Tuần 33 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

43 42 2
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 12:56

... giải Theo sơ đồ, lớp 5A có số học sinh nam - Yêu cầu HS làm là: 35 : (4+3)× = 15( hs) Số học sinh nữ lớp 5A là: 35 – 15 = 20 (học sinh) Số học sinh nữ nhiều số học sinh nam là: 20 – 15 = (học sinh) ... DẠY – HỌC : Giáo viên : Bảng phụ Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên... thận, xác, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bảng phụ viết sẵn dạng toán SGK Phiếu bốc thăm dạng toán Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 33 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 33 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay