Tuần 34 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

35 21 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 13:36

Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tập đọc tuần 34 Bác đưa thư (tiết 1) (KNS) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc trơn Đọc từ ngữ: mừng quýnh, nhễ nhại, mát lạnh, lễ phép Bước đầu biết nghỉ chỗ có dấu câu Kĩ năng: Hiểu nội dung bài: Bác đưa thư vất vả việc đưa thư tới nhà Các em cần yêu mến chăm sóc Bác Trả lời câu hỏi 1; sách giáo khoa Thái độ: u thích mơn học; có ý thức rèn chữ, giữ * Lưu ý: Chú trọng kĩ đọc trơn, hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ chỗ có dấu câu chưa đặt thành yêu cầu đánh giá kĩ đọc * KNS: - Rèn kĩ năng: Xác định giá trị Tự nhận thức thân Thể cảm thông Giao tiếp lịch sự, cởi mở - Các phương pháp: Động não Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thơng tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Tranh minh họa sách giáo khoa, bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Học sinh hát đầu - Bài cũ: Cho học sinh đọc Nói dối hại thân - em thực trả lời câu hỏi: + Chú bé chăn cừu giả vờ kêu cứu, đến giúp? + Khi sói đến thật câu kêu cứu, có đến giúp khơng? - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu bài: Bác đưa thư - Nhắc lại tựa Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Luyện đọc (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh đọc tốt đọc * Cách tiến hành:  GV đọc mẫu văn: giọng đọc vui - Học sinh lắng nghe  HS luyện đọc: - Luyện đọc tiếng, từ ngữ: Luyện đọc tiếng từ + Nhóm (3 em) khó dễ lẫn: mừng quýnh, nhễ nhại, mát lạnh, lễ + Cá nhân – đồng phép Khi luyện đọc kết hợp phân tích tiếng để củng - Lớp nhận xét cố kiến thức học - Luyện đọc câu: + Đọc nhẩm câu: giáo viên bảng chữ câu thứ nhất, cho HS đọc trơn + Tiếp tục với câu lại + Cuối cho HS tiếp nối đọc trơn câu văn theo cách: HS đầu bàn đọc câu thứ nhất, em khác tự đứng lên đọc câu - Luyện đọc đoạn, bài: + Học sinh đọc bài, tiếp nối đọc, đọc + Cho tổ thi đua đọc đúng, to, rõ ràng + Cho HS đọc đồng lần - Học sinh đọc trơn - Học sinh đọc trơn, nối tiếp - Đọc nối nhóm - Các tổ thi đua đọc đúng, to, rõ ràng - Đọc đồng b Hoạt động 2: Ôn vần uynh, inh (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt yêu cầu sách giáo khoa * Cách tiến hành:  Tìm tiếng có vần inh, uynh  Tìm tiếng ngồi có vần inh, uynh chạy huỳnh huỵch - minh, mừng quýnh - Các nhóm thi đua tìm ghi vào giấy từ có chứa tiếng mang vần inh, vần uynh, thời gian phút, nhóm tìm ghi nhiều tiếng nhóm thắng + inh: xinh xinh, hình ảnh, kính, … + uynh: phụ huynh, khuỳnh tay, … - Đọc tiếp nối tủ kính Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tập đọc tuần 34 Bác đưa thư (tiết 2) (KNS) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc trơn Đọc từ ngữ: mừng quýnh, nhễ nhại, mát lạnh, lễ phép Bước đầu biết nghỉ chỗ có dấu câu Kĩ năng: Hiểu nội dung bài: Bác đưa thư vất vả việc đưa thư tới nhà Các em cần yêu mến chăm sóc Bác Trả lời câu hỏi 1; sách giáo khoa Thái độ: Yêu thích mơn học; có ý thức rèn chữ, giữ * Lưu ý: Chú trọng kĩ đọc trơn, hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ chỗ có dấu câu chưa đặt thành yêu cầu đánh giá kĩ đọc * KNS: - Rèn kĩ năng: Xác định giá trị Tự nhận thức thân Thể cảm thông Giao tiếp lịch sự, cởi mở - Các phương pháp: Động não Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thơng tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Tranh minh họa sách giáo khoa, bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (3 phút): Cho học sinh nghỉ giải lao chỗ Học sinh hát chuyển tiết Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Tìm hiểu (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh trả lời câu hỏi theo chuẩn kiến thức, kĩ * Cách tiến hành: - Tìm hiểu kết hợp luyện đọc - Gọi học sinh đọc đoạn 1, lớp đọc thầm trả - Đọc đoạn lời câu hỏi: + Nhận thư bố, Minh muốn làm gì? + Chạy vào nhà khoe với mẹ + Thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại, Minh muốn + Chạy vào nhà rót nước mát lạnh mời bác làm gì? uống - Gọi học sinh đọc đoạn 2, lớp đọc thầm - học sinh đọc đoạn 2, lớp đọc thầm - Gọi học sinh đọc bài, lớp đọc thầm - học sinh đọc bài, lớp đọc thầm - Tổ chức thi đua đọc diễn cảm - Học sinh thi đua đọc diễn cảm - Nhận xét - Tuyên dương b Hoạt động 2: Luyện nói (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực nói theo chủ đề học * Cách tiến hành:  Đề tài: Nói lời chào hỏi Minh với bác đưa thư  Cách tiến hành: - Giáo viên tổ chức cho nhóm học sinh đóng vai bác đưa thư vai Minh để thực gặp Học sinh quan sát tranh SGK luyện nói gỡ ban đầu lúc Minh mời bác đưa thư uống nước theo nhóm nhỏ em, đóng vai Minh bác (Minh nói ? bác đưa thư trả lời ?) đưa thư để nói lời chào hỏi Minh với bác - Tuyên dương nhóm hoạt động tốt đưa thư - Cháu chào bác - Bác cám ơn cháu, cháu ngoan nhĩ ! - Cháu mời bác uống nước cho đỡ mệt - Bác cám ơn cháu Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tập đọc tuần 34 Làm anh (tiết 1) (KNS) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc trơn Đọc từ ngữ: làm anh, người lớn, dỗ dành, dịu dàng Bước đầu biết nghỉ cuối dòng thơ, khổ thơ Kĩ năng: Hiểu nội dung bài: Anh chị phải yêu thương em, nhường nhịn em Trả lời câu hỏi sách giáo khoa Thái độ: u thích mơn học; có ý thức rèn chữ, giữ * Lưu ý: Chú trọng kĩ đọc trơn, hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ chỗ có dấu câu chưa đặt thành yêu cầu đánh giá kĩ đọc * KNS: - Rèn kĩ năng: Xác định giá trị Tự nhận thức thân Đảm bảo trách nhiệm - Các phương pháp: Động não Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thơng tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Tranh minh họa sách giáo khoa, bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Học sinh hát đầu - Bài cũ: Cho học sinh đọc Bác đưa thư trả - em thực lời câu hỏi: + Nhận thư bố, Minh muốn làm gì? + Thấy bác đưa thư mồ nhễ nhại, Minh muốn làm gì? - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu bài: Làm anh - Nhắc lại tựa Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Luyện đọc (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh đọc tốt đọc * Cách tiến hành:  GV đọc mẫu văn: giọng đọc dịu dàng, âu yếm - Học sinh lắng nghe  HS luyện đọc: - Luyện đọc tiếng, từ ngữ: Luyện đọc tiếng từ khó dễ lẫn: làm anh, người lớn, dỗ dành, dịu + Nhóm (3 em) dàng Khi luyện đọc kết hợp phân tích tiếng để củng + Cá nhân – đồng - Lớp nhận xét cố kiến thức học - Luyện đọc câu: + Đọc nhẩm câu: giáo viên bảng chữ câu thứ nhất, cho HS đọc trơn + Tiếp tục với câu lại + Cuối cho HS tiếp nối đọc trơn dòng thơ theo cách: HS đầu bàn đọc câu thứ nhất, em khác tự đứng lên đọc câu - Luyện đọc đoạn, bài: + Học sinh đọc bài, tiếp nối đọc, đọc + Cho tổ thi đua đọc đúng, to, rõ ràng + Cho HS đọc đồng lần - Học sinh đọc trơn - Học sinh đọc trơn, nối tiếp - Đọc nối nhóm - Các tổ thi đua đọc đúng, to, rõ ràng - Đọc đồng b Hoạt động 2: Ôn vần ia, uya (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt yêu cầu sách giáo khoa * Cách tiến hành:  Tìm tiếng có vần ia, uya - chia  Tìm tiếng ngồi có vần ia, uya (dành cho học - Các nhóm khá, giỏi thi đua tìm ghi vào giấy từ có chứa tiếng mang vần ia, vần sinh khá, giỏi làm thêm) uya, thời gian phút, nhóm tìm ghi nhiều tiếng nhóm thắng + ia: tia chớp, tia sangs, tỉa ngô, … + uya: đêm khuya, khuya khoắt, … - Đọc tiếp nối tia chớp đêm khuya Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tập đọc tuần 34 Làm anh (tiết 2) (KNS) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc trơn Đọc từ ngữ: làm anh, người lớn, dỗ dành, dịu dàng Bước đầu biết nghỉ cuối dòng thơ, khổ thơ Kĩ năng: Hiểu nội dung bài: Anh chị phải yêu thương em, nhường nhịn em Trả lời câu hỏi sách giáo khoa Thái độ: Yêu thích mơn học; có ý thức rèn chữ, giữ * Lưu ý: Chú trọng kĩ đọc trơn, hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ chỗ có dấu câu chưa đặt thành yêu cầu đánh giá kĩ đọc * KNS: - Rèn kĩ năng: Xác định giá trị Tự nhận thức thân Đảm bảo trách nhiệm - Các phương pháp: Động não Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thơng tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Tranh minh họa sách giáo khoa, bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (3 phút): Cho học sinh nghỉ giải lao chỗ Học sinh hát chuyển tiết Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Tìm hiểu (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh trả lời câu hỏi theo chuẩn kiến thức, kĩ * Cách tiến hành: - Tìm hiểu kết hợp luyện đọc - Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi: - học sinh đọc to, lớp đọc thầm Làm anh phải làm gì? + em bé khóc ? + Anh phải dỗ dành + em bé ngã ? + Anmh phải nâng dịu dàng + mẹ cho quà bánh ? + Anh chia quà cho em phần + có đồ chơi đẹp ? + Anh phải nhường nhị em Muốn làm anh phải có tình cảm với em bé? - Phải yêu thương em bé - Gọi học sinh đọc bài, lớp đọc thầm - học sinh đọc bài, lớp đọc thầm - Tổ chức thi đua đọc diễn cảm - Học sinh thi đua đọc diễn cảm - Nhận xét - Tuyên dương b Hoạt động 2: Luyện nói (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực nói theo chủ đề học * Cách tiến hành:  Đề tài: Kể anh (chị em) em Giáo viên cho học sinh quan sát tranh minh hoạ nêu câu hỏi gợi ý để học sinh kể cho nghe anh chị em (theo nhóm học sinh) Học sinh quan sát tranh sách giáo khoa Nhận xét luyện nói uốn nắn, sửa sai luyện nói theo yêu cầu giáo viên Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tập đọc tuần 34 Người trồng na (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc trơn Đọc từ ngữ: lúi húi, vườn, trồng na, Bước đầu biết nghỉ chỗ có dấu câu Kĩ năng: Hiểu nội dung bài: Cụ già trồng na cho cháu hưởng Con cháu không quên công ơn người trồng Trả lời câu hỏi 1; sách giáo khoa Thái độ: u thích mơn học; có ý thức rèn chữ, giữ * Lưu ý: Chú trọng kĩ đọc trơn, hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ chỗ có dấu câu chưa đặt thành yêu cầu đánh giá kĩ đọc II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Tranh minh họa sách giáo khoa, bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Học sinh hát đầu - Bài cũ: Cho học sinh đọc Làm anh trả lời - em thực câu hỏi: Làm anh phải làm gì? + em bé khóc ? + em bé ngã ? - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu bài: Người trồng na - Nhắc lại tựa Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Luyện đọc (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh đọc tốt đọc * Cách tiến hành:  GV đọc mẫu văn: ý đổi giọng đọc - Học sinh lắng nghe đọan đối thoại  HS luyện đọc: - Luyện đọc tiếng, từ ngữ: Luyện đọc tiếng từ khó dễ lẫn: lúi húi, vườn, trồng na, Khi luyện đọc kết hợp phân tích tiếng để củng cố kiến thức học - Luyện đọc câu: + Đọc nhẩm câu: giáo viên bảng chữ câu thứ nhất, cho HS đọc trơn + Tiếp tục với câu lại + Cuối cho HS tiếp nối đọc trơn câu văn theo cách: HS đầu bàn đọc câu thứ nhất, + Nhóm (3 em) + Cá nhân – đồng - Lớp nhận xét - Học sinh đọc trơn - Học sinh đọc trơn, nối tiếp em khác tự đứng lên đọc câu - Luyện đọc đoạn, bài: + Học sinh đọc bài, tiếp nối đọc, đọc + Cho tổ thi đua đọc đúng, to, rõ ràng + Cho HS đọc đồng lần - Đọc nối nhóm - Các tổ thi đua đọc đúng, to, rõ ràng - Đọc đồng b Hoạt động 2: Ôn vần oai, oay (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt yêu cầu sách giáo khoa * Cách tiến hành:  Tìm tiếng có vần oai, oay  Tìm tiếng ngồi có vần oai, oay - ngồi - Các nhóm thi đua tìm ghi vào bảng tiếng ngồi có vần oai, oay + oai: củ khoai, phá hoại, … + oay: hí hốy, loay hoay, … - Đọc tiếp nối  Điền tiếng có vần oai oay ? (dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm) Bác sĩ nói chuyện điện Diễn viên múa người Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Kể chuyện tuần 34 Hai tiếng kì lạ (KNS) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh gợi ý tranh Kĩ năng: Biết ý nghĩa câu chuyện: lễ phép, lịch người quý mến giúp đỡ Thái độ: Yêu thích mơn học; có ý thức rèn chữ, giữ  Riêng học sinh khá, giỏi kể toàn câu chuyện theo tranh * Lưu ý: Đối với Kể chuyện: chưa yêu cầu kể lại toàn câu chuyện; chưa yêu cầu phân vai tập kể lại câu chuyện - theo chương trình giảm tải Bộ * KNS: - Rèn kĩ năng: Xác định giá trị Thể cảm thơng, hợp tác Lắng nghe tích cực Ra định Tư phê phán - Các phương pháp: Động não, tưởng tượng Trải nghiệm, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, chia sẻ thơng tin, phản hồi tích cực, đóng vai II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, tranh phóng to sách giáo khoa Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Bài cũ: Gọi học sinh lên kể lại đoạn tiết trước, “Cơ chủ khơng biết q tình bạn” - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu bài: Hai tiếng kì lạ Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giáo viên kể chuyện (6 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh nghe giọng kể phù hợp * Cách tiến hành: - Học sinh hát đầu - em lên kể, em đoạn - Kể với giọng thật diễn cảm: + Kể lần 1: để học sinh biết câu chuyện + Kể lần 2, kết hợp với tranh minh hoạ - Chú ý kĩ thuật kể: + Đoạn đầu: Kể chậm rãi, làm rõ chi tiết Học sinh lắng nghe theo dõi vào tranh - Lớp nhận xét - Nhắc lại tựa + Lời cụ già: thân mật, khích lệ Pao-lích Lời Paolích nói với chị, với bà, với anh: nhẹ nhàng âu yếm + Các chi tiết tả phản ứng chị Lê-na, bà, anh cần kể với ngạc nhiên, sau thích thú trước thay đổi Pao-lích b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh kể đoạn câu chuyện theo tranh (15 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh kể đoạn câu chuyện theo tranh * Cách tiến hành: - Tranh 1: GV hỏi + Tranh vẽ cảnh gì? + Câu hỏi tranh gì? - Cho tổ thi kể - Quan sát tranh 1, trả lời câu hỏi: + Pao-lích buồn bực + Cụ già nói điều làm em ngạc nhiên? - Mỗi tổ cử đại diện thi kể đoạn - Cả lớp lắng nghe, nhận xét - Tranh 2, 3, làm tương tự với tranh c Hoạt động 3: Rút nghĩa câu chuyện (7 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh rút học từ nội dung câu chuyện * Cách tiến hành: - GV hỏi: + Theo em, hai tiếng kì lạ mà cụ già dạy cho Pao- + Hai tiếng vui lòng lời nói dịu dàng, lích hai tiếng nào? Vì Pao-lích nói hai tiếng cách nhìn thẳng vào mắt người đối thoại đó, người lại yêu mến giúp đỡ cậu? + Hai tiếng vui lòng biến em bé Pao- lích thành em bé ngoan ngỗn, lễ phép, đáng yêu + Vì em người yêu mến  lễ phép, lịch người quý mến giúp đỡ giúp đỡ Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Về kể lại cho người thân nghe, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Chính tả tuần 34 tiết Tập chép Bác đưa thư I MỤC TIÊU: Kiến thức: Tập chép đoạn “ Bác đưa thư mồi hôi nhể nhải ” khoảng 15 – 20 phút Kĩ năng: Điền vần inh, uynh; chữ c, k vào chỗ trống tập tập sách giáo khoa Thái độ: u thích mơn học; có ý thức rèn chữ, giữ II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): - Bài cũ: + Chấm số học sinh viết lại + Cho học sinh viết bảng số từ - Nhận xét chung - Giới thiệu bài: tập chép Bác đưa thư Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép (17 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh chép tả * Cách tiến hành: - Giáo viên viết bảng đoạn tả cần chép Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu - Một số em gọi nộp cho giáo viên - Cả lớp viết bảng - Nhắc lại tựa - Học sinh quan sát em đọc thành tiếng đoạn tả - Giáo viên cho học sinh đọc tiếng - Học sinh tự nhẩm viết vào bảng từ em dễ viết sai: mừng quýnh, khoe, chạy, nhễ nhại, - HS chép vào - Tập chép + Giáo viên hướng dẫn em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề vào trang + Tên bài: Đếm vào ô + Chữ đầu đoạn: Đếm vào ô + Sau dấu chấm phải viết hoa - Dùng bút chì chữa - Chữa bài: + Rà soát lại + Giáo viên chữ bảng + Ghi số lỗi đầu + Đánh vần tiếng khó + Chữa lỗi sai phổ biến - Thu bài, chấm số học sinh + Học sinh ghi lỗi lề Đổi kiểm tra b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm tập tả (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt tập theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ * Cách tiến hành: Bài Điền vần inh hay uynh ? - Gọi học sinh đọc yêu cầu đề - Đọc yêu cầu đề - Mỗi từ có chỗ trống phải điền inh uynh - Lắng nghe vào từ hoàn chỉnh - Cho học sinh làm vào tập - Học sinh làm vào tập - Gọi em lên bảng sửa - học sinh sửa bài, miỗi em câu - Giáo viên chốt lại bảng - Cả lớp sửa bài, sai b hoa kh tay Bài Điền chữ c hay k ? - Giáo viên tổ chức thi làm tập đúng, nhanh - Giáo viên chốt lại bảng ú mèo - Học sinh thi làm tập đúng, nhanh - Sửa sai dòng ênh Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Chép lại chữ viết sai, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Chính tả tuần 34 tiết Tập chép Chia quà I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nhìn sách bảng, chép lại trình bày chia quà khoảng 15 – 20 phút Kĩ năng: Điền chữ s hay x; v hay d vào chỗ trống tập 2.a tập 2.b sách giáo khoa Thái độ: u thích mơn học; có ý thức rèn chữ, giữ II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): - Bài cũ: + Chấm số học sinh viết lại + Cho học sinh viết bảng số từ - Nhận xét chung - Giới thiệu bài: tập chép Chia quà Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép (17 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh chép tả * Cách tiến hành: - Giáo viên viết bảng đoạn tả cần chép Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu - Một số em gọi nộp cho giáo viên - Cả lớp viết bảng - Nhắc lại tựa - Học sinh quan sát em đọc thành tiếng đoạn tả - Giáo viên cho học sinh đọc tiếng - Học sinh tự nhẩm viết vào bảng từ em dễ viết sai: thấy, Phương, tươi cười, reo, - Tập chép - HS chép vào + Giáo viên hướng dẫn em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề vào trang + Tên bài: Đếm vào ô + Chữ đầu đoạn: Đếm vào ô + Sau dấu chấm phải viết hoa - Chữa bài: - Dùng bút chì chữa + Giáo viên chữ bảng + Rà sốt lại + Đánh vần tiếng khó + Ghi số lỗi đầu + Chữa lỗi sai phổ biến - Thu bài, chấm số học sinh + Học sinh ghi lỗi lề Đổi kiểm tra b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm tập tả (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt tập theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ * Cách tiến hành: Bài 2.a Điền chữ s hay x ? - Gọi học sinh đọc yêu cầu đề - Đọc yêu cầu đề - Mỗi từ có chỗ trống phải điền s x vào từ - Lắng nghe hoàn chỉnh - Cho học sinh làm vào tập - Học sinh làm vào tập - Gọi em lên bảng sửa - học sinh sửa bài, miỗi em câu - Giáo viên chốt lại bảng - Cả lớp sửa bài, sai áo tập nói Bé ách túi Bài 2.b Điền chữ v hay d ? (dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm thời gian) - Giáo viên tổ chức thi làm tập đúng, nhanh - Giáo viên chốt lại bảng Hoa cúc àng - Học sinh thi làm tập đúng, nhanh - Sửa sai Bé ang tay Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Chép lại chữ viết sai, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ ………, ngày …… tháng …… năm 201… Môn Đạo đức tuần 34 Đạo Đức Địa Phương (tiết 3) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh có thức bảo vệ mơi trường Kĩ năng: Biết thực hành vi bảo vệ mơi trường Thái độ: Có ý thức giữ gìn, chăm sóc bảo vệ mơi trường II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Tranh ảnh bảo vệ môi trường Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hát Hoạt động học sinh - Học sinh hát - Kiểm tra cũ: - Học sinh thực theo yêu cầu + Vì phải chăm sóc sân trường ? + Chăm sóc cây, hoa sân trường có nghĩa gì? - Nhận xét, đánh giá - Lắng nghe, nhắc lại tựa - Giới thiệu bài: Trực tiếp Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (10 phút) * Muc tiêu: Giúp học sinh kể việc làm để bảo vệ môi trường * Phương pháp: trực quan, đàm thoại, thảo luận nhóm * Cách tiến hành: - Tổ chức cho nhóm thảo luận câu hỏi - Chia nhóm nêu yêu cầu thảo phiếu tập luận - Các nhóm báo kết việc làm - Cử đại diện nhóm lên trình bày giữ vệ sinh nơi công cộng - Giáo viên gọi đại diện nhóm lên báo cáo trước lớp - Đại diện nhóm lên báo cáo về: + Giữ vệ sinh, dọn vệ sinh dường - Giáo viên yêu cầu nhóm khác nhận xét làng, ngõ xóm  Giáo viên kết lụân: + Về dọn vệ sinh sân trường, lớp + Các em cần có ý thức tự giác quét dọn, giữ học vệ sinh nơi cơng cộng để góp phần bảo vệ mơi - Nhận xét nhóm bạn trường thêm sạch, đep + Có lời khuyên, ngăn cản vứt rác bừa bãi đường, sân trường, lớp học… Nghỉ tiết phút b Hoạt Động 2: Trò chơi “Đèn xanh - Đèn đỏ” (10 phút) * Muc tiêu: Giúp học sinh đóng vai tình đơn giản để bảo vệ môi trường * Phương pháp: thực hành, đàm thoại, thảo luận nhóm * Cách tiến hành: - Học sinh đóng vai theo tình - Giáo viên tổ chức cho học sinh đóng vai theo giữ vệ sinh nơi cơng tình giữ vệ sinh nơi công cộng cộng + Em thấy bạn vứt rác đường, em làm - Học sinh nêu trình bày đóng ? vai - Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “ Đèn - Tham gia chơi trò chơi xanh, đèn đỏ” - Giáo viên nhận xét, kết luận c Hoạt Động 3: Thực hành (10 phút) * Muc tiêu: Giúp học sinh thực hành giữ vệ sinh lớp học, sân trường * Phương pháp: thực hành, đàm thoại * Cách tiến hành: - GV phân công theo tổ làm vệ sinh lớp - Các tổ thực hành học hành lang - Quan sát giúp đỡ, nhắc nhở - Nhận xét tuyên dương Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Nhận xét tổ bạn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ ………, ngày …… tháng …… năm 201… Môn Tự nhiên Xã hội tuần 34 Thời Tiết (MT) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nêu cách tìm thơng tin dự báo thời tiết ngày: nghe đài, xem ti vi, đọc báo Kĩ năng: Nhận biệt thay đổi thời tiết Biết cách ăn mặc giữ gìn sức khoẻ thời tiết thay đổi Thái độ: Yêu thích mơn học; tích cực, sáng tạo, hợp tác, * MT: Giáo dục học sinh biết thời tiết nắng, mưa, gió, nóng, rét yếu tố mơi trường Sự thay đổi thời tiết ảnh hưởng đến sức khoẻ người Có ý thức giữ gìn sức khoẻ thời tiết thay đổi (liên hệ) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, hình phóng to sách giáo khoa Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hát - Kiểm tra cũ: Gọi em lên kiểm tra + Dựa vào dấu hiệu để nhận biết trời nóng? + Hãy kể tượng thời tiết mà em biết - Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài: Thời tiết Các hoạt động chính: a Hoạt động : Trò chơi (7 phút) Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu - em thực - Lắng nghe giới thiệu bài, nhắc lại tựa * Mục tiêu: Học sinh nhận biết tượng thời tiết qua tranh thời tiết luôn thay đổi * Các bước tiến hành: Bước : Giáo viên phổ biến cách chơi: - Học sinh quan sát tranh hoạt động theo - Chọn tên dạng thời tiết ghi tranh nhóm học sinh - Cài tên dạng thời tiết tranh vẽ cảnh trời nóng, tranh vẽ cảnh trời rét ? Vì bạn biết ? Bước : Học sinh tiến hành chơi, lần học sinh tham gia chơi, đến tất em chơi - Đại diện nhóm nêu kết thực Bước : Giáo viên nhận xét chơi + Nhìn tranh em thấy thời tiết có thay đổi - Thời tiết thay đổi liên tục theo ngày, theo tuần, … nào?  Giáo viên kết luận: Thời tiết luôn thay đổi - Nhắc lại năm, tháng, tuần chí ngày, buổi sáng nắng, buổi chều mưa Vậy muốn biết thời tiết ngày mai nào, ta phải lam ? Giáo viên nêu: Chúng ta cần theo dõi Nghe đài dự báo thời tiết khí tượng thuỷ văn, dự báo thời tiết để biết cách ăn mặc cho phù hợp … đảm bảo sức khoẻ b Hoạt động : Thực quan sát (12 phút) * Mục tiêu: Học sinh biết thời tiết hôm qua dấu hiệu thời tiết * Các bước tiến hành: Bước 1: Giáo viên giao nhiệm vụ định hướng cho học sinh quan sát : Các em quan sát bầu trời, cối hơm ? Vì em biết điều ? Bước 2: Giáo viên hướng dẫn em hành lang sân trường để quan sát Bước 3: Cho học sinh vào lớp Gọi đại diện em trả lời câu hỏi nêu c Hoạt động : Trò chơi ăn mặc hợp thời tiết (10 phút) * Mục tiêu: Rèn luyện kĩ ăn mặc phù hợp với thời tiết cho học sinh * Các bước tiến hành: Bước 1: Giáo viên phổ biến cách chơi: - Nắm luật chơi - Đưa tranh có học sinh ăn mặc theo - Học sinh nhìn tranh nối cách ăn mặc thời tiết theo tranh theo thời tiết - Cho học sinh nhìn tranh nối cách ăn mặc theo tranh theo thời tiết Bước 2: Tổ chức cho học sinh tiến hành chơi - Nhận xét Tuyên bố người thắng động viên khuyến khích em * MT: Giáo dục học sinh biết thời tiết nắng, mưa, gió, nóng, rét yếu tố mơi trường Sự thay đổi thời tiết ảnh hưởng đến sức khoẻ người Có ý thức giữ gìn sức khoẻ thời tiết thay đổi Hoạt động nối tiếp (5 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ ………, ngày …… tháng …… năm 201… Môn Thủ công tuần 34 Ôn tập Chủ Đề “Cắt - Dán Giấy” I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức, kĩ cắt, dán hình học Kĩ năng: Cắt, dán hai hình hình học Sản phẩm cân đối.Đường cắt tương đối thẳng Hình dán tương đối phẳng Thái độ: u thích mơn học; rèn tính tỉ mỉ, cẩn thận, khéo tay sáng tạo * Lưu ý: Với HS khéo tay: Cắt, dán hình hình học Có thể cắt, dán hình Sản phẩm cân đối Đường cắt thẳng Hình dán phẳng trình bày sản phẩm đẹp, sáng tạo II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Đồ dùng dạy Thủ công Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động Giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút) - Kiểm tra đồ dùng học sinh - Nhận xét chung - Giới thiệu bài: trực tiếp Các hoạt động chính: Hoạt động Học sinh Học sinh nêu,lớp bổ sung Học sinh lắng nghe a Hoạt động : Nêu quy trình cắt, dán giấy (6 ph) * Mục tiêu : Học sinh nêu quy trình bước cắt, dán giấy * Cách tiến hành: - Yêu cầu học sinh nêu lại quy trình chung chương cắt, dán giấy + Quan sát hình mẫu nhận xét + Thực hành giấy trắng kẻ ô + Đếm kẻ hình theo mẫu + Dùng kéo cắt rời sản phẩm + Dán sản phẩm vào b Hoạt động : Học sinh thực hành (20 phút) * Mục tiêu : Giúp học sinh cắt dán hình học mà em thích * Cách tiến hành: - Nội dung kiểm tra: Đề kiềm tra “Em cắt, dán hình mà em học” VD: số học như: cắt dán hình tam giác, hình vng, hình chữ nhật, cho HS nằm yêu cầu như: + Có kiến thức, kĩ cắt, dán hình học + Cắt, dán hai hình hình học Sản phẩm cân đối Đường cắt tương đối thẳng Hình dán tương đối phẳng - Giáo viên khuyến khích HS kẻ, cắt dán số hình tạo thành hoạ tiết, tranh đơn giản đẹp - Giáo viên quan sát HS làm bài, gợi ý giúp HS lúng túng hồn thành kiểm tra c Hoạt động 3: Nhận xét đánh giá (6 phút) * Mục tiêu : Giúp học sinh tự đánh giá sản phẩm bạn * Cách tiến hành: - Học sinh nêu lại quy trình chung chương cắt, dán giấy - Học sinh thực hành - HS kẻ, cắt dán số hình tạo thành hoạ tiết, tranh đơn giản đẹp - Học sinh trưng bày giới thiệu sản phẩm theo tổ - Nhận xét bạn - Cho HS trình bày sản phẩm - Đánh giá nhận xét sản phẩm theo mức độ + Hồn thành tốt: Thực qui trình Kĩ thuật, đường cắt thẳng, dán hình phẳng, đẹp + Hồn thành: Thực qui trình Kĩ thuật, đường cắt thẳng, dán hình chưa phẳng, đẹp + Chưa hồn thành: Thực qui trình chưa kĩ thuật, đường cắt chưa thẳng, dán hình khơng phẳng, có nếp nhăn, chưa đẹp Hoạt động nối tiếp (5 phút): - Nhận xét tinh thần học tập; chuẩn bị đồ dùng học tập, kỹ thuật kẻ, cắt dán hình - Đánh giá sản phẩm học sinh - Thu dọn vệ sinh - Chuẩn bị Trưng bày sản phẩm  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tập viết tuần 34 Tô chữ hoa X, Y I MỤC TIÊU: Kiến thức: Tô chữ hoa: X, Y Kĩ năng: Viết vần: inh, uynh, ia, uya; từ ngữ: bình minh, phụ huynh, tia chớp, đêm khuya kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo Tập viết 1, tập hai (mỗi từ ngữ viết lần)  Riêng học sinh khá, giỏi viết nét, dãn khoảng cách viết đủ số dòng, số chữ qui định Thái độ: u thích mơn học; có ý thức rèn chữ, giữ II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, chữ mẫu Học sinh: Đồ dùng học tập; Tập viết lớp tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu - Bài cũ: Kiểm tra viết nhà học sinh, chấm - Học sinh để Tập viết đầu bàn điểm em Gọi em lên bảng viết từ: khoảng - em viết bảng trời, măng non - Nhận xét cũ, cho điểm học sinh - Giới thiệu bài: Tô chữ hoa X, Y - Nhắc lại tựa Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tô chữ hoa (8 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết tô chữ hoa * Cách tiến hành: - Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét: + Nhận xét số lượng kiểu nét - Học sinh quan sát chữ X, Y hoa bảng phụ tập viết + Sau nêu quy trình viết cho học sinh, vừa nói - Học sinh quan sát giáo viên tô khung vừa tô chữ khung chữ chữ mẫu - Quan sát, uốn nắn cách viết cho học sinh - Viết bảng X X Y Y X X Y Y b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết vần từ ngữ ứng dụng (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh viết vần từ ngữ ứng dụng * Cách tiến hành: - Giáo viên treo bảng, viết sẵn vần từ ngữ - Học sinh đọc vần từ ngữ ứng dụng ứng dụng bảng phụ (cá nhân, lớp): inh, uynh, ia, uya; bình minh, phụ huynh, tia chớp, đêm khuya - Yêu cầu học sinh phân tích tiếng ứng dụng - Giáo viên nhắc lại cách nối chữ, cách đưa bút - Học sinh phân tích tiếng inh, uynh, ia, uya - Giáo viên theo dõi, chỉnh sửa - Học sinh viết vào bảng c Hoạt động 3: Thực hành (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh viết chữ hoa, vần từ ngữ ứng dụng vào Tập viết tập * Cách tiến hành: - Giáo viên gọi học sinh nhắc lại tư ngồi viết - Học sinh nhắc lại tư ngồi viết - Giáo viên theo dõi nhắc nhở động viên số em - Học sinh viết vào Tập viết viết chậm, giúp em hoàn thành viết lớp - Giáo viên thu chấm chữa số - Giáo viên khen em viết đẹp, tiến inh ia uynh uya bình minh phụ huynh tia chớp đêm khuya Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên bảng: - Học sinh thực + Học sinh 1: 86 – 13 – 12 ; 48 + 11 – 10 + Học sinh 2: Thực hành xem đồng hồ - Giáo viên nhận xét,... Học sinh sửa - Yêu cầu học sinh đọc đề - em đọc đề tập - Giáo viên hỏi lại cách so sánh - Học sinh nhắc lại - Cho học sinh làm bút chì vào sách giáo khoa - Học sinh làm vào sách giáo khoa - Giáo. .. động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh đọc số từ : 50 đến - Học sinh thực 70, 75 đến 10 0; học sinh tính: 18 + 10 – 25; 68 – 34 + 12 - Giáo viên nhận xét, cho điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 34 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 34 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay