Tuần 35 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

43 49 1
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 13:09

... 2/ Số 3/ Số 4/ Số 5/ Tỉ lệ học trường học sinh giáo HS dân 20002001 20012002 20022003 20032004 200420 05 13 859 viên tộc 9741100 355 900 15, 2% 13903 93 153 00 359 900 15, 8% 14163 88 157 00 363100 16,7%... Số học sinh lớp: 19 + 21 = 40 (học sinh) Tspt hs nam so với lớp 19 : 40 = 47 ,5% Tspt hs nữ so với lớp 21 : 40 = 52 ,5% - Nhận xét sửa - Nhận xét bạn Hoạt động nối tiếp : phút - Nhận xét tiết học. .. Học sinh làm tốt tập * Cách tiến hành : Hoạt động theo nhóm Nhiệm vụ : Lập mẫu thống kê + Các số liệu tình hình phát triển giáo dục tiểu mặt : (Số trường - số hocï sinh - số học nước ta năm học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 35 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 35 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay