Tuần 34 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

35 91 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 13:36

... (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên bảng: - Học sinh thực + Học sinh 1: 86 – 13 – 12 ; 48 + 11 – 10 + Học sinh 2: Thực hành xem đồng hồ - Giáo viên nhận xét,... Học sinh sửa - Yêu cầu học sinh đọc đề - em đọc đề tập - Giáo viên hỏi lại cách so sánh - Học sinh nhắc lại - Cho học sinh làm bút chì vào sách giáo khoa - Học sinh làm vào sách giáo khoa - Giáo. .. động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh đọc số từ : 50 đến - Học sinh thực 70, 75 đến 10 0; học sinh tính: 18 + 10 – 25; 68 – 34 + 12 - Giáo viên nhận xét, cho điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 34 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 34 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay