Tuần 31 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

35 86 3
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 13:23

... - Học sinh sử dụng đồng hồ mơ hình thực hành học sinh - Học sinh quay kim a) 11 giờ, giờ, giờ, - Giáo viên nhận xét, kiểm tra làm học sinh b) giờ, giờ, 10 giờ, 10 giờ, 12 tuyên dương học sinh. .. học sinh - Hát đầu - Học sinh thực - Nhắc lại tên học - Học sinh nêu yêu cầu tập - Học sinh tự quan sát hình vẽ làm vào phiếu tập (trong tập) - học sinh lên bảng sửa - Cả lớp nhận xét - Học sinh. .. lúc sáng ( Hoặc sáng ) tương tự đến quê 10 sáng 11 sáng chiều - Học sinh nêu khác học sinh cần nêu lý phù hợp với vị trí kim ngắn mặt đồng hồ - Giáo viên quan sát, nhận xét tuyên dương học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 31 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 31 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay