Điền vần oăt oăc; chữ ng ngh vào chỗ trống tập tập sách giáo khoa Thái độ: u thích mơn học; có ý thức rèn chữ, giữ II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu - Bài cũ: + Chấm số học sinh viết lại - Một số em gọi nộp cho giáo viên + Cho học sinh viết bảng số từ - Cả lớp viết bảng - Nhận xét chung - Giới thiệu bài: nghe - viết Ị ó o - Nhắc lại tựa Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe - viết (17 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh viết tả * Cách tiến hành: - Học sinh đọc 13 dòng thơ giáo viên chép - Học sinh đọc đoạn thơ bảng phụ bảng phụ - Cho học sinh phát tiếng viết sai, viết - Học sinh phát viết tiếng khó vào vào bảng bảng con: giục, tròn xoe, nhọn hoắt, buồng chuối - Nhắc nhở em tư ngồi viết, cách cầm bút, cách trình bày viết cho đẹp - Giáo viên đọc cho học sinh viết 13 dòng thơ vào - Học sinh nghe viết tả theo yêu cầu tập giáo viên - Hướng dẫn học sinh cầm bút chì để sữa lỗi tả: + Giáo viên đọc thong thả, vào chữ - Học sinh dò lại viết đổi bảng để học sinh soát sữa lỗi, hướng dẫn em sữa lỗi cho gạch chân chữ viết sai, viết vào bên lề + Giáo viên chữa bảng lỗi phổ biến, - Học sinh ghi lỗi lề theo hướng dẫn hướng dẫn em ghi lỗi lề phía viết giáo viên - Thu, chấm số em b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm tập tả (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt tập theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ * Cách tiến hành: Bài Điền vần oăt hay oăc ? - Gọi học sinh đọc yêu cầu đề - Đọc yêu cầu đề - Mỗi từ có chỗ trống phải điền oăt oăc - Lắng nghe vào từ hoàn chỉnh - Giáo viên tổ chức thi làm tập đúng, nhanh - Học sinh thi làm tập đúng, nhanh - Giáo viên chốt lại bảng - Sửa sai Cảnh đêm khuya kh Chọn bóng h máy bay ? Bài Điền chữ ng hay ngh ? - Cho học sinh làm vào tập - Học sinh làm vào tập - Gọi em lên bảng sửa - học sinh sửa - Giáo viên chốt lại bảng - Cả lớp sửa bài, sai Tiếng chim vách núi nhỏ dần Rì rầm tiếng suối gần xa oài thềm rơi đa Tiếng rơi mỏng rơi iêng Tiếng chim vách núi nhỏ dần Rì rầm tiếng suối gần xa ngồi thềm rơi đa Tiếng rơi mỏng rơi nghiêng Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Chép lại chữ viết sai, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ ………, ngày …… tháng …… năm 201… Môn Đạo đức tuần 35 Ôn Tập I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh có thức bảo vệ mơi trường Kĩ năng: Biết thực hành vi bảo vệ môi trường Thái độ: Có ý thức giữ gìn, chăm sóc bảo vệ mơi trường II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Hệ thống câu hỏi ôn tập Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hát - Kiểm tra cũ: + Vì phải bảo vệ mơi trường ? + Em làm để góp phần bảo vệ mơi trường? - Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài: Trực tiếp Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: hệ thống kiến thức, kĩ (10 phút) * Muc tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức đạo đức học 10, 11, 12 * Phương pháp: trực quan, đàm thoại, thảo luận nhóm * Cách tiến hành: - Giáo viên đặt câu hỏi: + Khi gặp thầy giáo đường em phải làm gì? + Khi đưa hay nhận vật từ tay thầy giáo, em phải có thái độ nào? + Nói với thầy cô nào? Hoạt động học sinh - Học sinh hát - Học sinh thực theo yêu cầu - Lắng nghe, nhắc lại tựa - Học sinh suy nghĩ trả lời + Đứng nghiêm trang ngả mũ nón chào thầy + Em đưa nhận tay với thái độ lễ phép + Nói nhẹ nhàng, lễ phép + Vâng lời làm theo điều + Khi thầy cô dạy bảo hay giao việc em phải làm gì? + Vì em cần có bạn học chơi? + Em phải cư xử với bạn học chơi? + Khi đường em phải phần đường nào? Vì sao? + Ở đường nơng thơn khơng có lề đường em đâu? + Khi qua ngã 3,ngã em cần nhớ điều gì? + Đi quy định có lợi gì? thầy dạy bảo + Có bạn học chơi vui + Thương yêu nhường nhịn giúp đỡ bạn + Đi sát lề bên phải + Sát lề đường bên phải + Chú ý đèn hiệu vào vạch dành cho người + An toàn cho thân cho người khác - Nhận xét bạn trình bày - Giáo viên nhận xét, chốt Nghỉ tiết phút b Hoạt Động 2: Luyện tập đúng, sai (10 phút) * Muc tiêu: Học sinh luyện tập phân biệt sai qua hoạt động bạn tranh * Phương pháp: thực hành, đàm thoại, thảo luận nhóm - Mỗi nhóm em lên thi đua phân * Cách tiến hành: biệt tranh gắn theo nhóm - Giáo viên sử dụng số tranh sai tập trước Học sinh thi đua theo nhóm, lên xếp tranh có hành vi đạo đức qua nhóm, tranh có hành vi đạo đức sai qua - Cả lớp nhận xét bổ sung nhóm - Giáo viên nhận xét tuyên dương đội xếp xếp nhanh c Hoạt Động 3: Đóng vai (10 phút) * Muc tiêu: Giúp học sinh biết cách xử lý phù hợp với tình * Phương pháp: thực hành, đàm thoại * Cách tiến hành: - Giáo viên đưa tình yêu cầu Học - Hs thảo luận nhóm sinh chia nhóm thảo luận, đóng vai - Cử đại diện lên đóng vai + Trên đường chơi với bố mẹ, em gặp cô - Cả lớp nhận xét bổ sung giáo công viên + Bạn em chạy chơi bị vấp ngã, em đứng gần làm gì? - Giáo viên kết luận tình Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Kết thúc môn học  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ ………, ngày …… tháng …… năm 201… Môn Tự nhiên Xã hội tuần 35 Ôn Tập Tự Nhiên (BĐ) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh “Tự nhiên” Kĩ năng: Biết quan sát, đặc câu hỏi trả lời câu hỏi bầu trời, cảnh vật tự nhiên xung quanh Thái độ: u thích mơn học; tích cực, sáng tạo, hợp tác, * BĐ: Có thể kiên hệ mơi trường sống gắn bó với biển đảo học sinh vùng biển đảo (liên hệ) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, hình phóng to sách giáo khoa Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): Hát - Học sinh hát đầu - Kiểm tra cũ: Gọi em lên kiểm tra - em thực + Hãy kể tượng thời tiết mà em biết + Nêu cách ăn mặc thích hợp theo thời tiết - Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài: Ôn tập Tự nhiên - Lắng nghe giới thiệu bài, nhắc lại tựa Các hoạt động chính: a Hoạt động : Làm việc với tranh ảnh hoạc vật thật cối (10 phút) * Mục tiêu: HS nhớ lại tất học * Các bước tiến hành : Bước 1: Giáo viên phổ biến cách chơi - Lắng nghe yêu cầu giáo viên - Chọn tất tranh ảnh rau, hoa dán vào tờ giấy giáo viên phát cho tổ, thật để lên bàn theo nhóm (rau hoa) - Tổ chức cho em làm việc theo nhóm 8, dán, - Học sinh nhận giấy, làm việc theo nhóm 8, vào nói cho nghe chọn tranh ảnh, dán nói cho nghe loại mà em biết Bước 2: Giáo viên yêu cầu học sinh mang sản phẩm nhóm lên bảng - Đại diện nhóm lên nói tên cho lớp - Đại diện nhóm nêu kết thực nghe trước lớp (chỉ vào tranh nói cho người - Giáo viên tuyên dương nhóm sưu tầm nghe.) nhiều đặc biệt * BĐ: Có thể kiên hệ mơi trường sống gắn bó với biển đảo học sinh vùng biển đảo b Hoạt động : Làm việc với tranh ảnh ho?c vật thật động vật (10 phút) * Mục tiêu: Học sinh nhớ lại vật giới thiệu số vật mà em tìm hiểu qua thực tế * Các bước tiến hành : Bước 1: Giáo viên phổ biến cách chơi - Lắng nghe yêu cầu giáo viên - Chọn tất tranh ảnh vật dán vào tờ giấy giáo viên phát cho tổ theo nhóm (nhóm vật có hại nhóm vật có ích) - Tổ chức cho em làm việc theo nhóm 8, dán, - Học sinh nhận giấy, làm việc theo nhóm 8, vào tranh nói cho nghe chọn tranh ảnh, dán nói cho nghe vật có hại, vật có ích Bước 2: Giáo viên yêu cầu học sinh mang sản phẩm nhóm lên bảng - Đại diện nhóm lên nói tên vật cho - Đại diện nhóm nêu kết thực lớp nghe, đặt câu đố, thơ, hát trước lớp (chỉ vào tranh nói cho người vật để đố nhóm khác nghe, nêu câu đố, giải câu đố,… ) - Giáo viên tuyên dương nhóm sưu tầm nhiều vật c Hoạt động : Quan sát thời tiết (10 phút) * Mục tiêu: Học sinh nhớ lại dấu hiệu thời tiết học * Các bước tiến hành : Bước 1: Giáo viên định hướng cho học sinh quan - Học sinh sân sát - Quan sát nói cho nghe câu + Quan sát xem có mây khơng ? hỏi giáo viên đặt + Có gió khơng ? gió nhẹ hay mạnh ? - Đại diện nhóm nêu kết quan sát + Thời tiết hơm nóng hay rét ? + Có mưa hay có mặt trời không ? - Xếp tranh theo chủ đề học Bước 2: Đưa học sinh sân hay hành lang để quan - Học sinh sân hay hành lang để quan sát sát - Tổ chức cho em quan sát theo nhóm nói cho nghe điều quan sát Gọi đại diện nhóm nói trước lớp cho lớp nghe - Cho học sinh vào lớp, cho em xếp tranh theo chủ đề Hoạt động nối tiếp (5 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Kết thúc môn học - Học sinh quan sát theo nhóm nói cho nghe điều quan sát - Đại diện nhóm nói trước lớp cho lớp nghe - Học sinh vào lớp, cho em xếp tranh theo chủ đề  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ ………, ngày …… tháng …… năm 201… Môn Thủ công tuần 35 Trưng Bày Sản Phẩm I MỤC TIÊU: Kiến thức: Trưng bày sản phẩm thủ công làm Kĩ năng: Khuyến kích trưng bày sản phẩm có tính sáng tạo Thái độ: u thích mơn học; rèn tính tỉ mỉ, cẩn thận, khéo tay sáng tạo II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các mẫu học sinh Học sinh: Các thực hành làm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Hoạt động khởi động (5 phút) - Kiểm tra đồ dùng học sinh - Nhận xét chung - Giới thiệu bài: trực tiếp Các hoạt động chính: a Hoạt động : Hướng dẫn phân cơng vị trí trưng bày sản phẩm (6 ph) * Mục tiêu : Học sinh chuẩn bị trưng bày sản phẩm * Cách tiến hành: - Học xé, dán hình, gấp hình, cắt - Gíao viên : Trong năm học vừa qua học nội dung ? - Gíao viên nhận xét tóm ý - Gíao viên nêu u cầu chia lớp làm nhóm lớn, phát giấy to hồ dán cho học sinh chọn đẹp nhóm dán thành lớn b Hoạt động : Học sinh trưng bày sản phẩm (20 phút) * Mục tiêu : Giúp học sinh trưng bày giới thiệu sản phẩm * Cách tiến hành: - Gíao viên cho học sinh nhóm treo nhóm lên bảng lớp, sau lên giới thiệu sản phẩm nhóm - Gíao viên gọi học sinh nhận xét, bình chọn nhóm có nhiều sản phẩm đẹp - Gíao viên nhận xét tuyên dương dán - Học sinh nhóm treo nhóm lên bảng lớp, sau lên giới thiệu sản phẩm nhóm Hoạt động nối tiếp (5 phút): - Nhận xét tinh thần học tập; chuẩn bị học sinh - Đánh giá sản phẩm học sinh - Thu dọn vệ sinh - Kết thúc môn học  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tập viết tuần 35 Viết chữ số từ đến I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết viết chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Kĩ năng: Viết vần: ân, uân, oăt, oăc; từ ngữ: thân thiết, huân chương, nhọn hoắt, ngoặc tay kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo Tập viết 1, tập hai (mỗi từ ngữ viết lần)  Riêng học sinh khá, giỏi viết nét, dãn khoảng cách viết đủ số dòng, số chữ qui định Thái độ: u thích mơn học; có ý thức rèn chữ, giữ II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, chữ mẫu Học sinh: Đồ dùng học tập; Tập viết lớp tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu - Bài cũ: Kiểm tra viết nhà học sinh, chấm - Học sinh để Tập viết đầu bàn điểm em Gọi em lên bảng viết từ: bình - em viết bảng minh, đêm khuya - Nhận xét cũ, cho điểm học sinh - Giới thiệu bài: Các chữ số từ đến - Nhắc lại tựa Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết chữ số (8 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết viết chữ số 0-9 * Cách tiến hành: - Giáo viên treo bảng phụ chép sẵn chữ số - Học sinh quan bảng phụ tập viết - Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét về: Số - Học sinh quan sát giáo viên tô khung lượng nét kiểu nét Điểm bắt đầu điểm kết chữ mẫu thúc chữ số Sau giáo viên nêu qui trình viết - Hướng dẫn học sinh viết không, viết vào bảng - Viết không bảng con chữ số - Nhận xét, uốn nắn nét chữ cho học sinh b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết vần từ ngữ ứng dụng (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh viết vần từ ngữ ứng dụng * Cách tiến hành: 10 - Giáo viên treo bảng, viết sẵn vần từ ngữ - Học sinh đọc vần từ ngữ ứng dụng ứng dụng bảng phụ (cá nhân, lớp): ân, uân, oăt, oăc; thân thiết, huân chương, nhọn hoắt, ngoặc tay - Yêu cầu học sinh phân tích tiếng ứng dụng - Học sinh phân tích tiếng ân, uân, oăt, oăc - Giáo viên nhắc lại cách nối chữ, cách đưa bút - Giáo viên theo dõi, chỉnh sửa c Hoạt động 3: Thực hành (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh viết chữ số, vần từ ngữ ứng dụng vào Tập viết tập * Cách tiến hành: - Học sinh viết vào bảng 10 - Giáo viên gọi học sinh nhắc lại tư ngồi viết - Học sinh nhắc lại tư ngồi viết - Giáo viên theo dõi nhắc nhở động viên số em - Học sinh viết vào Tập viết viết chậm, giúp em hoàn thành viết lớp - Giáo viên thu chấm chữa số - Giáo viên khen em viết đẹp, tiến ân oăt uân oăc thân thiết huân chương nhọn hoắt ngoặc tay Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Kết thúc môn học  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... việc gì? - Gọi học sinh đọc lại văn - Gọi học sinh đọc bài, lớp đọc thầm - học sinh đọc to, lớp đọc thầm - Học sinh trả lời câu hỏi - học sinh đọc lại văn - học sinh đọc bài, lớp đọc thầm -... động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên làm bảng - Học sinh thực + Học sinh 1: 41 + 20 = ; 86 + 10 – = + Học sinh 2: 63 + – = ; 78 – = - Giáo viên nhận xét, cho... động 1: Hướng dẫn nghe - viết (17 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh viết tả * Cách tiến hành: - Học sinh đọc 13 dòng thơ giáo viên chép - Học sinh đọc đoạn thơ bảng phụ bảng phụ - Cho học sinh phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 35 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 35 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay