Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hoá ở huyện Hướng Hóa, từ thực trạng đến giải pháp phát triển

12 14 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 13:05

Đề tài khoa học – sáng kiến kinh nghiệm PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Gia đình nôi sản sinh nuôi dưỡng người, cộng đồng tự nhiên trao quyền nhân tính, trao quyền văn hoá cho người Trong ý thức cộng đồng dân tộc Việt Nam, gia đình coi tổ ấm tình cảm, mơi trường hình thành nhân cách người Một quốc gia, dân tộc hợp thành từ nhiều gia đình Gia đình xã hội có mối quan hệ biện chứng, tương tác tách rời Sự phát triển suy thoái ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển suy thoái ngược lại Như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định:” Nhiều gia đình cộng lại thành xã hội, gia đình tốt xã hội tốt, xã hội tốt gia đình tốt, hạt nhân xã hội gia đình.” Tư tưởng Bác Hồ gia đình quán triệt nghị kỳ đại hội, hiến pháp năm 1946, Luật Hơn nhân gia đình năm 1959 nhiều văn pháp lý quan trọng khác Đảng Nhà nước ta Cùng với trình phát triển kinh tế xã hội, gia đình Việt Nam diễn trình thay đổi cấu trúc chức theo chiều hướng tích cực, phù hợp với điều kiện xã hội giai đoạn Tuy nhiên bên cạnh thay đổi tạo hội cho phát triển vấn đề gia đình đứng trước nhiều khó khăn tác động đa chiều biến đổi xã hội mặt trái chế thị trường Nhận thức tầm quan trọng biến đổi gia đình giai đoạn nay, Đảng ta coi trọng vấn đề gia đình Nghị Trung ương khố VIII đặt vấn đề gia đình vào vị trí quan trọng nghiệp xây dựng văn hoá phát triển mặt đất nước Phong trào xây dựng gia đình văn hố, đời sống văn hố thực nghiêm túc, có hiệu cao nhiều địa phương Tuy nhiên kết đạt nhìn chung chưa tương xứng với tiềm có Vì đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hố vấn đề thiết yếu Là huyện miền núi chủ yếu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp năm qua, thực chủ trương Đảng Nhà nước, tỉnh, huyện Hướng Hóa triển khai thực có hiệu phong trào xây dựng đời sống văn hóa có phong trào xây dựng gia đình văn hố Tuy nhiên trước biểu tiêu cực đời sống xã hội, việc củng cố phát huy vai trò gia đình phát triển thành viên đòi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu đưa biện pháp hiệu Là người quê hương Hướng Hóa, với mong muốn đóng góp ý kiến nhằm góp phần xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hóa, tơi định chọn đề tài “Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hóa, từ thực trạng đến giải pháp phát triển” Ý nghĩa đề tài Người thực hiện: Hoàng Thị Nhật Hà - chuyên viên Phòng VH&TT Đề tài khoa học – sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Về lý luận Kết đề tài góp phần nghiên cứu vấn đề xây dựng gia đình văn hố Khẳng định chuẩn mực, giá trị cần thiết gia đình văn hố nói chung 2.2 Về thực tiễn Thông qua Đề tài, mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hóa Đồng thời làm tài liệu tham khảo cho quan tâm đến vấn đề xây dựng gia đình văn hố thời kỳ q độ lên Chủ nghĩa xã hội Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài gồm có chương: Chương I: Thực trạng xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hóa Chương II: Những phương hướng giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hóa thời gian tới CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở HƯỚNG HÓA I Tầm quan trọng vấn đề xây dựng gia đình văn hố Trong xã hội nào, gia đình ln ln giữ vị trí quan trọng phát triển cá nhân xã hội Gia đình tập thể thu nhỏ mà đó, mối quan hệ ruột thịt quan hệ tình cảm, trách nhiệm gắn bó thành viên sợi dây liên hệ thường xuyên, lâu dài suốt đời người Đối với xã hội, gia đình tế bào thiết chế xã hội, nhân tố tích cực thúc đẩy phát triển xã hội thông qua việc thực chức quan trọng: tái sản xuất người, trì nòi giống, cung cấp nguồn nhân lực cần thiết cho xã hội, tái sản xuất sức lao động qua việc ni dưỡng, chăm sóc sức khoẻ cho thành viên Ngồi ra, gia đình đóng vai trò đặc biệt quan trọng việc giữ gìn, phát huy truyền thụ giá trị văn hoá tinh thần cao quý dân tộc từ hệ sang hệ khác Sự nghiệp Đổi đất nước đòi hỏi phải phát huy cao độ lực tinh thần người Việt Nam trí tuệ, đạo đức, tâm hồn Đẩy mạnh cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước, thực hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nghiệp sáng tạo to lớn nhân dân ta, đồng thời trình cải biến xã hội sâu sắc, đòi hỏi phát huy nguồn lực trí tuệ lực, lĩnh người Việt Nam Để làm điều đó, gia đình Việt Nam có vai trò to lớn, góp phần phát huy nguồn lực người cho phát triển xã hội Đảng ta khẳng định: “Gia đình giữ vai trò quan trọng việc giáo dục người, bảo tồn văn hoá truyền thống,chống lại tệ nạn xã hội Gia đình tốt yếu tố đảm bảo dân giàu, nước mạnh, giữ cho xã hội lành mạnh văn minh” Chính vậy, xây dựng gia đình văn hoá vừa yêu cầu, vừa Người thực hiện: Hồng Thịđể Nhật - chun viên Phòng điều kiện quan trọng xâyHà dựng người xãVH&TT hội chủ nghĩa Đề tài khoa học – sáng kiến kinh nghiệm nhân tố định thành công nghiệp cơng nghiệp hóa – đại hóa Phát triển nguồn nhân lực phải hiểu cách đầy đủ kết hợp đào tạo tài với giáo dục nhân cách người Việt Nam Muốn làm điều cần phải ý đến gia đình vấn đề xây dựng gia đình văn hố Vì gia đình văn hố mơi trường thuận lợi cho giáo dục - đào tạo hệ tương lai Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Gia đình tốt xã hội tốt, xã hội tốt gia đình tốt” Xây dựng gia đình văn hố hình thành ý thức cơng dân, gia đình cầu nối cá nhân với xã hội Những giá trị văn hố gia đình phận thiếu làm nên giá trị văn hố chung đất nước Gia đình tốt góp phần làm cho xã hội phát triển lành mạnh, làm cho xã hội ngày tiến Ngược lại, gia đình khơng có văn hố, chịu ảnh hưởng tư tưởng thiếu lành mạnh, nước tư chủ nghĩa nguy làm mai một, xói mòn giá tri đạo đức truyền thống gia đình, dân tộc Trong trình cơng nghiệp hóa – đại hóa, giao lưu hội nhập với giới, gia đình Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều mặt tích cực tiêu cực Nhận thức vai trò gia đình tình hình mới, Đảng ta quan tâm đến vấn đề xây dựng gia đình văn hố Nghị Đại hội Đảng lần thứ VII nhấn mạnh: “Xây dựng gia đình văn hố có ý nghĩa quan trọng tình hình nay, góp phần phát triển lực lượng sản xuất, ổn định cải thiện đời sống, thực kế hoạch hố dân số, giữ gìn phát huy truyền thống đạo đức, văn hoá tốt đẹp dân tộc, nâng cao ý thức nghĩa vụ gia đình người Kết hợp phát huy vai trò xã hội, đồn thể, nhà trường, tập thể lao động tập thể dân cư việc chăm lo, bồi dưỡng tình đồng chí, đồng đội, hình thành nhân cách cao đẹp nếp sống có văn hố” Đại hội Đảng lần thứ IX nêu rõ: “Nêu cao trách nhiệm gia đình việc xây dựng bồi dưỡng thành viên có lối sống văn hố, làm cho gia đình thực tổ ấm người tế bào lành mạnh xã hội” Như vậy, việc tiếp tục xây dựng gia đình văn hố cần thiết địa phương, có huyện Hướng Hóa II Thực trạng vấn đề xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hóa Vài nét điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hố, xã hội huyện Hướng Hóa Hướng Hóa huyện miền núi, vùng cao, biên giới nằm phía Tây tỉnh Quảng Trị, có 156 km đường biên giới chung Việt Nam - Lào; có quốc lộ qua đường Hồ Chí Minh chạy suốt chiều dài theo hướng Bắc – Nam Huyện Hướng Hóa cách trung tâm thành phố Đông Hà 64km, cửa ngõ phía Tây tỉnh Quảng Trị, có Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh hội nhập kinh tế quốc tế Hiện tồn huyện có 22 xã, thị trấn với 194 thơn bản, khối khóm (trong có 15 xã dân tộc người với 129 thơn xã, thị trấn kinh tế dọc đường với 63 thơn bản, khối khóm) Hướng Hóa có 12 xã 01 thị trấn biên Người Hồng Thịhòa Nhật - chuyên viên Phòng giới tiếpthực giáphiện: với nước Cộng DânHà chủ nhân dân Lào Diện VH&TT tích tự nhiên Đề tài khoa học – sáng kiến kinh nghiệm huyện 115.086 ha; dân số toàn huyện: 80.000 người, với 17.324 hộ (trong người Vân Kiều - Pa Kơ chiếm khoảng ½ tổng dân số), Hướng Hóa nơi hội tụ, giao thoa văn hóa độc đáo mang đậm đà sắc dân tộc anh em Vân Kiều, Pa Kô Kinh sinh sống Những điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội ảnh hưởng khơng nhỏ đến nhận thức nhân dân việc xây dựng gia đình văn hoá Những thành tựu đạt phong trào xây dựng gia đình văn hố Hướng Hóa Kết thực tế vận động xây dựng làng văn hóa - gia đình văn hóa làm chuyển đổi bước quan trọng nhận thức lãnh đạo Đảng, quyền cấp, ngành đại phận quần chúng nhân dân quan điểm xây dựng phát triển toàn diện xã hội theo xu phát triển thời đại; chuyển đổi nhận thức cán văn hóa vai trò động lực quan trọng nghiệp phát triển đất nước Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hoạt động cụ thể triển khai thực Nghị Trung ương (khóa VIII) “Xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc” Ý nghĩa phong trào ngày thấm sâu đời sống tinh thần người dân Từ nhận thức đắn ấy, phong trào ngày phát triển mạnh mẽ hơn, gắn kết tốt với phong trào khác để xây dựng làng văn hóa như: Phong trào làng khơng có người sinh thứ trở lên, làng khuyến học; gắn kết tốt với phong trào khác để xây dựng gia đình văn hóa phong trào gia đình thể thao, gia đình hiếu học, phong trào khơng khu dân cư, làng, bản, khối, khóm mà thực khối quan Đảng Nhà nước địa bàn Đặc biệt, địa bàn số xã, thị trấn huyện xây dựng số mơ hình, tiến tới triển khai nhân rộng tồn huyện như: mơ hình “Câu lạc phòng, chống bạo lực gia đình”, câu lạc dân ca, câu lạc thể thao … Các mơ hình tạo điều kiện cho gia đình phát triển kinh tế, tiếp thu giá tri văn hoá truyền thống tốt đẹp dân tộc, phấn đấu xây dựng gia đình văn hố “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” Một nội dung quan trọng để cơng tác xây dựng gia đình văn hố Hướng Hóa đạt hiệu cao là, hàng năm UBND xã, thị trấn tiến hành công nhận danh hiệu gia đình văn hố dựa bình bầu đề nghị Ban điều hành văn hóa làng, bản, khối, khóm Hình thức bình bầu dân chủ thông qua buổi hội họp thôn xóm Các danh hiệu xét bình bầu hàng năm “Gia đình ơng bà mẫu mực, cháu hiếu thảo”, “Gia đình sản xuất kinh doanh giỏi có nếp sống văn hố”, “Gia đình hiếu học”, “Gia đình thể thao” Đi đôi với việc tuyên dương khen thưởng gia đình có thành tích tốt, UBND xã, thị trấn đồng thời nhắc nhở đạo bản, khối khóm phải có hình thức thích hợp để xử phạt, kỷ luật gia đình, cá nhân có tượng tiêu cực, vi phạm kỷ luật sinh đẻ Các hình thức sân khấu hố tun truyền đài truyền huyện dân số, kế hoạch hoá; xây dựng gia đình hạnh phúc; gia đình điển hình Người thực hiện: Hồng Hà hố - chun Phòng VH&TT phong trào xây dựngThị gia Nhật đình văn viên tổ chức cập nhật, giúp cho Đề tài khoa học – sáng kiến kinh nghiệm nhân dân nắm bắt xác thơng tin, từ tác động đến nhận thức hành động cụ thể gia đình, dòng họ Có thể khẳng định, việc xã hội hóa hoạt động văn hóa trọng tâm cơng tác xây dựng gia đình văn hố triển khai cách đồng phát triển mạnh huyện Hướng Hóa Đó kết phối hợp chặt chẽ cấp, ngành, đoàn thể từ huyện đến sở, huy động nhiều lực lượng xã hội tham gia, đồng thời huy động nhiều nguồn lực cho phát triển văn hóa, nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng phát triển số lượng chất lượng, sản phẩm văn hóa phát triển phong phú đa dạng Để khẳng định thành tựu mà phong trào xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hóa đạt được, tơi đánh giá kết số mặt sau đây: 2.1 Về xây dựng gia đình hồ thuận, kỷ cương, hạnh phúc, tiến Đây lĩnh vực then chốt văn hoá nhằm xây dựng người Việt Nam phát triển tồn diện trị, tư tưởng, đạo đức, thể chất, lực sáng tạo, tơn trọng nghĩa tình, có lối sống văn hố, tạo mối quan hệ hài hồ gia đình, cộng đồng ngồi xã hội Trước phong trào xây dựng gia đình văn hố triển khai, số xã tồn tình trạng bất hồ, tranh chấp gia đình, gia đình với gia đình khác, trộm cắp tài sản, với đối tượng phạm pháp chủ yếu thiếu niên Trong gia đình tượng ngược đãi, hành vi ứng xử vi phạm chuẩn mực đạo đức Nhưng từ công tác xây dựng gia đình văn hố, đời sống văn hố triển khai tồn huyện tượng tiêu cực tư tưởng đạo đức, lối sống giảm hẳn Thực tế cơng tác xây dựng gia đình văn hố Hướng Hóa cho thấy, tình thương u ý thức trách nhiệm thành viên tảng vững gia đình Nó nguyên tắc đạo suy nghĩ hành động cá nhân Nhìn chung, thành viên gia đình tơn trọng nhau, bù đắp thiếu hụt cho hệ gia đình Ơng bà mẫu mực, có nhiều kinh nghiệm sống gương để cháu học tập Cha mẹ sống thuận hồ, thuỷ chung làm vui lòng ơng bà, khơng khí gia đình êm ấm tạo phát triển cho thành viên Việc học tập, phấn đấu cá nhân, cháu coi trọng Chính vậy, hàng năm số hộ gia đình cơng nhận gia đình văn hố ln tăng lên, số học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi, đậu tốt nghiệp cấp, đậu đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp năm sau cao năm trước Từ triển khai vận động xây dựng gia đình văn hố, đến tồn huyện có 15.047/17.324 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 86.8%, có 13.024 gia đình cơng nhận gia đình văn hóa (tỷ lệ 75,1%) Phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp lứa tuổi, có 27,5% người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên 1.765/17.324 gia đình đạt gia đình thể thao (tỷ lệ 10,1%) Thực nghị Đảng huyện lần thứ XV (2010- 2015), phong trào phát triển kinh tế, giúp xố đói giảm nghèo làm giàu triển khai sâu Người hiện: Hồng Nhật Hàdân - chun viên Phòng VH&TT rộng vàthực có hiệu ĐảngThị nhân huyện xác định, xây dựng gia Đề tài khoa học – sáng kiến kinh nghiệm đình có đời sống kinh tế phát triển điều kiện vật chất để gia đình ổn định, phát triển đạt chuẩn gia đình văn hố Bởi thực chất ngun nhân tình trạng bất hồ gia đình, nạn trộm cắp đời sống kinh tế khó khăn, kinh tế quy định ý thức cơng dân Trong q trình triển khai thực chương trình, phải kể đến vai trò cấp hội phụ nữ, hội nơng dân, đồn niên Ở Hướng Hóa cơng tác xố đói giảm nghèo đạt thành vững chắc, tỷ lệ hộ nghèo từ 25,1% cuối năm 2011 giảm xuống 22% vào cuối năm 2012, bình quân hàng năm giảm 3,1% Hưởng ứng vận động “Quỹ người nghèo” Trung ương ủy ban Tổ quốc Việt Nam phát động, hàng năm nguồn ủng hộ nhân dân, huyện xây dựng nhiều nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn huyện Những kết đạt có tác dụng to lớn làm giảm phân cách giàu nghèo huyện Tình đồn kết, gắn bó gia đình, thơn xóm thắt chặt Việc phát triển kinh tế gia đình, đóng nộp đầy đủ khoản thu cho Nhà nước giúp đỡ xây dựng sống ngày ấm no thực tốt nghĩa vụ cơng dân Điều cho thấy, người dân huyện có nhận thức đầy đủ đắn xây dựng gia đình văn hố địa phương 2.2 Vấn đề xây dựng đời sống văn hố tinh thần, giữ gìn sắc văn hoá dân tộc Thực nghị Trung ương khoá VIII “Xây dựng văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc”, phạm vi gia đình, dòng họ có chuyển biến rõ rệt Để giữ gìn giá trị tốt đẹp gia đình, dòng họ, năm qua họ tộc, gia đình tiến hành củng cố xây dựng nhà thờ, thờ cúng tổ tiên, viếng nghĩa trang liệt sỹ với nhiều hình thức tâm linh, tín ngưỡng lành mạnh, nhằm giáo dục cháu coi trọng nề nếp gia phong, tu dưỡng trí tuệ, loại trừ biểu suy thối đạo đức gia đình Việc thực Chỉ thị 27 Bộ Chính trị thực việc cưới, việc tang lễ hội gia đình thực nghiêm túc Việc tổ chức đám cưới tổ chức gọn nhẹ theo nếp sống mới, khơng có tượng tổ chức mang tính kinh doanh Đám tang tổ chức trang nghiêm gọn nhẹ, thể thương cảm với người Trong tang lễ, hủ tục lạc hậu dần thay thủ tục theo đời sống văn hố Nếp sống sinh hoạt xóm làng giữ vững, nhân dân tơn trọng giữ gìn giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, quan hệ tình làng nghĩa xóm gắn bó, phát triển kinh tế, xây dựng sống ấm no, văn minh Các cơng trình phúc lợi xã hội, văn hóa, sở sản xuất, Các tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã, cơng trình nước Hướng Hóa quan tâm xây dựng Theo số liệu thực tế, đến hết năm 2012, tồn huyện có 130 nhà sinh hoạt cộng đồng, nhiều nhà đầu tư kinh phí xây dựng lớn, khang trang, trị giá 400 đến 500 triệu đồng Riêng tổng kinh phí xây dựng nhà văn hóa địa bàn huyện đạt vài tỷ đồng Hoạt động nhà sinh hoạt cộng Người thựcbản, hiện: Hồng ThịđóNhật viên VH&TT đồng thơn, khối, khóm góp Hà phần- chun nâng cao đờiPhòng sống văn hóa tinh thần Đề tài khoa học – sáng kiến kinh nghiệm nhân dân lao động, khơng tiêu chí để xét danh hiệu làng văn hóa mà thiết chế khơng thể thiếu sở hoạt động văn hóa - thơng tin Nhà sinh hoạt cộng đồng nơi hội họp, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao thành tựu khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất đời sống người dân, nơi giao lưu gặp gỡ, trao đổi nhu cầu đời sống hàng ngày, nơi vui chơi, học tập cho lứa tuổi trở thành “Trung tâm văn hóa thể thao” thơn, bản, khối, khóm Ngồi ra, nhân dân đóng góp hàng tỷ đồng để xây dựng sở hạ tầng sửa sang thiết chế văn hóa khác như: Bê tơng hóa đường giao thơng nơng thơn, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng thư viện, sân thể thao Thực chủ trương coi trọng phát huy quy chế dân chủ sở với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, năm qua, lãnh đạo cấp uỷ, quyền cấp, công tác triển khai quy ước, hương ước, đặc biệt cụ thể hoá nội dung quy chế dân chủ sở tổ chức sâu rộng quần chúng nhân dân Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ trật tự an toàn giao thơng” nhận hưởng ứng nhiệt tình tầng lớp nhân dân huyện Thực quy định thủ tướng phủ chấp hành luật an tồn giao thơng, địa bàn 22 xã, thị trấn lực lượng công an địa phương vào cuộc, người dân chấp hành nghiêm chỉnh việc đội mũ bảo hiểm, đảm bảo an tồn tham gia giao thơng Sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển quy mô cấp học, ngành học, chất lượng dạy học Quy mô giáo dục tiếp tục phát triển mặt: mạng lưới trường lớp xếp hợp lý, sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy học tăng cường đầu tư mua sắm; chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều chuyển biến tích cực Hiện tồn huyện có 100% trường, lớp kiên cố cao tầng hố; có 08 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ huy động học sinh độ tuổi đến trường hàng năm đạt cao (99,59); đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; khuyến học, khuyến tài, mở rộng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng, góp phần tích cực vào việc xây dựng xã hội học tập 2.3 Vấn đề y tế, dân số - kế hoạch hoá gia đình Đây điểm bật phong trào xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hóa Cơng tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân đạt tiến Đội ngũ y, bác sỹ tăng thêm số lượng, nâng cao chất lượng y đức Mạng lưới y tế sở củng cố, mở rộng Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tuổi 27,3% 100% thơn có nhân viên chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, đảm bảo cơng tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân Các chương trình y tế quốc gia, quốc tế triển khai thực có hiệu Cơng tác vệ sinh mơi trường, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an tồn thực phẩm chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, giáo dục truyền thống, giáo dục chuyển đổi hành vi tiếp tục triển khai thực có hiệu Đã phát động xây dựng 45 làng khơng có người sinh thứ trở lên có 01 làng cơng nhận làng khơng có người sinh thứ trở lên Làng Vây – Tân Long) Người thực hiện: Hồng Thị Nhật Hà - chun viên Phòng VH&TT Đề tài khoa học – sáng kiến kinh nghiệm Những thành tựu nêu công tác xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hóa có đựơc nhờ nhận thức đắn, sâu sắc nhân dân, quan tâm đạo sát cấp uỷ đảng, quyền, ban nghành đồn thể phối hợp thực Những tồn tại, hạn chế cơng tác xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hóa Với thành tựu đạt được, đời sống vật chất, văn hoá tinh thần gia đình địa bàn huyện Hướng Hóa khơng ngừng nâng cao, tạo nên tranh quê hương Hướng Hóa hơm Tuy nhiên, bên cạnh mặt đạt được, cơng tác xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hóa hạn chế định Trong cơng tác bình xét gia đình văn hố, với hình thức chủ yếu thơng qua buổi hội họp thơn xóm Mặc dù, đánh gía dân chủ, xong số xã chưa thực thoả đáng Bởi tồn tình trạng nể, anh em dòng họ bình bầu cho Trong gia đình mối quan hệ tình cảm thắt chặt trước nhiều, xong bạo lực gia đình chưa phải hết, cồn tồn tình trạng phụ nữ, trẻ em bị đánh đập Nhìn chung, gia đình thường xun xảy bất hòa gia đình kinh tế khó khăn, tính bảo thủ nhận thức nặng nề Một thách thức lớn cơng tác xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hóa xâm nhập tệ nạn xã hội ma tuý, lô đề, cờ bạc, bệnh xã hội HIV, nghiện ma tuý Trong năm gần có nhiều vụ trộm cắp tài sản bị phát xử lý, phải kể đến vụ giết người Nhiều gia đình lâm vào tình trạng khốn quẫn, kinh tế suy sút, cãi vã, bất hoà mà nguyên nhân nạn khơng có cơng, việc làm gây Trong cơng tác xây dựng gia đình văn hố, cơng tác dân số vấn đề đáng bàn Mặc dù, tỷ lệ gia tăng dân số có giảm chất lượng dân số chưa cao Ở số gia đình, tồn tâm lý sinh trai nối dõi, chọn ngày sinh, năm sinh đẹp dẫn đến tình trạng nạo phá thai Trên địa bàn huỵên, nhiều gia đình phải gánh chịu hậu chiến tranh, di chứng chiến tranh, thiên tai để lại, gây không khó khăn cho việc nâng cao chất lượng sống gia đình Thực trạng đặt cấp quyền huyện Hướng Hóa trước nhiệm vụ cần phải giải 3.1 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế Vấn đề xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hố tồn hạn chế số nguyên nhân sau đây: - Là huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông cách trở, dân cư phân bố khơng đồng đều, trình độ dân trí thấp, kinh tế mang tính “tự cung tự cấp” … trở ngại lớn công tác xây dựng đời sống văn hóa sở - Trước hết, trình độ nhận thức nhân dân nhiều hạn chế, tâm lý bảo thủ nặng nề, không chịu đổi tư Nhiều người chưa coi trọng vị Người thực hiện: Nhậtxây Hàđắp - chun viên Phòng VH&TT trí gia đình nênHồng chưa cóThị ý thức Đề tài khoa học – sáng kiến kinh nghiệm - Do đời sống vật chất nhiều khó khăn, áp lực kinh tế gia đình nặng nên thành viên khơng có nhiều thời gian quan tâm lẫn Dẫn đến thiếu hiểu biết tâm lý, tình cảm nhau, gây bất hoà xung đột - Do khát khao đồng tiền nên bậc cha mẹ khơng có thời gian quan tâm đến cái, phó mặc việc giáo dục cho nhà trường xã hội Chính mà khơng thể kịp thời uốn nắn hành vi lệch chuẩn đạo đức, dẫn đến tình trạng thiếu niên vi phạm pháp luật - Do tâm lý xã hội nặng nề nên nhiều lúc công tác tuyên truyền chưa đạt hiệu mong muốn Một số xã công tác đạo triển khai thực non yếu Những hạn chế, tồn vấn đề đặt gia cần giải phong trào xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hóa giai đoạn CHƯƠNG III: NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TIẾP TỤC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở HUYỆN HƯỚNG HÓA TRONG THỜI GIAN TỚI I Những phương hướng nhằm nâng cao hiệu công tác xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hóa Đến nay, nghiệp đổi Đảng ta khởi xướng lãnh đạo, tiếp tục giành nhiều thành tựu quan trọng Việc thực chủ trương, sách phát triển gia đình sở phát huy thành tựu đạt được, đúc rút kinh nghiệm, với tiềm lợi sẵn có nỗ lực Đảng nhân dân huyện, cơng tác xây dựng gia đình văn hố có bước phát triển tốt thời gian tới Trong chiến lược xây dựng gia đình văn hố huyện, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu thời gian tới: Thứ nhất: Tiếp tục thực tổ chức công tác tuyên truyền, học tập nghiên cứu quan điểm theo tinh thần nghị Trung ương (khóa VIII) xây dựng văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc Tập trung đạo xã, thị trấn tổ chức công tác tổng kết, đúc rút kinh nhiệm cơng tác xây dựng gia đình văn hố, phát động xây dựng gia đình văn hố thời gian tới nhằm đạt kết bền vững Kiên loại bỏ hủ tục lạc hậu, tệ nạn cờ bạc, ma tuý, bạo lực gia đình Xây dựng, ban hành nâng cao hiệu quản lý Nhà nước hoạt động văn hoá Thứ hai: Về kinh tế Có thể nói, muốn làm tốt cơng tác xây dựng gia đình văn hố, phải phát triển kinh tế Bởi kinh tế tảng vững để thực hoạt động xã hội Phấn đấu làm cho đời sống nhân dân huyện bước cải thiện Số hộ thoát nghèo giảm nhanh, số hộ vươn lên làm giàu ngày nhiều Nâng cao mức sống gia đình sở phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập Gắn tăng trưởng kinh tế với giải Người Thịthường Nhật Hà - chun Phòng VH&TT vấnthực đề xãhiện: hội, Hồng quan tâm xuyên để hỗ viên trợ gia đình thương binh, Đề tài khoa học – sáng kiến kinh nghiệm liệt sỹ, người có cơng với cách mạng Huyện phấn đấu đến năm 2015, đạt số tiêu sau: - Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11 - 13 % trở lên, GDP bình quân đầu người 20 triệu/năm trở lên - Đảm bảo xố đói giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo Chống đói nghèo vật chất lẫn văn hoá tinh thần Giảm tỷ lệ hộ nghèo 10% - 100% số hộ có nhà kiên cố, bán kiên cố, 100% gia đình sử dụng nước dùng điện - Chi trả kịp thời đầy đủ, chế độ cho đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, người có cơng, gia đình sách, đối tượng ưu đãi xã hội khác Đảm bảo đời sống kinh tế hộ sách mức trung bình cao mức trung bình nhân dân huyện Thứ ba: Về giáo dục, y tế Huy động trẻ em độ tuổi đến trường hàng năm đạt tỷ lệ 99% Phổ cập trung học phổ thông 35% số xã, thị trấn Giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,5% Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 25% 100% sở y tế xã, thị trấn có bác sĩ Thứ tư: Về xây dựng thiết chế văn hố, tơn tạo di tích văn hố, nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá - Tiếp tục thực Nghị Trung ương (khoá VIII) đổi đa dạng hố hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao theo hướng xã hội hóa; nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tuyên truyền - Phấn đấu hàng năm có từ 75 - 80% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; đến năm 2015, 100% số làng, bản, khối, khóm đạt danh hiệu làng văn hóa, năm có từ 1-2 xã đạt điển hình văn hóa Về xây dựng thiết chế văn hóa, phấn đấu 90% khối quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang xây dựng sân tập câu lạc thể dục thể thao, phòng truyền thống; 100% làng, bản, khối, khóm có nhà sinh hoạt cộng đồng, thư viện, xây dựng cõu lạc văn nghệ, thể dục thể thao, lạc không sinh thứ trở lên, câu lạc phòng, chống bạo lực gia đình câu lạc gia đình văn hóa Thứ năm: Về đồn kết tương trợ cộng đồng dân cư Đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để làm giàu giúp phát triển kinh tế, tiếp thu giá trị văn hố tiến bộ, xây dựng gia đình hạnh phúc, phụng dưỡng ông bà cha mẹ nuôi dạy Tổng kết nhân rộng gương điển hình phong trào: Khu dân cư khơng có tệ nạn xã hội, khu dân cư khơng có người sinh thứ ba, tổ an ninh tự quản, trận an ninh nhân dân, gương điển hình phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào nhân đạo, tương thân tương II Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hóa Từ thực trạng cơng tác xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hóa Đồng thời, xuất phát từ điều kiện tự nhiên, kinh tế văn hoá xã hội người Người thực hiện: Hoàng Thị Nhật Hà - chuyên viên Phòng VH&TT 10 Đề tài khoa học – sáng kiến kinh nghiệm Hướng Hóa, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hóa, tơi mạnh dạn đưa giải pháp sau - Đối với công tác lãnh đạo, tổ chức quản lý: Tăng cường lãnh đạo cấp uỷ Đảng đạo quyền cấp cơng tác xây dựng gia đình văn hố - Về truyền thông, giáo dục, vận động: Tăng cường vai trò truyền thơng đài truyền huyện 22 xã, thị trấn, kịp thời phổ biến chủ trương mới, pháp luật điển hình phong trào Các ban ngành đoàn thể phối hợp tổ chức thi thường niên gia đình, gắn với hiệu thực tiễn Các xã, thị trấn thành lập đội tuyên truyền, tiến hành thăm tư vấn cho hộ, đặc biệt trọng công tác tuyên truyền, quản lý xã vùng sâu vùng xa - Về chăm sóc sức khoẻ, phát triển dịch vụ gia đình cộng đồng: Triển khai chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hố dân số, tổ chức khám chữa bệnh, điều trị bệnh phụ khoa cho phụ nữ, lồng ghép tuyên truyền với cấp phát biện pháp tránh thai cho người dân độ tuổi sinh đẻ Xây dựng nâng cao hệ thống dịch vụ gia đình cộng đồng; tạo điều kiện cho gia đình tiếp cận kiến thức pháp luật, văn hoá y tế, giáo dục, khoa học, kỹ thuật phúc lợi xã hội - Về phát triển kinh tế gia đình: Đổi chế sách, quản lý vốn, tạo điều kiện cho gia đình vay vốn phát triển kinh tế, cần tổ chức kinh doanh cho phụ nữ để tăng thu nhập, có dự án tín dụng để phụ nữ kinh doanh, trẻ em học Với xã vùng sâu, vùng xa cần xây dựng kinh tế công, nông nghiệp gắn với dịch vụ, tăng thu nhập đáng cho người dân Một số xã có điểm cơng nghiệp, nhà máy, cần tập trung đầu tư để giải việc làm chỗ - Về tổng kết kinh nghiệm thực tiễn nhân rộng mơ hình: Hàng năm, cần vào tiêu chí cụ thể để tiến hành bình xét danh hiệu gia đình văn hố cách khách quan, dân chủ Đồng thời, họp giao ban thường kỳ, đúc rút kinh nghiệm xây dựng số mô hình làng, bản, khối, khóm tiêu biểu Từ đó, nhân rộng tồn xã, huyện Kịp thời biểu dương cá nhân, gia đình có thành tích xuất sắc phong trào; xử phạt gia đình vi phạm nếp sống văn hố, cần thiết sử dụng đến biện pháp cưỡng chế Tóm lại, phương hướng giải pháp góp phần nâng cao hiệu cơng tác xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hóa Những phương hướng thể tâm Đảng nhân dân Hướng Hóa cơng tác xây dựng gia đình văn hố nói riêng Những giải pháp đề xuất tâm huyết tơi nhằm góp phần nhân dân huyện tiếp tục thực có hiệu phong trào xây dựng gia đình văn hố Tuy nhiên, cần phải nhận thấy rằng, để trở thành gia đình văn hố, cá nhân cần ý thức vai trò gia đình cộng đồng dân cư Đó yếu tố bên gia đình, điều cốt lõi để có gia đình văn hố Người thực hiện: Hồng Thị Nhật - chun viên Phòng VH&TT KếtHà Luận 11 Đề tài khoa học – sáng kiến kinh nghiệm Gia đình phận quan trọng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội Sự nghiệp cơng nghiệp hóa – đại hóa nước ta khơng thể thành cơng không xây dựng phát triển nhân cách người Việt Nam phù hợp giá trị chuẩn mực đạo đức xã hội Chính cơng xây dựng xã hội Xã hội chủ nghĩa nước ta đòi hỏi phải có cách nhìn nhận giải đắn vấn đề gia đình Nghị Trung ương (khố VIII), đặt vấn đề gia đình vào vị trí quan trọng nghiệp xây dựng văn hoá phát triển mặt đất nước Điều cho thấy Đảng ta coi trọng vấn đề gia đình văn hố gia đình, làm cho gia đình thực tế bào lành mạnh xã hội, tổ ấm người Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế giao lưu văn hoá giai đoạn nay, dẫn đến biến đổi cấu trúc chức gia đình Việt Nam Nằm xu chung đó, gia đình Hướng Hóa đứng trước thách thức không nhỏ Nhận thức điều đó, việc nghiên cứu đề tài “Vấn đề xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hóa – từ thực trạng đến giải pháp phát triển” công việc cần thiết nhằm tạo nên tiền đề, sở phù hợp cho việc hoạch định chủ trương, sách phát triển kinh tế xã hội huyện Hướng Hóa Như vậy, qua đề tài, tơi phần làm rõ thực trạng vấn đề thách thức đặt vấn đề xây dựng gia đình văn hố Hướng Hóa Trên cở sở đưa giải pháp có tính chất định hướng nhằm tiếp tục xây dựng thành cơng gia đình văn hoá địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa Mặc dù, có nhiều cố gắng điều kiện thời gian, lực hiểu biết thân hạn chế nên chắn đề tài có thiếu sót định Tơi mong nhận đóng góp ý kiến, bổ sung Hội đồng khoa học huyện để đề tài hoàn thiện XÁC NHẬN CỦA HĐKH TM HĐKH PHỊNG VH&TT CHỦ TỊCH Hồ Xn Phúc Hướng Hóa, ngày 03 tháng 12 năm 2012 NGƯỜI LÀM ĐỀ TÀI Hoàng Thị Nhật Hà Người thực hiện: Hoàng Thị Nhật Hà - chuyên viên Phòng VH&TT 12 ... I: Thực trạng xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hóa Chương II: Những phương hướng giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hóa thời gian tới CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG... đặt gia cần giải phong trào xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hóa giai đoạn CHƯƠNG III: NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TIẾP TỤC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HĨA Ở HUYỆN HƯỚNG HÓA TRONG THỜI GIAN... tương II Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hóa Từ thực trạng cơng tác xây dựng gia đình văn hố huyện Hướng Hóa Đồng thời, xuất phát từ điều kiện tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hoá ở huyện Hướng Hóa, từ thực trạng đến giải pháp phát triển, Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hoá ở huyện Hướng Hóa, từ thực trạng đến giải pháp phát triển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay