Tuần 34 giáo án 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

47 56 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 13:05

... ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Phiếu luyện tập Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : Hoạt động học sinh - KTBC : Gọi... II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bảng phụ viết sẵn tác dụng dấu gạch ngang Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi... Thái độ : Cẩn thận, xác, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bảng phụ Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 34 giáo án 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 34 giáo án 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay