Tuần 35 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

33 56 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 13:41

... việc gì? - Gọi học sinh đọc lại văn - Gọi học sinh đọc bài, lớp đọc thầm - học sinh đọc to, lớp đọc thầm - Học sinh trả lời câu hỏi - học sinh đọc lại văn - học sinh đọc bài, lớp đọc thầm -... động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên làm bảng - Học sinh thực + Học sinh 1: 41 + 20 = ; 86 + 10 – = + Học sinh 2: 63 + – = ; 78 – = - Giáo viên nhận xét, cho... động 1: Hướng dẫn nghe - viết (17 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh viết tả * Cách tiến hành: - Học sinh đọc 13 dòng thơ giáo viên chép - Học sinh đọc đoạn thơ bảng phụ bảng phụ - Cho học sinh phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 35 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 35 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay